Amerika opgericht door vrijmetselaars om New World Order mogelijk te maken

In ons dagelijks leven werken we met planningen van weken, maanden of hooguit een aantal jaren.

Vrijmetselaars echter werken met planningen die eeuwen beslaan en stap voor stap werken zij naar hun ultieme doel.
We leven in een wereld waarin democratie en vrijheid niets meer is dan een illusie. We zijn onderworpen aan overheden die die de maconnieke Chazaar bankiers moeten vragen om krediet op dezelfde manier als een kind moet vragen om zakgeld.

Overheden zijn niets anders dan een rookgordijn voor de bankiers en “succesvolle” mensen zijn hun agenten. Ieder aspect van de maatschappij staat onder controle van de Illuminati via de door hen overgenomen vrijmetselarij: overheid, media, grote bedrijven, leger, justitie, onderwijs en kerk.

Waar wij denken in weken, maanden en jaren om ons doel te bereiken, zo doen zij dat in eeuwen en in dat kader is het ook logisch dat Amerika door hen in het leven werd geroepen als instrument om de door hen gewenste New World Order te bewerkstelligen.

We gaan even terug naar het jaar 1781 en Generaal George Cornwallis.

Charles Cornwallis, eerste Markies Cornwallis (Londen, 31 december 1738 – Ghazipur, 5 oktober 1805) was een Britse militair en koloniaal gouverneur. Hij is bekend als Brits generaal in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het beleg van Yorktown in 1781, waarbij hij verslagen werd door een Amerikaans-Franse troepenmacht, wordt vaak als einde van die oorlog beschouwd.

Toen Cornwallis was verslagen zei hij het volgende:

“Jullie kerken zullen worden gebruikt om de Joodse religie te onderwijzen en in minder dan 200 jaar zal de hele wereld werken voor de heilige wereldregering.

Alle religies zullen door het Judaïsme worden geïnfiltreerd op een manier dat de grote massa er niets van zal merken en diezelfde massa zal werken en leven onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de Vrijmetselarij”.

Cornwallis was duidelijk een hooggeplaatste vrijmetselaar die heel goed op de hoogte was van de grotere agenda. 

Hoeveel mensen zouden er zijn in Amerika die weten dat hun land is gecreëerd door de vrijmetselaars?

Het zijn vrijmetselaars die de Constitution (grondwet) hebben geschreven en de Onafhankelijkheidsverklaring hebben getekend. Het incident in 1773 waar zogenaamd Indianen thee van Britse schepen in de haven van Boston in het water kieperden, waren verklede vrijmetselaars. Een false flag dus.

De door de Illuminati volledig geïnfiltreerde en gecontroleerde vrijmetselarij doet zich richting buitenwereld voor als een goedwillend broederschap, maar is in werkelijkheid de kerk van satan in vermomming. Het is een werktuig voor de maconnieke centrale bankiers die de VS zijn begonnen als hulpmiddel om hun New World Order te kunnen bereiken.

Iemand die veel inzage heeft gegeven in de manier waarop de vrijmetselarij te werk gaat en de werkelijke doelen is historicus Bernard Fay, over wie we eerder een uitgebreid artikel hebben geschreven.

Het is ook Fay die heeft beschreven op wat voor manier de vrijmetselaars Amerika tot stand hebben gebracht.

Rond 1770 bestonden de Verenigde Staten uit 13 geïsoleerde koloniën met allemaal eigen regeringen, religies, gewoontes, rassen en sociale en politieke structuren. Er heerste onderling heftige rivaliteit en strijd en om een brief van Georgia naar Massachusetts te krijgen, moest je drie weken uittrekken.

De vrijmetselarij nam het op zich om het fundament voor de nationale eenheid neer te leggen. Omdat zij werkten via geheime genootschappen konden ze in alle koloniën uit de voeten en werkten in de achtergrond en in stilte aan hun plannen.

In korte tijd ontstond er daardoor een kleine maar heel prominente groep mensen die een Amerikaans nationaliteitsgevoel hadden ontwikkeld en zonder dat zou er nooit een Verenigde Staten van Amerika zijn ontstaan.

Rond 1760 was er geen stad, groot of klein, maar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal predikten zij broederschap en eenheid.

George Washington, de eerste Amerikaanse president was een hooggeplaatste vrijmetselaar en al zijn getrouwen waren eveneens vrijmetselaars.

xxx

Alles wat daar toen gebeurde vormde onderdeel van de lange termijn planning van wat men noemt de Judeo-Maconnieke samenzwering richting een totalitaire wereldregering. Een planning die wij ons niet voor kunnen stellen, omdat deze honderden jaren beslaat. Denk daarbij eens aan hoe door de eeuwen heen bepaalde families strak hun bloedlijnen beschermden en dat nog steeds doen.

De bankiers van de Illuminati wisten in 1772 al dat de Nieuwe Orde der Tijden er zou komen: Novus Ordo Seclorum. 

xxx

Nu leven we in de tijd dat de Nieuwe Wereld Orde op het punt staat geboren te worden en nog steeds verkeert de wereld voor het grootste deel in een gehypnotiseerde of slapende toestand.

Nog is het niet te laat om het tij nog te keren, maar de klok staat ondertussen wel enkele seconden voor twaalf.

Op het moment dat wij als volk eenmaal volledig gevangen zitten in de twee netten, elektriciteitsnet en internet, dan is het over en sluiten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl