Er wordt altijd gerefereerd aan God in de mannelijke vorm en dat is iets dat feministen niet langer accepteren.

Op een aantal katholieke scholen in Australië wordt dan ook druk gewerkt om God te transformeren.
Een aantal katholieke scholen in het Australische Brisbane maken korte metten God zoals wij die kennen.

Het betreft een aantal meisjesscholen waar dit speelt en daar wordt nu onderwezen dat God genderneutraal is. Dat betekent dat ze woorden zoals “Heer”, “Vader” of “Zoon” niet langer mogen gebruiken.

Het is een groep van vier scholen waar het om gaat en deze hebben besloten te streven naar een feministische interpretatie van de Bijbel.

Als de kinderen bijvoorbeeld willen verwijzen naar God door het gebruik van het woord “hem”, in het Engelse “himself”, dan moeten ze dat vervangen door “Godself”.

Ze wordt de meisjes geleerd dat God noch mannelijk noch vrouwelijk is en in de gebeden die ze gebruiken op de scholen komt dat ook tot uiting.

xxx

Het zijn allen vrij prestigieuze scholen waar ouders 40.000 dollar per jaar betalen om hun kinderen te laten opvoeden en één ervan, het Loretto College in Coorparoo, heeft het woord “Lord” verbannen uit de gebeden omdat dit een mannelijk woord is.

Eeuwenlang hebben mensen gebeden tot de Lord Almighty, maar daar komt nu een einde aan. Volgens het hoofd van de school, Kim Wickham, zullen gebeden die in de school worden gebruikt genderneutraal zijn.

Andrea Dean, de Directeur van The Catholic Office for the Participation of Women, vindt het allemaal fantastisch en is zeer verheugd over deze grote stap voorwaarts. De Australische bisschoppen ondersteunen dit initiatief en vinden dat waar mogelijk, gender neutrale woorden gebruikt dienen te worden.

Een katholieke jongensschool uit Brisbane, het St. Joseph’s college, heeft het veel gebruikte woord “brotherhood” vervangen door “international community”. Dit soort veranderingen in Australië wordt een groeigebied genoemd, dus er staat waarschijnlijk nog veel meer op stapel.

Dit alles zijn helaas geen acties van volledig doorgedraaide malloten, want dan zou het niet zo ernstig zijn. Het vormt onderdeel van de al lang geplande agenda om onze maatschappij volkomen te ontwrichten.

Een belangrijk wapen hierbij is het feminisme dat zoals niemand zal verbazen, afkomstig is uit de koker van de Illuminati, ook wel Rothschild of Chazaarse mafia genoemd. Net zoals mannen al lang geen man meer zijn, zijn er ook steeds minder vrouwen die nog vrouw zijn zoals ooit bedoeld door hun Schepper.

Het is natuurlijk ook niet voor niets dat de katholieke kerk wordt ingezet voor dit offensief, want deze is al lang overgestapt op het satanisme als haar werkelijke leidraad.

En voor de werkelijke achtergrond van het feminisme en wie hier werkelijk achter zitten, hierbij een deel uit een eerder artikel:

Hoe deze waanzin ooit tot stand is gekomen, wordt duidelijk als je luistert naar de in 2007 overleden filmmaker Aaron Russo.

Hij werd vooral bekend door de onthullingen die hij deed naar aanleiding van zijn vriendschap met leden uit de Rockefeller familie.

Ver voor deze aanslag (9/11) werd Russo al verteld over het plan om angstaanjagende terroristische aanslagen uit te voeren, om soevereine landen te bezetten en om een high tech fascistische politiestaat neer te zetten met een controlematrix die iedere beweging van burgers zal controleren onder meer door middel van geïmplanteerde chips.

Aaron Russo legt ook uit dat de emancipatiebewegingen voor vrouwen in het leven zijn geroepen door de elite om het traditionele gezin te vernietigen. Iets dat vandaag de dag steeds zichtbaarder wordt.

In het volgende videofragment met Aaron Russo kan je horen hoe de Rockefellers en consorten het feminisme hebben gepland om de maatschappij verder te destabiliseren.

Dit alles vormt weer onderdeel van de grotere agenda van de satanische Sabbateans, de elite van de Chazaren.

Ze gebruiken een geraffineerde tactiek. Ze promoten geen satanisch koninkrijk, maar ze sturen je in die richting door allerlei zaken zoals het bestaan van God in twijfel te trekken en door het eisen van seksuele bevrijding, onafhankelijkheid voor vrouwen, internationalisme, diversiteit en religieuze tolerantie. Al deze aspecten vormen onderdeel van een verborgen agenda: het ondermijnen van alle collectieve krachten, behalve die van hen.

Er wordt ons verteld dat vrije seks progressief is en modern. De Sabbateans hebben zich al meer dan 350 jaar bezig gehouden met het partnerruil, seks orgies, overspel en incest. Ze promoten ook seks tussen verschillende rassen en ze zijn stap voor stap bezig om de bevolking tot hun sekte te introduceren.

Ze kennen geen enkele moraal en hun originele zegening: “Die het verbodene toestaan” werd later de bekende Illuminati slogan "Doet wat ge wilt", als uitdrukking van hun religieuze gevoelens.

Ja maar, wordt er dan al snel gezegd, daar horen de Rockefellers toch niet bij?

Volgens de Joodse historicus Malcolm H. Stern die een boek schreef met de titel: "Americans of Jewish decent" zijn ze dat wel degelijk. De Rockefellers zijn van oorsprong Marranos, dat wil zeggen Chazaren die zich ooit in Spanje hebben bekeerd tot het christendom.

Uit een eerder artikel:

Aan het einde van het Chazarenrijk, zo rond het jaartal 960 AD, vertrokken er ook Chazaren naar Spanje:

After the last and final blow from the Russians the Khazarian King and his twenty-five wives(all of royal blood), and sixty concubines emigrated to Spain with many family members.

En nog een andere:

Deze bekeerlingen die geen echte christenen waren, werden dan ook als zodanig wel herkend in die tijd en ze werden dan ook Marranos (varkens) genoemd. De Marranos hadden daar geen enkele boodschap aan en omdat ze nu christen waren, hadden ze vele voordelen en wisten dan ook door te dringen tot in de hoogste gelederen van de kerk en maatschappij. Veel hoger dan ze ooit als Jood hadden kunnen stijgen.

Ze bleven dan ook niet alleen in Spanje, maar vestigden zich in alle belangrijke Europese locaties, waaronder ook Nederland.

Deze Marranos, Joodse schijnchristenen, kwamen in 1593 naar ons land. Hier wist men ook wat voor vlees ze in de kuip hadden en ze werden dan ook prompt geweigerd in Middelburg en Haarlem.

Via Frankrijk zijn de Rockefellers in Amerika terechtgekomen en waarschijnlijk zijn zij opgetreden als agenten voor de Rothschild familie:

Marranos" are Jews who "PRETEND" to convert to Christianity so as to deceive Christians in their business dealings, but secretly continued to practice Judaism in private rituals. For this reason, a Marrano family like the Rockefellers would make the perfect tool for the Rothschilds of France who have for centuries used secret agents to carry on their work.

Niets is wat het lijkt in een wereld die wordt geregeerd door deceptie.