Als jij de elite bent en je wilt een wereldregering dan is het laatste dat je nodig hebt miljarden nutteloze mee eters.

Wat je wilt is dat jij de ruimte hebt en dat de planeet mooi en onbedorven blijft, dus zal je mensen moeten opruimen.
Wij verbazen ons steeds meer over de totale naïviteit waarmee de mensheid richting haar eigen ondergang marcheert. Hoeveel mensen nog steeds niet zien wat er gebeurt op aarde en waarom.

Zeven jaar geleden schreven wij een artikel over de oorsprong van de waanzinnige klimaatagenda en wat de werkelijke doelstellingen zijn. Toen kregen we commentaren van: Is dat niet wat overdreven, het zal toch allemaal wel wat meevallen met al die klimaatplannen?

Nu, zeven jaar later, zie je de scenario’s die we toen beschreven voor je ogen ontvouwen. Hierna een deel van wat we toen schreven (artikel gaat daarna verder):

Stel je voor dat je gaat slapen en een aantal jaren later wakker wordt maar in een wereld die er totaal anders uitziet. Alles, maar dan ook alles wordt gecontroleerd door bureaucraten in naam van “duurzaamheid” en de promotie van de heilige “groene agenda”.

Een internationaal overkoepelend orgaan heeft de wereldwijde controle over alle menselijke activiteiten. Het bepaalt wat je eet, wat je drinkt, waar je woont, hoe warm of koud je woning is en hoeveel benzine je mag gebruiken voor je auto. Iedereen die zich hier niet aan houdt of er tegen ageert, gaat naar een kamp om opnieuw opgevoed te worden.

De hoeveelheid mensen is 90% minder dan nu en de resterende kleine groep woont in streng gecontroleerde steden, die bestuurd worden als een gevangenis. Klinkt het aantrekkelijk? Nee? Het is namelijk precies waar Agenda 21 voor staat.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking.

De Verenigde Naties, tezamen met Agenda 21-profeten zoals Al Gore en Bill Gates, zijn van mening dat er teveel mensen op aarde zijn. Deze boodschap is ook de eerste op de beruchte Georgia Guidestones. Hoe doortrapt het allemaal in elkaar zit, blijkt onder andere uit een aantal paragrafen in een document van de VN uit 2009, Facing a Changing World: Women, Population and Climate. Daar staat ondermeer in:

1) Iedere geboorte resulteert in emissies die aan die persoon kunnen worden toegeschreven gedurende zijn of haar leven. Maar niet alleen dat, ook de emissies van eventuele nakomelingen van dit individu. Vandaar dat besparingen hierop zullen vermenigvuldigen bij geboortebeperking.

2) Er is niet één mens die CO2-neutraal is, zeker wanneer rekening wordt gehouden met alle broeikasgassen. Daarom is iedereen onderdeel van het probleem en moet ook iedereen onderdeel van de oplossing vormen.

3) Strenge gezinsplanning is in belang van ieder land in verband met broeikasgassen en andere bredere welzijnsoverwegingen.

Als je van bovenstaande nog niet helemaal ziek bent, dan kunnen we verder. Het is zo geraffineerd die Agenda 21, want de mens telt niet. Het enige wat telt is het welzijn van de planeet. En zelfs de argumenten voor het welzijn van de planeet zijn gebaseerd op leugens en bedrog.

Niet alleen via de media en uitspraken van bekende mensen wordt de eugenetica steeds verder doorgevoerd, het begint nu ook door te dringen in onderwijssystemen. Bijvoorbeeld Eric. R. Planka, professor biologie aan de universiteit van Austin (Texas), leert zijn studenten het volgende:

Het allerbelangrijkste is dat we uit de ontkenningsfase komen en ons realiseren dat de aarde simpelweg niet het aantal mensen kan onderhouden dat er nu op leeft. Het maximale aantal wat deze planeet aankan ligt rond 500 miljoen. Deze zouden dan comfortabel kunnen wonen in een duurzame omgeving. De bevolking moet gereduceerd worden en wel heel snel, om verdere milieuschade te voorkomen.


We zijn nu zeven jaar later en Agenda 21 is inmiddels omgedoopt tot de 2030 Agenda. Het plan is satanisch en dat is niet vreemd als je ziet wie er achter zitten:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

De New World Order wordt een communistisch wereldrijk met Jeruzalem als hoofdstad onder leiding van de Rothschild mafia.

Een rijk waar geen plaats is voor nutteloze mee-eters die de planeet onnodig belasten en dus wordt er nu haast gemaakt met het drastisch verminderen van die bevolking.

Dat gebeurt op allerlei manieren en één ervan is om te zorgen dat er steeds minder kinderen komen. De wereld wordt via de media geïndoctrineerd met dat het slecht is voor de planeet wanneer je besluit kinderen te krijgen.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Amerikaanse komiek en presentator Bill Maher. Ogenschijnlijk is deze man Iers katholiek, maar als zo vaak geldt ook hier: schijn bedriegt, want Maher vormt onderdeel van de Rothschild mafia.

In zijn recente televisie-uitzending zwaait Maher de loftrompet richting de nieuwe generatie Amerikanen die beduidend minder seks en kinderen hebben dan voorgaande generaties.

Hij noemde het minder produceren van mensen om zo de aarde te beschermen dan ook het grootste geschenk dat deze generatie de planeet kan schenken.

Kijk en beluister het volgende fragment uit de uitzending en tussen de zogenaamde humor door herken je het satanisme dat dit alles drijft.

Zijn eindconclusie en advies voor de Amerikaanse bevolking is dan ook: "So, please, masturbate -- don’t procreate”.Herken wat er gebeurt en waarom. Lees de Protocollen van de Wijzen van Zion (Sion) en het antwoord dat je iedereen kunt geven die zegt dat ze nep zijn is: “Als ze nep zijn, hoe kan het dan dat ze zo akelig nauwkeurig uitkomen?”