Ze staan bekend als de machtigste en rijkste familie van Amerika, de familie Rockefeller.

Ook is het bekend dat ze aanhanger zijn van de duistere agenda van de Illuminati en verantwoordelijk voor het ontstaan van het feminisme, maar wie zijn ze nu werkelijk?
Wij ontvingen een kort bericht van een lezer:

De handelswijze van die geweldige filantropen Rockefeller en Soros!

Daarbij gevoegd een verwijzing naar een artikel waarin melding wordt gemaakt van het feit dat zowel de Rockefellers als Soros hun zogenaamde filantropie gebruiken om invloed te kopen op het wereldtoneel en hoe de Rockefeller familie samenspant met klimaatactivisten en andere miljardairs om de olie-industrie te laten instorten zodat ze daarna volledige controle kunnen nemen over de energiesector.

Waarmee het dan lijkt dat alles wat de Rockefeller familie doet vanuit eigenbelang is en om zich nog verder te verrijken.

Maar, waarom zouden de Rockefellers dan ook aan de voet staan van het feminisme met als doel de maatschappij te ontwrichten zoals we eerder hebben aangetoond?

De reden is dat zoals bij veel families en/of personen, niets is wat het lijkt en ze allen de grote agenda van de Illuminati dienen, zo ook de Rockefellers.

Er is ooit een boek gepubliceerd dat niet veel mensen kennen en dat eigenlijk alleen bekend is binnen de Joodse gemeenschap en ook alleen daar verkocht is.

Het is een boek waar we al eens eerder kort naar hebben verwezen en is geschreven door de Joodse historicus Malcolm H. Stern met de titel: Americans of Jewish Descent.

Het zal misschien niemand verbazen dat daar ook de Rockefeller familie heel prominent in voor komt. Zij stammen af van de Spaanse en Portugese Joden.

Het boek is in alle opzichten indrukwekkend, het weegt 4,5 kilo en bevat de geschiedenis van 25.000 Joodse individuen in Amerika.

Er zijn ooit slechts 550 exemplaren van het boek gedrukt en elk was apart genummerd. Het boek werd gegeven aan de hoogste leiders van de Joodse gemeenschappen in Amerika. Dit, zodat ze de gegevens daarin konden gebruiken om de zogenaamde Crypto Joden of Marranos (varkens) te herkennen.

Het zijn Joden die zich voor doen als christenen, maar in werkelijkheid vasthouden aan hun Joodse geloof en ras, maar dit alleen als ze onder soortgenoten zijn.

Ze weten dit zo goed te verbergen dat iedereen stomverbaasd is als ze horen dat de Rockefellers voor komen in het boek van Stern en ook behoren bij de Crypto Joden of Marranos.

Toen de Joden in Spanje en Portugal in de vijftiende eeuw steeds machtiger werden en steeds grotere stukken land in bezit kregen door hun normale praktijken van woekerrente en hun monopolie op geldzaken, besloten Koning Ferdinand en Koningin Isabella van Spanje in 1492 om alle Joden het land uit te sturen en werden hun bezittingen in beslag genomen.

De Rockefeller familie hoorde daar ook bij en van Spanje gingen ze naar Turkije, waar ze met open armen werden ontvangen omdat men daar toen nog in de veronderstelling verkeerde te maken te hebben met “arme vervolgde mensen”.

De grootvader van de vroegere Vicepresident Nelson Rockefeller gaf toe dat zijn familie ooit van Turkije naar Frankrijk is verhuisd. En het is vanuit Frankrijk dat ze later vertrokken naar Amerika.

John D. Rockefeller was al een rijk man voordat hij de Standard Oil Company overnam, waardoor het één van de rijkste families ter wereld werd. Niemand heeft ooit kunnen verklaren hoe zij over zoveel geld konden beschikken op het moment dat ze in Amerika aankwamen.

Er is geen informatie beschikbaar over hoe de Rockefellers in Frankrijk aan zulke enorme hoeveelheden geld kwamen. Een aantal onderzoekers denkt dat ze dit via de Rothschild hebben gekregen en in Amerika optraden als hun agent voor het opkopen van christelijke bedrijven aldaar.

Omdat Marranos zich voor doen als christenen zouden de Rockefellers inderdaad het perfecte werktuig zijn voor de Rothschilds in het opkopen van Amerikaanse bedrijven.

Via een niet meer bestaand tijdschrift, The Thunderbolt, kwam er destijds informatie bovenwater omtrent de werkelijke achtergrond van de toenmalige Vicepresident Nelson Rockefeller.

Daardoor werd het ook duidelijk waarom tijdens zijn periode als gouverneur van New York het complete bestuur van laag tot hoog bestond uit Joden. Ook al zijn campagnes werden altijd geleid door Joden en hij stond bekend als de steunpilaar voor de Joodse gemeenschap.

Normaal gesproken zouden Joden nooit een christelijke multimiljonair zo steunen omdat ze bang zouden zijn na de verkiezingen controle over hem te verliezen. Door de informatie in het boek van Stern wordt duidelijk waarom hij altijd zo is gesteund door de Joodse gemeenschap.

Hoewel niet bekend is of de Trump familie voor komt in het boek van Stern zijn er heel veel aanwijzingen dat ook zij behoren tot de Marranos zoals we in een eerder artikel schreven.

Hetzelfde wat er gebeurde bij Nelson Rockefeller zie je ook gebeuren bij Trump, beiden zijn de steunpilaren voor de Joodse gemeenschap, beiden maken zich hard voor Israël en beiden omringen zich met Joden op belangrijke posities.

De Rockefellers hebben inmiddels het Rockefeller museum in Jeruzalem, iets dat Donald Trump misschien ook nog ooit zal lukken.

De moraal van bovenstaand verhaal is, dat ongeacht hoe het eruit ziet, de sporen altijd weer terugleiden naar de Illuminati, de satanische sekte die op dit moment nog steeds de wereld in haar grip houdt.