Alarm, binnenkort worden de eerste microchips geinjecteerd via vaccinaties

Grote techbedrijven zoals Microsoft gaan samenwerken met de farmaceutische industrie om in no time de wereld via vaccinaties te chippen.

Dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.


chippen

Alles wat er nu om ons heen gebeurt, is al beschreven, zoals onder andere in de Bijbel:

Het merkteken van het Beest is een teken dat, in de oordeelstijd die voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op een groot deel van de mensheid op aarde zal worden aangebracht. Er is in het bijbelboek Openbaring sprake van 'het merkteken van het Beest' (Opb 16:2; 19:20) en van 'het merkteken van zijn naam' (Opb 14:11). De eerste maal wordt van het merkteken gesproken in Opb. 13:

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)


De ontbrekende stap om straks de hele wereld van het merkteken van het beest te kunnen voorzien is nu genomen. Big Tech gaat samenwerking met Big Pharma om via vaccinaties mensen te voorzien van microchips, waardoor een andere natte droom van de zichzelf beschouwende heersers zal uitkomen.

Zij zullen dan in staat zijn om echt controle over de wereld uit te oefenen via een wereldwijde identificatiematrix. De naam van dit project is ID2020 Alliance. Onthou die naam, want je zult er de komende jaren nog veel over horen. 

Zoals altijd bij de meest satanische operaties gaat het formeel altijd over goed doen. Want het doel van deze illustere club is onder meer het voorzien van meer dan een miljard mensen van een digitale ID die daar op dit moment nog geen toegang tot hebben.

En, aangezien andere "goedbedoelende" organisaties zich permanent bezighouden met het vaccineren van kinderen in derde wereldlanden is het een uitgelezen gelegenheid om de twee aspecten, identificatie en vaccinatie, met elkaar te combineren.

Als je ziet welke partijen betrokken zijn bij ID2020 Alliance, dan horen onmiddellijk alle alarmbellen af te gaan.

xxx

Je komt daar de "usual suspects" tegen zoals Microsoft en de Rockefeller Foundation, maar ook GAVI.

Voor wie niet weet wie GAVI is, hier een korte Engelstalige samenvatting en ook al spreek je geen Engels, als je de namen leest van de betrokken partijen, dan weet je genoeg.

GAVI, officially Gavi, the Vaccine Alliance is a public–private global health partnership committed to increasing access to immunisation in poor countries. 

GAVI brings together developing country and donor governments, the World Health Organization, UNICEF, the World Bank, the vaccine industry in both industrialised and developing countries, research and technical agencies, civil society, the Bill & Melinda Gates Foundation and other private philanthropists.

Uiteraard wordt er met dit soort projecten begonnen in derdewereldlanden en zo ook in dit geval. De overheid van Bangladesh heeft laten heel graag te willen samenwerken met Big Tech en Big Pharma om al die mensen die nog geen digitale identiteit hebben "te helpen" door twee vliegen in één klap te slaan, want ze worden en gevaccineerd en gechipt. 

Dit zijn de voorlopers voor de rest van de wereld. Vaccinaties zullen straks wereldwijd verplicht worden gesteld en via die vaccinaties zal eenieder het merk van het beest ontvangen. En zij die dit niet hebben zullen worden buitengesloten van alle normale menselijk handelen.

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Net zoals vee vaak een merkteken in het oor krijgt, zo zullen alle mensen worden gevaccineerd met een digitale chip die al hun bewegingen zal registreren en een ideaal observatie- en controlesysteem vormen voor de New World Order.

In onze beschaafde wereld zullen de eerste mensen die hiermee te maken krijgen, de daklozen zijn. De bovengenoemde clubs werken uiteraard ook samen met de Amerikaanse overheid en in de stad Austin in Texas zullen de eerste daklozen worden gevaccineerd met een microchip. Dit om "hen te helpen" een digitale identiteit te creëren. Ze zijn zo hondsbrutaal dat ze zelfs claimen dat daklozen hierdoor "empowered" zullen worden, omdat ze een digitale identiteit zullen krijgen.

De volgende groep mensen die bij ID2020 op de radar staan zijn de vluchtelingen. Ook deze groep willen ze graag "empoweren" door ze te vaccineren met een digitale identiteit.

En zo komen ze stap voor stap dichter bij jou.

Tegen de tijd dat de experimenten in Bangladesh, Austin en andere plaatsen succesvol zijn verlopen, zullen ze ongetwijfeld een wereldwijde pandemie creëren, waarbij ze dan tegelijkertijd de wereldbevolking willen helpen met een nieuwe digitale ID, omdat dan toch iedereen verplicht gevaccineerd moet gaan worden.

De ID2020 werkt in Amerika weer heel nauw samen met Real ID, het identiteitsysteem voor burgers in Amerika en uiteraard wordt er al gesproken over het gebruiken van dit systeem voor verplichte vaccinaties. Zo zal men in Amerika straks bij het inchecken voor een vlucht bijvoorbeeld onmiddellijk kunnen zien of een reiziger up to date is met vaccinaties en zo niet, dan zal je niet kunnen vliegen.

Voor velen zal dit allemaal als sciencefiction in de oren klinken, maar wanneer je in de nabije toekomst bij de gate staat en je wordt niet aan boord gelaten omdat uit je identiteitsgegevens blijkt dat je vaccinaties niet op orde zijn, dan zal je misschien aan dit artikel terugdenken. Alleen ben je dan veel te laat.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl