Skull and Bones leden beschermen Donald Trump

Eén van de meest illustere geheime genootschappen ter wereld is de Skull and Bones society van de Amerikaanse Yale universiteit.

Dit geheime genootschap werd ooit opgericht door afstammelingen van Joodse piraten en speelt een heel belangrijke rol in de eindtijd zoals wij die nu meemaken.
De speciaal aanklager Robert Mueller heeft ondubbelzinnig vastgesteld dat er geen samenwerking was tussen Donald Trump en de Russen voor wat betreft de beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

De dag waarop Mueller zijn bevindingen bekend maakte was 22 maart, of op zijn Amerikaans geschreven 322. Dit nummer zal velen bekend voorkomen want het komt uiteraard ook voor in het logo van het bekende geheime genootschap Skull and Bones.

Deze club maakt graag gebruik van de datum in hun logo om belangrijke dingen te laten gebeuren. Dit kan vaak omdat machtige mannen zoals de Amerikaanse Minister van Financiën, Steven Mnuchin, lid is van Skull and Bones. Deze plaatste een soort ring van Bonesmen (medeleden) rondom Donald Trump om hem te beschermen tegen een coup zoals dat ooit gebeurde met Richard Nixon.

De reden dat de Bonesmen Trump beschermen heeft alles te maken met de mysterieuze link tussen dit geheime genootschap en ja, je raadt het al, Israël.

Het is dan ook geen toeval dat eveneens op 322 de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in Israël verklaarde dat hij geloofde dat Donald Trump wel eens door God gestuurd zou kunnen zijn om Israël te redden van Iran en andere vijanden. Het is ook geen toeval dat Pompeo op diezelfde dag keek naar een model van de Derde Tempel, iets waarover wij eerder uitgebreid over hebben geschreven. Dat wat er in Israël gebeurde met Pompeo heeft voor veel mensen bevestigd dat we ons wel degelijk in de eindtijd bevinden.

Even een stuk terug in de tijd, namelijk de periode midden 16e eeuw tot en met 18e eeuw. Dit was de tijd dat de oceanen onveilig werden gemaakt door maritieme terroristen die waren ingehuurd door Europese handelshuizen en bankiers om schepen van hun rivalen te overvallen. Tegenwoordig noemen we dat piraten en de meest wrede van dat soort bestond uit Joden, of  beter gezegd Chazaren wat ze eigenlijk zijn.

Op hun schepen kon je dan ook de bekende piratenvlag zien met de Skull and Bones en de meest gevreesde piratenschepen hadden namen zoals Koningin Esther, Profeet Samuel en Schild van Abraham.

xxx

Deze piratenvloten hielden zich voornamelijk op in het Caraïbisch gebied in de buurt van het eiland Jamaica. Dit was een schurkenstaat en eeuwig eigendom van niemand minder dan Cryptojood Christoffel Columbus en zijn erfgenamen. Dit was de plek waar ze veilig waren voor de Spaanse Inquisitie.

In 1655 echter werd Jamaica veroverd door een Britse armada onder leiding van Admiraal William Penn, de vader van William Penn junior, de oprichter van de staat Pennsylvania. De Joodse piraten moesten noodgedwongen vluchten naar de Nieuwe Wereld, het gebied dat we nu kennen als de Verenigde Staten.

Zoals bekend zijn het meesters in infiltreren en tegen 1701 hadden ze zich goed in binnen gewurmd in de Nieuwe Wereld.

Uiteraard waren ze rijk en ze gebruikten een deel van deze rijkdom om een universiteit neer te zetten die te boek zou staan als religieus tolerant. Dit werd de nu heel bekende Yale universiteit.

Het verhaal gaat dat hoewel de Nieuwe Wereld tolerant was tegenover Joden ze op een gegeven moment toch het gevoel kregen dat het antisemitisme ook daar in opkomst was en daarom stichtten ze een nieuw geheim genootschap op de universiteit, genaamd Skull and Bones. De naam werd gekozen ter ere van hun voorvaderen, de Joodse piraten.

Ze gingen heel zorgvuldig om met dit geheime genootschap en accepteren dan ook niet meer dan 15 nieuwe leden per jaar. Deze leden bestaan hoofdzakelijk uit gentile goy (niet Joden), omdat zij, in tegenstelling tot Joden, gemakkelijker toegang krijgen tot de hoge machtsposities in Amerika.

Sinds de oprichting, zo’n 187 jaar geleden, is Skull and Bones er keer op keer in geslaagd om haar leden op de hoogste machtsniveaus in Amerika te plaatsen. Drie van hen werden zelfs president: William Howard Taft en vader en zoon Bush.

Hoe “verschillend” Donald Trump en Hillary Clinton zijn wordt duidelijk als je ziet dat Hillary erelid is gemaakt van Skull and Bones.

xxx

Het is dan ook geen toeval dat Donald Trump Bonesman Steve Mnuchin benoemde tot Minister van Financiën. Van twee anderen in zijn kabinet, Wilbur Ross en Ben Carson, weet men bijna zeker dat dit zogenaamde verborgen Bonesmen zijn. 

Verder is de multimiljardair en Bonesman Stephen Schwarzmann voorzitter van Trump’s Strategic Policy Forum en is een andere multimiljardair en Bonesman Wallace Smith lid van de Jobs Council. Deze laatste twee Bonesmen behoren bij de 13 machtigste Bonesmen ter wereld.

Het is dan ook Skull and Bones die ervoor zorgt dat Donald Trump doet wat hij moet doen, zoals duidelijk werd toen hij het besluit nam om de Israëlische ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen en zoals nu recent het erkennen van de Golanhoogten als grondgebied van Israël.

Dan doen er nog verhalen de ronde dat de Israëlische premier Netanyahu in 2014 samenwerkte met het Vaticaan om het graf van Koning David te verplaatsen naar Rome. Later kwam het verhaal dat Israël nooit of te nimmer het beheer over heilige plaatsen zou opgeven.

Nu is er het verhaal dat Skull and Bones in het bezit is van een geheime kaart van ondergronds Jeruzalem waarop een mysterieus object zichtbaar is waarvan sommigen denken dat het de Ark des Verbonds is. Dat deze Ark vorig jaar is ontdekt tijdens graafwerkzaamheden onder Jeruzalem die leidden tot de ontdekking van de Tweede Tempel.

En dat als dit waar is deze Ark alleen geplaatst kan worden in een nog te bouwen Derde Tempel. Probleem is alleen dat deze tempel gebouwd moet worden op een voor moslims heilige plek, de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.

Als Israël het lef zou hebben om deze moskee te slopen, dan kan het rekenen op een aanval van de complete moslimwereld en dan heeft het de militaire macht van Amerika hard nodig.

Wanneer we alle gebeurtenissen die plaatsvonden op 322 op een rijtje zetten, dan zien we dat Mike Pompeo zegt dat Trump wel eens door God gezonden kan zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar een model van de Derde Tempel en even later komt Robert Mueller met de vrijspraak voor Trump en dit alles op de 322 dag.

Waarmee deze dag een heel bijzonder rol speelt in de eindtijd waarin wij leven.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl