De satanische agenda achter de bosbranden in Californie (video)

Ieder jaar opnieuw worden de bosbranden in Californië heftiger en dit jaar lijkt de staat alle controle over de branden te hebben verloren. 

Het klimaat krijgt de schuld van de steeds verder om zich heen grijpende branden, maar in werkelijkheid is het de satanische agenda die hiervoor verantwoordelijk is. 


En opnieuw is Californië volop in het nieuws in verband met bosbranden die steeds groter worden en die steeds minder in bedwang zijn te houden.

De Amerikaanse staat Californië heeft de grip verloren op de alsmaar groter wordende bosbranden. Al 190.000 mensen zijn uit hun huizen verdreven en de Californische gouverneur heeft in de volledige staat de noodtoestand afgekondigd.

We hebben vorig jaar uitgebreid aangetoond dat de branden in Californië niet spontaan ontstaan, maar worden aangestoken. We schreven toen onder andere het volgende:

Met dit alles in het achterhoofd is het natuurlijk niet zo vreemd dat mensen vragen gaan stellen bij de bosbranden, zeker omdat er soms vreemde taferelen waar te nemen zijn, zoals de volgende:

xxx

Een boom die brandt, maar niet aan de buitenkant zoals je zou verwachten bij een "normale" brand, maar van binnen uit.

Dit wijst dan op dat die branden zijn aangestoken, maar niet met een lucifer. Het wijst op een heftige impuls van een krachtbron waarmee men in staat is om branden te veroorzaken.

Er doen zich in Californië situaties voor zoals te zien op de volgende afbeelding. Gebouwen die letterlijk met de grond gelijk gemaakt zijn, terwijl er enkele meters verderop totaal niets aan de hand is. De begroeiing naast het pand is nog volkomen groen en de parkeerplaats en het gebouw ernaast zien eruit alsof er niets is gebeurd.


xxx

Bovenstaande zijn dingen die niet kunnen, behalve als er hele specifieke wapens zijn gebruikt zoals bijvoorbeeld laserstralen die ergens vanuit de lucht worden afgevuurd. Ze noemen dit DEW, wat staat voor Directed Energy Weapons.

Er zijn inmiddels diverse video's opgedoken waarop je kunt hoe er vanuit de lucht een laserstraal richting aarde wordt gestuurd.

xxx

Je zou wat er gebeurt kunnen vergelijken met een enorme bliksemstraal die ergens inslaat. Ook dat is een soort Directed Energy Weapon.

En nu zien we meer van hetzelfde, maar dit keer nog veel erger. Via een lezer (dank!) krijgen we de volgende video, waarbij hij zich verbijsterd afvraagt hoe dit mogelijk is.Wat hierachter steekt is het volgende:

Het voert allemaal terug naar de Illuminati en de eerste regel van hun eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Eind 2015 werd deze enorme leugen gepresenteerd als het begin van de nieuwe wereldregering door de paus tijdens zijn bezoek aan de VN.

Wie inmiddels vergeten is waar het allemaal om draait, verwijzen wij naar een eerder artikel dat wij schreven met daarin de feiten omtrent de aankondiging van de wereldregering.

Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.

Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.

Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te regelen.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een totalitaire wereldregering.

Er wordt altijd geschermd met de Deep State, maar waar we over praten is niet links of rechts in de politiek, niet democraten of republikeinen zoals velen ons willen doen geloven, maar een satanische sekte die uit is op volledige wereldoverheersing:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras. 

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

xxx

In Nederland gebeurt uiteraard hetzelfde, maar dan door het land volkomen te verstikken in naam van het klimaat en het milieu. Agenten van de Sekte zoals Klaver en Jetten zullen namens hun meesters alles op alles zetten om dit land te onderwerpen aan de klimaatagenda. Een agenda die er in werkelijkheid op uit is om een nieuw rijk te installeren.

Jacques Attali een bekend lid van de Chazaarse mafia waarover wij eerder een artikel schreven noemt Jeruzalem de hoofdstad van de planetaire New World Order en noemt deze ook wel de hoofdstad van het Universum.

Een andere van hun creaties, de Jezuïeten, schreven in 1890:

“Maar de bekroning van wat we hebben bereikt in samenwerking met de vrijmetselaars sekten en hetgeen de Joodse macht honderd keer heeft vergroot is de World Jewish Alliance die in Parijs door Crémieux is opgericht en zich vervolgens over de wereld heeft verspreid.

Vervolgens omschrijven ze dit instituut als volgt: “Het mooiste en vruchtbaarste instituut dat ooit in moderne tijden is opgericht en een dominerend instrument dat zo machtig is dat het de wereld regeert”.

In zijn boek The Armageddon Script schrijft auteur Peter Lemesurier onder andere het volgende:

“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.

Er moet nog één ding gebeuren en dat is de Derde Wereld oorlog2019-04-12 zodat onder het motto van dit mag nooit meer gebeuren de New World Order van start zal gaan. Of, wellicht beter gezegd, het nieuwe Israël onder leiding van de Antichrist, een Rothschild.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl