Netanyahu, het satanisme in de praktijk (video)

Deze week hebben we een aantal illustratieve voorbeelden gezien van hoe het verdeel en heers principe in de praktijk werkt.

De Turkse president Erdogan en de Israëlische premier Netanyahu hebben slaande ruzie, waarbij de laatste met een heel opvallende satanische boodschap komt.Voor het oog van de wereld zijn Erdogan en Netanyahu geen grote vrienden van elkaar en vliegen ze elkaar regelmatig in de haren over van alles en nog wat. Echter, beiden behoren tot dezelfde club, dienen dezelfde krachten in de achtergrond en spelen hun rol met overgave.

Iets waar wij al jaren en jaren over schrijven, begint nu mede dankzij het nieuwe boek van David Icke wat meer aandacht te krijgen en dat is wat hij noemt de Satanische Sekte des Doods. Wij noemen het de Sekte van het Alziend Oog of Rothschild mafia, maar het komt allemaal neer op het volgende:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia of de Chazaarse mafia (CM). Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk en de Islam, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Het hoeft geen betoog dat Netanyahu bij deze club hoort, maar hetzelfde geldt voor Erdogan. Hierna een klein deel uit een eerder artikel:

En dan komen we in het heden, waar de tijden van het Ottomaanse Rijk lijken te herleven onder leiding van Erdogan. De man die nu alleenheerser is, behoort bij de Donmeh sekte en is eveneens een Cryptojood, zoals wij eerder uitgebreid hebben beschreven.

Voormalig premier Necmettin Erbakan zei het onderstaande over Erdogan (zie plaaatje). Opvallend "detail": De man doet deze uitspraken in 2010 en overlijdt vervolgens in 2011 en bovendien is het artikel waar onderstaande een screenshot uit is, verwijderd van het internet. Toeval?

xxx

En dan gebeuren er deze week een aantal interessante zaken waardoor je maar weer eens ziet op welke manieren de bevolking wordt bespeeld. De twee mannen die beiden dus in het zelfde kamp thuis horen, vallen elkaar aan.

Erdogan doet dit door bij de Verenigde Naties door middel van een plaatje duidelijk te maken dat Israël alle land van de Palestijnen heeft afgepikt en houdt een vurig pleidooi dat ze dit terug moeten geven.

xxx

Natuurlijk klopt dat verhaal helemaal, maar Erdogan heeft hele andere belangen dan de penibele toestand van de Palestijnen. Erdogan dient de grotere agenda zoals in 1871 beschreven door de bekende vrijmetselaar Albert Pike:

De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israel) elkaar over en weer zullen vernietigen. De andere landen zullen ondertussen hopeloos verdeeld zijn en zich in de strijd mengen totdat ze fysiek, moreel, spiritueel en economisch volledig uitgeput zullen zijn.

Netanyahu laat dit soort provocaties door Erdogan natuurlijk niet over zijn kant gaan en reageert door middel van een korte videoboodschap. Het is een satanische boodschap, waarover zo meer.Netanyahu verwijt Erdogan dat de Turken ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de Armeense genocide. Iets dat uiteraard heel gevoelig ligt in Turkije.

Pikant detail is dat Netanyahu verantwoordelijk is voor het blokkeren van het erkennen van de Armeense genocide in Israël. Hij zou dit gedaan hebben om Erdogan niet verder te provoceren.

Het satanische van dit alles ligt echter in het feit dat zowel Netanyahu als Erdogan bij de club horen die verantwoordelijk is voor de Armeense genocide.

Eén van de grootste tragedies in onze huidige geschiedenis is dat de satanische sekte erin geslaagd is om iedereen zand in de ogen te strooien, net zoals ze dat gedaan hebben met 9/11. Daarom hierbij nog een deel uit een eerder artikel over de werkelijke schuldigen aan de Armeense genocide.

Niemand zet vraagtekens bij het officiële verhaal dat tijdens en na de Eerste Wereldoorlog Turkije iets meer dan anderhalf miljoen Armeniërs zou hebben vermoord.

Maar, misschien zouden ze dat wél moeten doen, want de waarheid is, zoals eigenlijk met alles op deze wereld, volkomen anders dan je denkt.

De werkelijke achtergrond van het verhaal heeft alles te maken met de Rothschild familie en oliebelangen. Rond het begin van de twintigste eeuw had deze familie aanzienlijke belangen in de regio’s rond de Zwarte en de Kaspische Zee en ze waren dan ook de trotse eigenaren van Baku Oil.

Echter, tussen de olievelden in Azerbeidzjan en de Westerse wereld lag het christelijke Armenië, dat bekend stond als een eigenzinnig en onrustig gebied. En wat de Rothschilds nodig hadden voor hun kostbare oliehandel was stabiliteit in een regio, waar het minste of geringste voor enorme problemen kan zorgen. In de ogen van de Rothschild waren de christelijke Armeniërs een uiterst instabiele factor en dus besloten ze er wat aan te doen, volgens de inmiddels bekende Brother Nathaniël van de website Real Jew News.

Daarom werd eind negentiende eeuw door hen een nationalistische Zionistische beweging in het leven geroepen in Turkije onder de naam "Comité voor Eenheid en Vooruitgang", beter bekend als de Jonge Turken.

De Joodse leiders van deze nieuwe club werden door hen zorgvuldig geselecteerd en waren afkomstig uit de stad Thessaloniki, waar het grootste deel van de bevolking destijds uit Joden bestond. Tegenwoordig is het de tweede stad van Griekenland, maar ten tijde van het Ottomaanse Rijk was ook dat allemaal Turks.

