Maak je geen illusie, ook jij moet verdwijnen (video)

In sportwedstrijden zie je regelmatig dat juist het sterke team verliest, simpelweg omdat ze de tegenstander onderschatten. 

Toen de gewone Joden voor de Tweede Oorlog nog de kans hadden om weg te gaan deden ze dat niet, omdat ze dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen.


Als er iets is dat je niet moet doen is het de kwaadwillende bedoelingen en de enorme macht van hen die nu aan de touwtjes trekken onderschatten. Denk geen seconde dat het allemaal wel mee zal vallen, want dat zal het zeker niet.

We hebben al talloze keren uitgebreid beschreven dat degenen die op dit moment op het wereldtoneel het heft in handen hebben, behoren tot een dodelijke satanische sekte. Een sekte die levensgevaarlijk is en die door bijna niemand benoemd durft te worden. Om dat te omzeilen gebruiken ze dan hele vage termen zoals deep state, de elite of globalisten. Wij doen dit niet en zijn derhalve dan ook de meest gedemoniseerde website van dit land:

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Het ultieme einddoel van deze sekte is dat de planeet volledig van hen is. Zij willen een centraal wereldbestuur met nog ongeveer een half miljard mensen om hen te dienen en de rest moet verdwijnen. 

Eén van de meest effectieve manieren die ze daarvoor zullen gebruiken is de "door de mens veroorzaakte" opwarming van de aarde, de grootste oplichting aller tijden. Zo schreven we onlangs een artikel over 11.000 wetenschappers die nu oproepen tot reductie van de wereldbevolking "om het klimaat te redden".

Zo is er nu een uitgebreid artikel verschenen van Brandon Smith, de man die voorspelt dat Donald Trump gebruikt zal worden als zwarte schaap voor de geplande ineenstorting van de economie, waarin deze ook signaleert dat er nu vaart wordt gemaakt met het reduceren van de wereldbevolking in naam van het klimaat.

Brandon gaat echter niet zover om de werkelijke agenda te ontmaskeren en vraagt zich dan ook af wat "de elite" en "de globalisten" bezielt om dit te doen en hij komt tot de conclusie dat het simpelweg is omdat ze het kunnen doen en omdat het psychopaten zijn die er een kick van krijgen om zoveel mogelijk mensen uit te roeien.

Op zich zijn die drijfveren uiteraard ook terug te vinden bij de satanische sekte des doods, maar als je niet echt tot op de bodem gaat, dan zie je nooit het werkelijke beeld.

Zo beschrijft Brandon heel correct dat de bekende Rockefeller familie altijd al een heel prominente rol heeft gespeeld in de eugenetica. (Eugenetica of rasverbetering is het onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie. Het verbeteren van de menselijke bevolking was hierbij vaak het streven.)

Hoe ze begin vorige eeuw hiermee begonnen in Amerika door te experimenteren met gedwongen sterilisatieprogramma's en het weigeren van toestemming voor bepaalde huwelijken. En hoe ze hun programma's later overdroegen aan Duitsland die er zoals bekend voortvarend mee aan de slag ging in de jaren dertig en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog was de eugenetica lange tijd een woord dat niemand meer durfde of wilde gebruiken, maar uiteraard duurde dat niet al te lang en kwam dit in de jaren zestig weer langzaam in beeld, hetgeen dan vervolgens weer verder werd gebruikt door "denktanks" zoals de Club van Rome.

Ook lieten ze de bevolking op niet al te subtiele wijze weten dat dit aspect nog steeds speelde zoals met de welbekende Georgia Guidestones en afbeeldingen zoals de volgende op het vliegveld van Denver.

xxx

In zijn artikel definieert Brandon de Rockefeller familie als de grote drijvende kracht achter de eugenetica, maar ook hij denkt hier te maken te hebben met een Amerikaanse familie, waardoor hij het werkelijke beeld niet ziet.

De Rockefeller familie is helemaal niet Amerikaans en zijn vooraanstaande leden van de bovengenoemde satanische sekte.

De reden is dat zoals bij veel families en/of personen, niets is wat het lijkt en ze allen de grote agenda van de Illuminati dienen, zo ook de Rockefellers.

Er is ooit een boek gepubliceerd dat niet veel mensen kennen en dat eigenlijk alleen bekend is binnen de Joodse gemeenschap en ook alleen daar verkocht is.

Het is een boek waar we al eens eerder kort naar hebben verwezen en is geschreven door de Joodse historicus Malcolm H. Stern met de titel: Americans of Jewish Descent.

Het zal misschien niemand verbazen dat daar ook de Rockefeller familie heel prominent in voor komt. Zij stammen af van de Spaanse en Portugese Joden.

Het boek is in alle opzichten indrukwekkend, het weegt 4,5 kilo en bevat de geschiedenis van 25.000 Joodse individuen in Amerika.

Er zijn ooit slechts 550 exemplaren van het boek gedrukt en elk was apart genummerd. Het boek werd gegeven aan de hoogste leiders van de Joodse gemeenschappen in Amerika. Dit, zodat ze de gegevens daarin konden gebruiken om de zogenaamde Crypto Joden of Marranos (varkens) te herkennen.

Het zijn Joden die zich voor doen als christenen, maar in werkelijkheid vasthouden aan hun Joodse geloof en ras, maar dit alleen als ze onder soortgenoten zijn.

Ze weten dit zo goed te verbergen dat iedereen stomverbaasd is als ze horen dat de Rockefellers voor komen in het boek van Stern en ook behoren bij de Crypto Joden of Marranos.

Ze zijn geraffineerd, heel geraffineerd, maar als je eenmaal weet waar en hoe je moet zoeken, dan blijkt het plaatje iedere keer weer te kloppen. Een duistere machtige satanische sekte in de achtergrond regeert onze wereld en heeft als doel te zorgen dat jij er straks niet meer bent.

De reden dat we zeggen: "jij" is gelegen in het feit dat je dit leest en dus niet geschikt bent om als modelburger in de nieuwe wereld je meesters te mogen dienen en derhalve hoor je bij degenen die opgeruimd dienen te worden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl