Er is een gevaarlijke vorm van misleiding gaande op het internet waar wordt gezegd dat de Protocollen van Zion wel echt zijn, maar niets met Joden en/of Zionisten te maken hebben.

Het zou een complot zijn van de Illuminati en vrijmetselaars, waardoor we worden geregeerd door onzichtbaren.Soms word je er gewoon moe van als je ziet hoeveel moeite en misleidingspogingen er worden gedaan om de echte machthebbers op deze wereld verborgen te houden.

Iedereen is het roerend met elkaar eens dat we worden geregeerd door een onzichtbare hand, maar men doet dat alsof deze lui zo geheimzinnig zijn dat ze niet te identificeren zijn.

Zoals blijkt uit het volgende citaat:

De gedachtegang van degenen die een Nieuwe Wereldorde nastreven, wordt verwoord in De Protocollen van de Wijzen van Sion, een geschrift dat tegen het einde van de 19e eeuw is opgedoken. Het geeft een blauwdruk voor het plan om bestaande regeringen te vervangen door een dictatoriale “Nieuwe Wereldorde” en lijkt opgesteld door de vrijmetselaars/illuminati en niet te komen uit de Joods-zionistische hoek zoals vaak is beweerd. (Marquis 18-2-2012 en RR p. 360 ev) Daarin krijgt de zichtbare vrijmetselarij de taak om de onzichtbare macht te verbergen (Protocol 4, sub 2). In werkelijkheid worden we dus geregeerd door de onzichtbaren.

Hier zien we wederom een klassiek voorbeeld van totale misleiding.

Die onzichtbaren zijn helemaal niet onzichtbaar, alleen durft bijna niemand te benoemen wie het zijn, Daarom worden er allerlei vage termen gebruikt zoals Deep State, globalisten en Bilderbergers. Alles om maar de ware identiteit te verbergen.

Als zoals in bovenstaand citaat wordt aangegeven dat de Protocollen van Zion echt zijn en afkomstig van de Illuminati en de vrijmetselarij dan spreken we over de volgende niet zo ontzichtbaren:

Dit zijn de onzichtbaren:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Zij zijn de Illumnati

Zoals onder andere uitgebreid beschreven door de voormalig Canadese marine officier William Guy Carr in zijn boek uit 1955, Pawn in the game.

Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is, maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige mensen op onze wereld. Lucifer is de slimste en meest intelligente wezen in de hemelen en omdat hij puur geest is kan hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren, liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen.

De Luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze Luciferiaanse ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen. Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.


Zij zijn vrijmetselarij:

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.

Men noemt de Sabbateans ook wel de Sekte van het Alziend Oog. Je vindt ze overal terug waar sprake is van een machtsstructuur. Zij zijn zowel de goeden als de slechten. Een goed voorbeeld hiervan vind je terug in de Tweede Wereldoorlog, waar de volgende leiders allemaal Sabatteans waren en lid van de Sekte van het Alziend Oog: Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Adolf Hitler, Eugenio Pacelli (Paus Pius XII), Francisco Franco, Benito Mussolini, Hirohitho en Mao Tse-Tung.

xxx

Misschien als we eindelijk een keer bereid zijn of durven om man en paard te noemen, dat er dan een keer een begin gemaakt kan worden met het einde. Hun einde dan wel te verstaan. Een einde aan de satanische macht die de wereld in een ijzeren greep heeft.

Morgen meer over de hoe een aantal Super Loges van de vrijmetselarij de wereld regeren en welke usual suspects we daar weer tegenkomen.