Zij kregen de opdracht om ervoor te zorgen dat het “Armeense probleem” voor de Rothschild zou worden opgelost.

Daarnaast was het de bedoeling dat ze ervoor zouden zorgen dat het Ottomaanse Rijk uit elkaar zou vallen, zodat de Rothschild de beschikking zou kunnen krijgen over Palestina en dat wanneer ze een door Joden gecontroleerd Turkije zouden hebben zij hiermee zouden kunnen samenwerken om zo controle te krijgen over het gehele Midden Oosten.


xxx

De leiders van de Jonge Turken waren leden van wat men noemt de Donmeh, een sekte die is ontstaan vanuit de volgelingen van Sabbatai Zevi, waarover wij eerder onder andere het volgende schreven:

In 1666 woonde er in Turkije een dergelijke Chazaar, de rabbijn Sabbatai Zevi, in de toenmalige stad Smyrna (nu Izmir) in Turkije. Deze man had zichzelf uitgeroepen tot de nieuwe Messias en trok veel volgelingen. Hij werd echter uitgekotst door zijn collega rabbijnen en ook de toenmalige Turkse sultan van het Ottomaanse Rijk had niet veel op met deze nieuwe Messias. Dus, stelde hij Zevi voor de keus om zich of te bekeren tot de islam of te sterven. Aangezien Zevi een Chazaar/Jood was, had hij hier geen enkele moeite mee omdat ze gewend zijn zich aan te passen aan nieuwe omgevingen en een andere identiteit aannemen terwijl ze gewoon blijven wat ze altijd zijn geweest.

In werkelijkheid bleef hij vasthouden aan zijn eigen geloof, hetgeen een aparte (satanische) versie was van het kabbalisme. Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven.

De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun Messias dan terug zal keren.

Ogenschijnlijk lijken de leden van de jonge Turken dan ook moslims, terwijl het in werkelijkheid Joden/Chazaren zijn en men noemt dit Cryptojoden.

Aangezien de Rothschild bakken met geld in de hele operatie kieperde, duurde het ook niet al te lang voordat ze de macht in Turkije in handen kregen. Het volgende is een stukje uit het officiële verhaal:

De Jonge Turken of Jong-Turken (Turks: jön Türkler) is een bijnaam voor een groep Turkse officieren die in 1908 een staatsgreep pleegde. Zij hadden zich uit ergernis over het afkalven van het Ottomaanse rijk verenigd in deze geheime vereniging, het seculiere en nationalistische "Comité voor Eenheid en Vooruitgang", bijgenaamd de Jonge Turken.

En weer zie je hier de Modus Operandi terug van de Chazaren, zoals we deze uitgebreid hebben beschreven in het artikel over de vrijmetselaar en Cryptojood Donald Trump. Het had niets te maken met ergernis over het afkalven van het Ottomaanse rijk, maar alles met de oliebelangen van de Rothschild.

Over de bekende Atatürk staat het volgende in de Wikpedia:

Mustafa Kemal Pasja, sinds 1934 met de achternaam Atatürk (Thessaloniki, 19 mei 1881 – Istanboel, 10 november 1938), was een Ottomaanse en later Turkse legerofficier, schrijver, politicus en grondlegger van de republiek Turkije, waarvan hij de eerste president was.

Dit is de werkelijke achtergrond van Atatürk:

Mustafa Kemal ‘Ataturk’ (1881-1938): A Jew of Sephardic (Spanish) origin. Ataturk attended the Jewish elementary school known as Semsi Effendi School run by the Jew Simon Zvi.

Eenzelfde verhaal zie je voor alle belangrijke leiders van de Jonge Turken en de machthebbers in Turkije in die tijd.

Nu duidelijk is wie de Jonge Turken zijn en de werkelijke reden voor de moord op de Armeniërs, lees nu nog eens een stukje van het officiële verhaal over de genocide van dit volk en de puzzelstukjes beginnen op hun plek te vallen.

De Armeense genocide is de naam voor de volkerenmoord gepleegd op tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs in het Ottomaanse Rijk ten tijde van het regime van de Jonge Turken. De startdatum is 24 april 1915, de dag dat de Ottomaanse autoriteiten ongeveer 250 Armeense intellectuelen en leiders van de gemeenschap in Istanboel oppakten en arresteerden. De genocide werd tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in twee fases uitgevoerd: het grootschalig doden van de weerbare mannelijke bevolking door middel van massamoord en onderwerping van het leger van dienstplichtigen tot dwangarbeid, gevolgd door de deportatie van vrouwen, kinderen, ouderen en zieken die op dodenmarsen moesten tot de Syrische Woestijn. De gedeporteerden werden verstoken van voedsel en water en onderworpen aan diefstal, verkrachting en moord. Ook andere inheemse en christelijke etnische groepen werden op dezelfde wijze gericht uitgeroeid door de Ottomaanse regering. Zo spreekt men ook van de Assyrische genocide en de Griekse genocide.

Deze levensgevaarlijk satanische sekte van elitaire Joden die geen Joden zijn, maar Chazaren, heeft uiteraard geen enkele moeite met het vermoorden van de Goyim.

De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets.

Zoals we schreven in een eerder artikel hebben niet Joden voor deze sekte geen enkele waarde:

Het doel van de Maconnieke Joden (Chazaren), ook wel Illuminati genoemd, is om het aantal mensen op aarde heel sterk te verminderen, waarbij degenen die overblijven (goyim) de status zullen krijgen van vee of een soort huisdier. Dit patroon is nu al te ontdekken in de grote ongelijkheid tussen arm en rijk op deze wereld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl