De mensheid verdwijnt onder de oppervlakte van het water zoals een groot cruiseschip met al haar lichten nog aan.

Dit is doodzonde, want het heeft de mensheid duizenden jaren gekost om zichzelf uit de modder omhoog te trekken, om nu alleen nog maar verder dan ooit erin terug te zinken.


Het volgende is het persoonlijke relaas van de Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow. De man is ondertussen 70 geworden en vindt het daarom een mooi moment om wat terug te blikken en ons te vertellen hoe hij dingen heeft ervaren en ontdekt in de loop der jaren.

Hij begint zijn verhaal als volgt:

Ik heb de planeet aarde als een menselijk wezen ervaren gedurende de tweede helft van de 20e eeuw en de eerste helft van de 21e.

Het volgende zijn mijn indrukken uit die periode, in willekeurige volgorde:

Het menselijk ras is het meest superieure te midden van de dieren, vogels en reptielen op de planeet. Echter, dit ras lijdt aan een dodelijke spirituele en morele kankersoort.

De mensheid is gekoloniseerd door een satanische sekte, de Sabatteans/Frankisten; een sekte die we later de Illuminati zijn gaan noemen. Deze sekte bestond hoofdzakelijk uit Joden, maar deze namen tweedehands gentiles (vrijmetselaars) aan die wisten dat ze geen verdere carrière zouden maken zonder hun ziel te verkopen. Dit zo ontstane leidinggevend kader, bestaande uit niet Joden (gentiles), werd gekozen uit de gelederen van criminelen, satanisten en pedofielen zodat deze konden worden gechanteerd.

De Illuminati hebben als doel de mensheid tot slaaf te maken. Dit op mentaal gebied, niet fysiek, en hen te dwingen om de leiders van de Illuminati te dienen.

Zij hebben hun immense macht verkregen door het ontwerpen van een banksysteem, waarbij zij het middel creëerden om te handelen (valuta, krediet) in de vorm van een schuld met rente aan henzelf. Zij gebruikten deze kip die de gouden eieren legde om controle over alles te krijgen wat enige waarde heeft zoals grote bedrijven, grondstoffen en alle sociale instituten, overheden, media, religie, justitie en onderwijs. Door hun verstikkende “politieke correctheid” voorkomen ze dat mensen zich op politiek en cultureel gebied vrij kunnen uitdrukken. Kunst is een triviaal iets geworden en heeft haar waarde grotendeels verloren, universiteiten zijn gesloopt en de grote massa is afgeleid door een eindeloze stroom van hersen dodende “entertaiment”.

De mensheid verdwijnt onder de oppervlakte van het water zoals een groot cruiseschip met al haar lichten nog aan. Dit is doodzonde, want het heeft de mensheid duizenden jaren gekost om zichzelf uit de modder omhoog te trekken, om nu alleen nog maar verder dan ooit erin terug te zinken.

De Illuminati bestaan uit kabbalisten die vinden dat ze de huidige maatschappij moeten vernietigen zodat ze een nieuwe kunnen bouwen, gestoeld op hun perversiteiten. Zowel Trump als Poetin lijken onder hun controle te staan. De wereldoorlogen worden kunstmatig in elkaar gefabriceerd. Hitler, Churchill, Franklin Roosevelt en Stalin waren allen agenten van de Illuminati.

Een Derde Wereldoorlog die waarschijnlijk zal plaatsvinden in 2021-2022 zal ervoor zorgen dat miljoenen nutteloze mee-eters deze planeet zullen verlaten en de wereldbevolking terugdringen naar het aantal van 500 miljoen zoals dat is voorspeld op de Georgie Guidestones. Ze bereiden nu het toneel voor zodat de oorlog zoals die al werd voorspeld door vrijmetselaar Alber Pike kan plaatsvinden.

De meesten van hen die overleven zullen worden gerekruteerd om de Illuminati te dienen. Begrippen zoals vrijheid, democratie, liefde, huwelijk en gezin zullen uit het menselijk geheugen worden gewist. Alle onroerend goed zal eigendom van de staat worden, dat wil zeggen, de Illuminati-bankiers en hun bondgenoten. Mensen zullen in een laboratorium worden verwekt en grootgebracht in scholen van de staat. Nooit zullen ze een gezin ervaren of weten wat liefde is.

Het is heel erg verdrietig om te moeten constateren dat alle sociale instituten dusdanig zijn ondermijnd dat overheden, scholen en bedrijven, overspel, pedofilie en gender verwarring aanmoedigen. De maatschappij wordt als dienaar hun satanische sekte binnen gezogen. Een kenmerk van een satanische sekte is dat het haar leden exploiteert en controleert door hen ziek te maken, zowel moreel als lichamelijk.

Hoe triest bovenstaande ook mag zien, het leven op de planeet aarde kent toch veel dingen die dienen als compensatie. Een groot aantal mensen geniet van de technologische vooruitgang en leeft materieel gezien comfortabel. En hoewel de waarheid wordt onderdrukt kan je toch nog steeds via internet met mensen communiceren. Doordat de Illuminati twee gezichtspunten sponsoren, het Communisme en het Zionisme (links en rechts) kan er af en toe toch wat licht doordringen.

In materieel opzicht heb ik best een aangenaam leven en in Canada waar ik woon kan ik zelfs af en toe gewoon cannabis gebruiken om mijn bewustzijn te verruimen. Maar, ik kan het gevoel van verraad en teleurstelling niet afschudden. De maatschappij heeft mij over alles voorgelogen.

Het heeft tegen mij gelogen over vrouwen. Het maakte seks tot een religie en het blies vrouwen op tot seksgodinnen. (Dit heeft creëert het minder mannelijk worden van mannen).

Tegelijkertijd werden via het feminisme vrouwen tegen mannen opgezet. Ik was disfunctioneel en leed onder een gestagneerde ontwikkeling omdat ik mijzelf niet kon verhouden tegenover vrouwen als menselijke wezens. Ik kwam daar te laat achter om nog een normaal gezin te kunnen stichten. Het is niet voor te stellen dat mensen zonder meer dit soort satanische psychologische aanvallen accepteren.

Het loog tegen mij over de geschiedenis. Wereldoorlogen zijn geen spontane gebeurtenissen, maar worden gefabriceerd om de maatschappij te vernietigen. Het loog tegen mij over politiek. De meeste politici zijn vrijmetselaars. De politiek wordt aangestuurd door geld.

Ik ben teleurgesteld omdat er zoveel mensen zijn die bereid zijn zich te verkopen voor persoonlijk gewin. Iedereen heeft een prijs en deze is over het algemeen niet hoog. Er zijn zo weinig mensen met moed of integriteit. En toch ben ik dankbaar voor de weinigen die er zijn.

Voor wat betreft het ontdekken van de waarheid is het beter laat dan nooit. Ik ben werkelijk heel dankbaar dat ik mijn waarheid kan delen met mensen over de hele wereld.

Ik ben droefgeestig gestemd omdat het menselijk ras haar rendez-vouz met God mist.

Maar, ik ben dankbaar voor het wonder van het menselijk leven en dat ik momenten van ontzag heb mogen meemaken.