Joodse klokkenluider die tijdstip Iran oorlog bekent maakte vermoord (video)

De Joodse advocaat David Goldberg die eerder dit jaar met opmerkelijke inside informatie kwam over de komende oorlog met Iran is dood.

Hij werd dood in zijn appartement aangetroffen, zijn vrienden zeiden dat hij bang was voor zijn leven en niemand gelooft dat hij een natuurlijke dood is gestorven.


In mei van dit jaar schreven wij een uitgebreid artikel over de komende oorlog met Iran deze herfst. Een oorlog waarin door Amerika zal worden aangevallen met tactische kernwapens die Iran voorgoed van de aardbol moeten vergen.

Uit het eerdere artikel in mei:

De hiernavolgende informatie is afkomstig van een Joodse advocaat, David Goldberg. Deze heeft op zijn beurt de informatie van “Isabel”, een schuilnaam voor iemand die tot voor kort werkzaam was in het Witte Huis.

De informatie van Isabel zegt dat Donald Trump samen met zijn clubje adviseurs zoals de levensgevaarlijke John Bolton, bezig is met de voorbereiding van de invasie van Iran.

Tijdens deze grondinvasie die in de herfst van 2019 zal plaatsvinden, zal er gebruik worden gemaakt van tactische kernwapens.

Iran zal volledig met de grond gelijk gemaakt worden en de geplande kosten bedragen nu al 2,5 keer die van de oorlog tegen Irak.

De oorlog zal overal worden gepromoot door de mainstream media die zo goed als volledig in handen zijn van de Rothschild mafia.

Trump staat uiteraard volledig onder controle en is bereid alles uit te voeren zoals hem wordt opgedragen door zijn handlers.

De aanleiding voor de invasie zal uiteraard een false flag operatie zijn, hoogstwaarschijnlijk iets met schepen in de bekende Straat van Hormuz. Deze false flag is nodig omdat Iran geen enkele intentie heeft om een oorlog te starten.

Nauwelijks een maand later is David Goldberg dood.

Zijn laatste woorden waren een email die hij schreef net voor zijn dood: “Er staat een vreemde auto voor de deur. Zeg tegen Mike dat ik morgen niet kan, maar maak er wat leuks van”.Een vriend van Goldberg schreef later het volgende:

David hield mij via email op de hoogte en hij vertelde mij dat hij een aantal documenten in handen had gekregen die, zo wist hij zeker, zijn dood zouden kunnen betekenen.

De documenten hadden betrekking op een aantal interne Witte Huis memo’s waarin wordt gesproken over een aantal rabbi’s uit New York die regelmatig met Donald Trump om tafel zaten. De memo’s gingen over de inhoud van die besprekingen.

Ik kreeg niet de exacte inhoud te horen, behalve dat de strekking was dat de rabbi’s ervoor zouden zorgen dat hij, Trump, zou worden herkozen als hij deed wat zij van hem verlangden.

Ik vermoed dat Trump aandachtig luisterde omdat David tegen mij zei dat die rabbi’s veel, heel veel macht hadden. Zoveel macht dat ze in staat zouden zijn om de verkiezingen te manipuleren.

Er werd ook aangegeven in de memo’s dat de populariteitscijfers voor Trump helemaal niet zo goed waren en dat hij gemakkelijk de verkiezingen in 2020 kon verliezen. Het Witte Huis wist dit uiteraard ook en dit was dan ook de reden dat Trump zoveel aandacht schonk aan die rabbi’s.

David zei dat als deze documenten ooit naar buiten zouden komen, dit rampzalig zou zijn voor Donald Trump, omdat hier op geen enkele manier een positieve draai aan kon worden gegeven. Hij zei verder dat de memo’s recht voor zijn raap waren en klaarblijkelijk geschreven door een paar jonge stagiaires die de notulen bijhielden van deze besprekingen.

De vriend gaat verder met te vertellen dat de politie zonder opgaaf van redenen talloze documenten heeft meegenomen uit het huis van Goldberg na zijn dood, maar dat ze niet alle documenten hebben. Dit, omdat er nog een verborgen kluis in de vloer was waarin door Goldberg gevoelige documenten werden bewaard. Deze heeft de politie waarschijnlijk niet gevonden.

David vermoedde dat er iets met hem zou gebeuren en daarom had hij al zijn online toegangscodes en andere belangrijke wachtwoorden aan drie vrienden gegeven voor het geval er iets met hem zou gebeuren.

De vrienden hebben een aantal zeer belangrijke documenten veilig weten te stellen en toegezegd binnenkort met updates te zullen komen.

Dat nieuws zou dan bekendgemaakt worden op deze website en op het Youtubekanaal van Goldberg. Echter, de laatste update is inmiddels twee maanden oud en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat die vrienden de documenten openbaar zullen maken.

Voor de volledigheid hier nogmaals de video die Goldberg eerder dit jaar, kort voor zijn dood, publiceerde over de komende oorlog met Iran.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl