Het grote gevaar van Christine Lagarde als baas van ECB

Velen hebben zich afgevraagd hoe het kan dat een juriste wordt benoemd tot hoogste baas van de Rothschild Europese Centrale Bank (ECB).

Een spijkerharde tante die echter totaal geen bankervaring heeft en die nu ineens het monetaire beleid van Europa moet gaan bepalen.We zijn het niet vaak eens met Leon de Winter en hetgeen hij schrijft in zijn columns in de Telegraaf, maar soms slaat hij wel de spijker op de kop en zegt heel zinnige dingen.

Zoals wat de werkelijke reden is dat Christine Lagarde is benoemd tot hoofd van de ECB.

Het is een van de wensen van Christine Lagarde, de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank: het afschaffen van baar geld, ofwel cash. Hoe zij opeens op die stoel in Frankfurt terecht is gekomen, kunnen alle pagina’s van een hele krant niet bevatten, laat staan dat ik dat poog in een column. Maar zij zit er, een advocaat die via ministersposten en het IMF de topbankier van de EU is geworden.

Maar van haar voornemen om cash af te schaffen, moeten we wel wakker liggen. Tenzij het je niet interesseert dat de ultieme totalitaire staat ligt te wachten, daar in een duister steegje in Frankfurt, ergens in de schaduw van de toren van de ECB. Met het afschaffen van cash wordt al het betalingsverkeer geregistreerd, en daarmee krijgen overheden de kans om wetje na wetje controle te gaan uitoefenen over ons bestaan: wie de geldstromen kan registreren, kan ook het koopgedrag, en dus de leefwijze, van individuen belonen of bestraffen.


Bovenstaande zou natuurlijk kunnen verklaren waarom iemand als Lagarde door de Rothschild op die positie is benoemd en niet een ervaren bankier, zoals Mario Draghi was.

xxx

En als dat zo is, dan is het inderdaad tijd voor alle alarmbellen om luid te gaan rinkelen, want het contante geld is één van de weinig overgebleven vrijheden die we nog bezitten.

En zoals we onlangs hebben gezien is onze “Alles is Verboten” overheid druk in de weer om de volgende stap te zetten in de oorlog tegen contant geld.

Contante betalingen boven de 3000 euro worden verboden. Het kabinet gaat handelaren beboeten die toch grotere bedragen in cash aannemen. De maatregel die vandaag door het kabinet wordt gepresenteerd is bedoeld om witwassen tegen te gaan.

Leugens, leugens en nog meer leugens, want het nieuwste verbod is bedoeld om nog meer transacties met contant geld onmogelijk te maken.

Even terug naar De Winter:

Het fatale moment, het point of no return, is het moment waarop Christine erin slaagt cash te laten verdwijnen. Vanaf dat moment zijn we naakt voor de registratie en analyse van ons gedrag. Tel daar rekeningrijden bij op, zet er ook nog eens onze zoekopdrachten op Google naast, en we zijn weerloos geworden voor de goede bedoelingen van de staat.

Die staat gaat ons in de nabije toekomst berichten sturen: u heeft een dozijn flessen wijn gekocht, dat deed u vorige week ook, heeft u een feestje? Heeft u daarvoor toestemming gekregen en heeft u aangemeld hoeveel auto’s moeten worden opgeladen die avond en hoeveel liter drinkwater zal worden verbruikt? Let op: u heeft uw feestje niet geregistreerd, zo blijkt bij controle; u krijgt binnen drie uur bezoek van onze gedragscontroleurs, u weet wat uw straf is: een maand lang geen toestemming voor het kopen van wijn.


Waar wij het oneens zijn met De Winter, tenzij hij het sarcastisch bedoeld heeft, is dat hij stelt dat hoewel alles gebeurt met goede bedoelingen vanuit de overheid, dit toch een totalitaire staat tot gevolg heeft. Wij stellen dat hetgeen er gebeurt onderdeel vormt van de plannen die lang geleden zijn gesmeed om burgers gereed te maken voor de New World Order.

De totale afschaffing van contant geld is ook nodig om de bevolking vast te kunnen zetten in de digitale gevangenis, genaamd internet.

Een bevolking die straks helemaal niets meer kan als het geen toegang meer heeft tot internet. Een toegang die, indien nodig, heel selectief kan worden geblokkeerd voor bepaalde mensen. En dan bedoelen we zij die zich buiten de voorgeschreven paden begeven en zich niet gedragen zoals de algoritmes van de overheid dit hebben bepaald.

Het goede nieuws van vandaag is toch wel dat hoe dan ook veel mainstreamklanten het verhaal van De Winter zullen lezen en hopelijk triggert dit iets bij hen waardoor ze eindelijk zelf gaan nadenken voordat het niet meer hoeft.

En tot besluit een nog een klein stukje van de Winter waaruit zou kunnen blijken dat hij misschien stiekem een complotdenker is geworden, of (stiekem) deze website leest:

In zo’n wereld beweegt alles toe naar uniformiteit. Wat afwijkt, wat excentriek is, wat zich wil onttrekken aan het nuttige en efficiënte en geoorloofde, moet worden onderdrukt, of bestraft. Zo zullen de massa’s zijn, en daarnaast zal er een mini-kosmos van leiders zijn, met families die in aparte districten leven en dynastieke trekken krijgen; de bevoorrechten, de heersers.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl