Adolf Hitler, het nooit vertelde verhaal (deel 2) (video)

Het was gisteren Koningsdag en dat is altijd een goed moment om even stil te staan bij de werkelijke situatie in de wereld.

De koning wordt door het volk toegejuicht en Hitler door de geschiedenisboeken verketterd, maar is dat de werkelijke geschiedenis?

Velen vragen zich af hoe onze moderne geschiedenis werkelijk in elkaar steekt, want dat deze anders is dan ons wordt geleerd op school, zoveel is duidelijk.

Vooral het personage Adolf Hitler blijft de mensheid intrigeren en men vraagt zich dan ook af of deze man werkelijk zo slecht was als ons wordt voorgehouden.

In ieder geval komt een gedeeltelijk antwoord op die vraag uit de voormalige Sovjet Unie waar in 1938 iets bijzonders boven water kwam.

Dat was de bekentenis van de toen gearresteerde Christian Rakovski. Deze man was geboren als Chaim Rakover en zat in rangorde dicht bij de top van de Illuminati. Dicht genoeg om te weten wat de werkelijke agenda was en welke rollen bepaalde individuen speelden.

Rakovski was afkomstig uit Frankrijk waar hij in 1873 geboren werd en medicijnen studeerde, totdat hij een revolutionair werd in Rusland. Hij werd door Lenin benoemd tot hoofd van de regering van Oekraïne. Hij bleef dat van 1917 tot 1922 en werd in 1925 door Stalin benoemd tot ambassadeur in Frankrijk. De Trotski groep waar Rakovski deel van uitmaakte kreeg hun orders direct van de Rothschild.

Veel leden van deze groep werden door Stalin in 1937 vermoord toen deze begon met een “grote schoonmaak actie” binnen de communistische partij. Ook Rakovski werd in 1938 gearresteerd op verdenking van delelneming aan een samenzwering om Stalin te vermoorden.

Tijdens een ondervraging van de geheime dienst (NKVD) die een hele nacht duurde, vertelde Rakovski uitgebreid hoe de vork werkelijk in de steel zat, waarschijnlijk vanuit de gedachte dat dit misschien zijn leven kon redden omdat hij feitelijk op het punt stond om ook gedood te worden.

De man die tijdens die urenlange ondervraging in de kamer aanwezig was en alles moest noteren, was Dr. Landowski. Deze moest na afloop van de ondervraging twee kopieën maken van de notities, maar omdat de inhoud van de ondervraging ook voor hem zo verbijsterend was, maakte hij een derde die hij mee naar buiten wist te smokkelen.

Dr. Landowski werd tijdens de Tweede Wereldoorlog dood gevonden in een hut nabij Petrograd en een Spaans fascistische vrijwilliger die hem vond, trof die bewuste kopie aan op het lichaam van Landowksi. Hij nam deze documenten mee terug naar Spanje, waar deze vervolgens in 1949 werd uitgegeven onder de titel De Rode Sympfonie. De volledige tekst is hier te vinden.

Uit deze ondervraging bleek het volgende:

Het was oorspronkelijk de bedoeling geweest dat Leon Trotski de leider van de Sovjet Unie zou worden. Uiteraard was Trotski Joods en trouwde met de dochter van Abram Zhivotovski, één van de beste zakenrelaties van de Rothschild, waardoor hij lid werd van de sekte.

Helaas ging dat plan niet door, omdat Lenin, die voor een kwart Joods was, Trotski voorbijstreefde, de macht greep en in 1918 vrede sloot met Duitsland (Vrede van Brest Litovsk). Dit was tegen het plan van de Rothschild. (Lenin was een zogenaamde "nationaal communist" in plaats van een "internationaal communist of NWO communist" zoals Trotski).

Het plan was om de Eerste Wereldoorlog te laten eindigen op de manier waarop de Tweede Wereldoorlog eindigde. De bedoeling was dat Rusland Duitsland zou binnenstormen en de lokale revolutionairen daar zou helpen om een “republiek van de mensen” op te richten.

Trotski was verantwoordelijk voor een poging om Lenin te vermoorden in 1918, maar Lenin overleefde de aanslag. Toen Lenin in 1922 een beroerte kreeg werd hij door zijn Joodse dokter Levin alsnog vermoord.

Toen gebeurde er iets noodlottigs, waardoor de loop van de geschiedenis veranderde. Trotski werd ziek en Stalin slaagde erin om de macht te grijpen. De Trotski groep deed alsof ze Stalin steunden, maar in werkelijkheid infiltreerden ze zijn regiem om dit te saboteren.

Rakovski vergelijkt Stalin in zijn bekentenis met Napoleon. Iemand die nationalistisch denkt en handelt, in tegenstelling tot Trotski die als internationaal communist de agenda van de bankiers diende.

En zo komen we bij de reden dat Hitler aan de macht kwam. Dit gebeurde niet zomaar, want de Rotschild mafia had iemand nodig om Stalin in toom te houden.

Van belang is ook dat Hitler voor hen geen onbekende was, maar al door hen is opgeleid nog voor de Eerste Wereldoorlog, klaar voor wanneer hij nodig was.

Een klein deel uit een eerder artikel wat dit duidelijk maakt:

In 2005 verscheen er een interessant boek, geschreven door Greg Hallett, met de titel: "Hitler was a British agent". Uit dat werk wordt duidelijk dat niets is wat het lijkt en dat oorlog niets anders is dan een soort truc die wordt uitgehaald door een goochelaar om de mensheid te vernederen en om die uiteindelijk volledig tot slaaf te maken in de New World Order, een wereld met nog maar één regering.

De bronnen van het verhaal in het boek van Hallett zijn een netwerk van gepensioneerde geheimagenten en het verhaal dat hij daarmee schetst klinkt overtuigend.

Iets wat je tegenkomt in dit boek is dat Adolf Hitler enige tijd heeft doorgebracht in Engeland. Dat was in de periode 1912/13 voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Dit feit wordt ook vermeld in de memoires van zijn schoonzuster Bridget Hitler in haar boek: The memoirs of Bridget Hitler.

Volgens Hallet was Hitler in Engeland in de periode februari tot en met november 1912. Hij was daar niet zomaar en bij toeval; hij was daar om een opleiding te krijgen in het beruchte Tavistock Insituut, ook wel de hersenspoelfabriek genoemd. 

Er zijn meer auteurs die melding maken van het feit dat Hitler tijd heeft doorgebracht in Engeland, maar die niet de werkelijke reden opgeven of die dat wellicht niet weten.

Robert Payne schreef een biografie over Hitler. Hierin stelde hij dat Hitler waarschijnlijk om de militaire dienst te ontlopen in het najaar van 1912 naar Engeland vertrok en daar enige tijd bij zijn halfbroer in Liverpool verbleef.

Hallet noemt Hitler in zijn boek een agent in Britse dienst, maar hij bedoelt hier agent van de Chazaarse Mafia, ook bekend als de Illuminati. Het hoofdkwartier van deze satanische sekte is gevestigd in de City of London, een klein onafhankelijk staatje midden in het centrum van Londen.

Omdat Stalin een steeds grotere bedreiging werd, waren de bankiers daardoor min of meer gedwongen Hitler en zijn beweging te steunen en te financieren. Dat dit laatste gebeurde werd door Rakovski in zijn bekentenis bevestigd, maar wel met de kanttekening dat Hitler zelf hier niet van op de hoogte was.

Volgens Rakovski stelde de befaamde Joodse bankier Warburg zich voor aan Hitler met een valse naam en had de laatste geen flauw benul dat hij met een Jood te maken had. Ook loog Warburg over wie hij vertegenwoordigde. Het gevolg was dat er vele miljoenen dollars van Wall Street en andere Duitse (Joodse) financiers in de kas van de Nazi’s terechtkwam, waardoor Hitler in staat was om de lopende kosten voor de SA en de SS te betalen.

Het doel van de bankiers was om een oorlog te forceren en Hitler stond synoniem voor oorlog.

Echter, ook deze deed niet langer wat er van hem werd verwacht, want hij begon met het drukken van zijn eigen geld.

Dit was voor de bankiers een levensgevaarlijke ontwikkeling, want zoals Rakovski zei: “Stel je eens voor dat andere landen hiermee geïnfecteerd zouden raken en zijn voorbeeld gingen volgen? De gevolgen zouden niet te overzien zijn geweest". Kijk naar waar JFK geëindigd is, de man met vergelijkbare ambities als het gaat om nationale gelduitgifte.

En plots werd Hitler een grotere bedreiging dan Stalin voor de Illuminati, want laatstgenoemde had zich niet met geld bemoeit.

Rakovski vertelde in zijn bekentenis dat het zijn missie was om Stalin ervan te overtuigen een "niet aanvalsverdrag" te sluiten met Duitsland. Dit, omdat nu het doel was dat de Westerse landen en Duitsland elkaar volledig zouden uitputten aan het westelijk front, voordat er een tweede front in het oosten zou worden gecreëerd, wat dan voor de vernietiging van Hitler Duitsland zou zorgen.

Tijdens zijn ondervraging gaf Ravovski de Russen dan ook het dringende advies om een bekende Joodse tactiek te gebruiken: “misleiden met de waarheid” (de waarheid vertellen, maar bepaalde dingen niet vermelden). De Russen zouden Hitler ervan moeten overtuigen dat ze werkelijk uit waren op vrede. Hitler mocht nooit het vermoeden krijgen dat hij werd bespeeld en dat er tijd werd gekocht om een tweede front tegen hem te beginnen.

