Alles wat wij ooit koesterden en liefhadden, ons land, cultuur, geschiedenis en normen en waarden, verdwijnt voor onze ogen.

Dat gebeurt niet bij toeval, maar wordt veroorzaakt door een levensgevaarlijke geheimzinnige kracht in de achtergrond.
Michael Berg is een 34-jarige man die vier jaar lang lid is geweest van de Joodse organisatie Chabad. Hij noemt het een gevaarlijke sekte die visioenen heeft van een wereldheerschappij en die de drijvende kracht is achter het zoeken van een oorlog met Rusland.

Hierna heel kort wat informatie over Chabad:

De wereld wordt letterlijk is duisternis gevangen gehouden door een groep levensgevaarlijke mensen die vooral vertegenwoordigd zijn binnen een bepaald deel van de Chazaren:

Een deel van die bevolking, een satanische elite, heeft zich verenigd in de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of Chazaarse Mafia (CM) genoemd, en deze hebben controle over het grootste deel van de wereld.

Een "Joodse" beweging die voortkomt uit de satanische Sabbateans heet Chabad.

Met Donald Trump in het Witte Huis, omringd door de Chabadleden Jared en Ivana Kushner (schoonzoon en dochter Trump) bevindt Chabad zich in een positie om de door profeten voorspelde rampen te bewerkstelligen die hun Messiaanse heerschappij moet inluiden.

Het volgende is een verslag van Michael Berg van enkele jaren geleden, geschreven nadat hij was weggelopen van bovengenoemde sekte.

Ik ben in 1985 in Israël geboren. Mijn ouders zijn Europese Joden en mijn voorouders woonden in Duitsland en zijn terug te herleiden tot aan de Middeleeuwen.

Qua uiterlijk zie ik en ook mijn familie er niet uit als “typische” Joden. Ik zie eruit als een Duitse Germaan met blanke huid, blauwe ogen en blond haar. Fysiek zie ik er “normaal” uit. Ik zie eruit zoals iedere Noord Europees (Ariër) eruit zou zien.

Waarom is dit belangrijk?

Dit is belangrijk omdat het Joods racisme tegen gentiles (niet Joden) niet zozeer is gebaseerd op biologische haat voor gentiles omdat ze er anders uit zouden zien dan Joden. Je hebt Joden in allerlei vormen en kleuren. Het Joods racisme is een spiritueel racisme, een geloof dat Joden een hogere ziel hebben dan niet Joden en dat niet Joden geen of een satanische ziel bezitten.

Dit betekent dat alle religieuze Joden, ongeacht de kleur en land van herkomst, naar niet Joden kijken als “minderwaardig”, simpelweg omdat ze zijn gaan geloven dat niet Joden een satanische ziel hebben.

In dit artikel wil ik vertellen over mijn ervaring en mijn begrip van de Joodse religie in het algemeen en daarnaast vertellen over een racistische sekte die Chabad heet.

Het begon allemaal toen ik 20 was. In die tijd was ik een religieuze Jood, maar was ik geen onderdeel van Chabad. Toen, in 2005, was ik op bezoek in de stad New York en daar werd ik voorgesteld aan een afgevaardigde van Chabad die mij introduceerde bij de beweging.

Hij vroeg mij of ik een bezoek wilde brengen aan “770” in Brooklyn (hoofdkwartier Chabad op 770 Eastern Parkway) en dat heb ik gedaan. Ik nam deel aan hun rituelen en bijeenkomsten en voor de eerstkomende vier jaar werd ik een fanatieke aanhanger van Chabad.

Wij hielden bijeenkomsten waarin wij spraken over de komst van de Joodse Messias, de Joodse religie en de toekomstige wereld zoals die door Chabad werd voorgesteld. Een wereld waarin de Joden de ultieme meesters van de aarde zijn, een wereld waar iedere Jood tot wel 2.800 gentile slaven zal bezitten, een wereld waar het enige doel van de gentiles (niet Joden) is om de Joden te dienen. Anderzijds worden de Joden beschouwd als de “Zetel van God”.

Ik zal Chabad beschrijven op de manier zoals ik dat, gezien mijn eerdere lidmaatschap, zie. Chabad is een racistische organisatie wiens doel het is om een totale Joodse superioriteit en overheersing te bewerkstelligen over het Goyim (vee, niet Joden) en deze tot slaven te maken.

Het overheersende gebod bij Chabad is dat van de zogenaamde “Breaking Through”, dat wil zeggen de wereld veilig/gereed maken voor een Zionistische wereldoverheersing.

Jongeren worden door Chabad getraind om te dienen als afgevaardigden van de sekte als ze volwassen zijn. Het woord afgevaardigde betekent in dit verband het verspreiden van de racistische ideologie richting Joden over de hele wereld en in het bijzonder zij die niet het Judaïsme praktiseren.

Deze afgevaardigden geven ideologische en morele ondersteuning voor de Zionistische Wereld Agenda.

De Chabad ziet het tot slaaf maken van het Goyim gebeuren door de internationale Joodse banken en het manipuleren van de internationale politiek. Hierdoor zijn ze in staat om de eerdere Messiaanse profetieën te doen uitkomen van een Joodse New World Order die de controle heeft over alle landen ter wereld.

Onder leiding van Rabbi Menachem Mendel Schneerson (1902-1994) slaagde de sekte erin om een netwerk van bijna 4.000 instituten neer te zetten die religieuze, sociale en ideologische ondersteuning geven aan Joden in meer dan 1.000 steden, verspreid over 100 landen en alle Amerikaanse staten.

Een ideologie die zegt: Joden zijn God. Gentiles zijn insecten wiens enige doel is om Joden te dienen of om te sterven.

Volgens Chabad zijn de Joden zelf God. Niet alleen is het vragen van woekerrente toegestaan, het is zelfs een plicht om dit toe te passen op niet Joden. Dit is dan ook de leidraad van de NWO bankiers.

Het boek van de Chabad, Tania genaamd, gaat dan ook helemaal over de leer dat de Joden op aarde God zijn en dat niet Joden niet meer dan dieren zijn, minderwaardig en zonder ziel. Als ze wel zielen hebben dan zijn deze duivels van oorsprong en afkomstig uit de “Sitra Achra”, een gebied dat in de Joodse Kabbala wordt omschreven als de sfeer die het tegenovergestelde is van heilig.

Gentiles zijn dieren die in de ogen van Chabad geen ziel hebben. De Joodse ziel daarentegen is de reïncarnatie van God zelf. Iedere Jood is een vleesgeworden God.

Het gehele universum dat bestaat uit miljarden zonnestelsels, sterren en planeten is alleen gecreëerd voor de Joden en door de Joodse God YHVH, die op zijn beurt weer een manifestatie is van de Joodse mensen zelf.

Daarom is één vingernagel van een Jood ook meer waard dan de complete wereldbevolking van niet Joden.

Chabad is niets meer dan een manifestatie van het Joods racisme dat de drijvende kracht is van de New World Order. De oprichter van de staat Israël en voormalig premier Ben Gurion, had een visioen, een droom dat de Joden het centrum zouden gaan vormen van een wereldregering, de satansiche NWO droom van de Illuminati.

Hiermee zouden dat de beloften van de bijbel zijn vervuld, waar de Joden de controle hebben en de heersers zijn over de wereld van de toekomst.

Het hooggerechtshof in Jeruzalem met de bekende Illuminati piramide en het alziend oog, werd op deze manier gebouwd om de agenda zoals die werd gezien door Ben Gurion te ondersteunen.

En raadt eens wie dit bijzondere gerechtsgebouw hebben betaald en gebouwd? Degenen die de (centrale) banken onder hun controle hebben, dat wil zeggen, de Rothschilds natuurlijk. Meer “in your face” kan je het nauwelijks bedenken. Het is gewoon een optelsom van 2 plus 2 geeft 4.

De Kabbala en het satanisme zijn manieren om via vernedering landen te verzwakken zodat ze gemakkelijker onder controle te houden zijn.  Dit is de manier waarop ze hun geld monopolie in stand houden. Ze doen dit door ras, land, gezin en geloof als hoger doel in het leven te vernietigen.

Hierdoor wordt een bevolking steeds materialistischer en minder spiritueel (kijk bijvoorbeeld naar moderne kunst) en zijn ze gemakkelijker onder controle te houden. Het is gemakkelijker om een verzwakt volk tot slaaf te maken dat geen doel in het leven heeft en niet terug zal vechten.

Ik ben weggegaan bij de Chabad omdat ik een ervaring kreeg waardoor ik in het diepst van mijn wezen voelde dat de haat zoals die komt van Chabad en het Judaïsme (of van de Islam en ISIS wat dat betreft) niet van God afkomstig is, maar van het ego en de angst van de mens.

Ik ben weggegaan bij Chabad door een soort spirituele ontwaking.

Ondertussen hoop ik dat blanke Europeanen en zij die tegen de blanke genocide zijn, begrijpen dat de reden waarom het witte ras zo wordt aangevallen het gevolg is van de ultieme racistische ideologie op aarde, het Judaïsme.