De bankiers gaven Stalin een keuze: Als hij ermee akkoord ging om Polen te delen met Hitler, dan zouden de Geallieerden alleen de oorlog verklaren aan Duitsland. Als hij weigerde, dan zouden de bankiers toestaan dat Hitler hem vernietigde.

De ondervrager van de NKVD, Kus’min, eiste tijdens de ondervraging een bevestiging op hoog niveau van hetgeen Rakovski beweerde. Deze adviseerde hem om een bezoek te brengen aan Joseph Davies, de Amerikaanse ambassadeur in Moskou. Deze man was naast de vertegenwoordiger van de regering van Roosevelt ook een vooraanstaande vrijmetselaar.

Nadat een vertegenwoordiger van de Rothschild mafia Davies in het oor had gefluisterd dat “er veel vooruitgang zou worden geboekt als Rakovski” gratie zou krijgen, verkondigde Davies deze boodschap publiekelijk.

Op 2 maart 1938 werd er een gecodeerde radioboodschap gestuurd naar de Britse ambassade in Moskou: “Gratie of het Nazigevaar zal groter worden”.

Toen de rechtszaak tegen Rakovski begon, was ook Davies aanwezig in de rechtszaal en gaf Ravovski een vrijmetselaarsgroet. Dit was op 12 maart 1938, dezelfde dag dat Hitler Oostenrijk binnen marcheerde.

Het doodvonnis van Rakovski werd omgezet en volgens sommigen is hij vervolgens onder een andere naam ergens anders verder gaan leven en anderen zeggen dat hij in 1941 alsnog is doodgeschoten.

De dreigementen richting Stalin hadden gewerkt, wat er begonnen geheime onderhandelingen met Hitler. Het gevolg hiervan was het Ribbentrop-Molotov verdrag dat in augustus 1939 door beide landen werd getekend. Een maand voordat de Duitsers Polen binnenvielen.

De ondervraging van Rakovski schijnt de aanleiding te zijn geweest voor het "niet aanvalsverdrag" tussen Rusland en Duitsland.

Hij vertelde verder dat leden van de Illuminati nooit politieke of financiële posities innemen. Dat gebeurt altijd door tussenpersonen. “Bankiers en politici zijn alleen maar stromannen, hoewel het ogenschijnlijk lijkt alsof ze hoge posities bekleden en auteurs zijn van de plannen die worden uitgevoerd”.

Rakovski bevestigde dat het doel van de centrale bankiers is om een wereldwijd communistisch systeem op te zetten, met andere woorden de New World Order.

“Er is slechts één doel, één enkel doel: De overwinning van het communisme. Het zal niet Moskou zijn die haar wil zal opleggen aan de democratieën, maar New York, niet de “Comintern”, maar de “Capintern” op Wall Street. De “Linksen”, het georganiseerd Jodendom (inclusief Zionisme) en vrijmetselaars zijn allen instrumenten van deze agenda”.

Fascinerend in het verhaal van Rakovski is dat hier veel duidelijk wordt over Adolf Hitler.

Hoe hij in eerste instantie, zonder zich daarvan bewust te zijn, wordt gesteund en gefinancierd door de Illuminati en wordt gebruikt om een andere vijand van de bankiers, Stalin, te beteugelen.

Hoe hij door het zelf drukken van geld, ineens een levensgroot gevaar oplevert voor diezelfde bankiers, want wanneer andere landen dat voorbeeld gaan volgen, dan verliezen zij de controle over de wereld.

En opeens wordt onderstaande video die we kregen opgestuurd van een lezer begrijpelijk. (Redactie: Daaronder een 6 uur durende, onthullende documentaire over Hitler, The greatest story never told, die we al eerder publiceerden.)

De lezer schrijft:

Net die video helemaal gekeken (geen lange video) van Hitler vecht tegen de banken en nadat ik dat heb gezien dringt het ineens tot me door dat toen ook al de blanke man onder druk stond en dat Hitler voor HEN opstond, ik begrijp dat met wat ik in de huidige tijd zie eigenlijk wel.Uit het eerdere artikel: Stel dat wij naar de geschiedenis van de eerste helft van de vorige eeuw konden kijken zonder dat we daar op dit moment iets vanaf weten, niets over die oorlog, nog nooit van Hitler hebben gehoord; dan ineens ontstaat een heel ander beeld.

Wat we als redactie niet onbenoemd willen laten is dat er immer gezwegen wordt over de vele miljoenen doden (10-15 miljoen) die zijn gevallen onder de, veelal zelf gevluchtte, Duitsers die zijn vermoord toen de Tweede Wereldoorlog al was geëndigd.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl