Het gaat goed met de moslims in West Europa, overal groeit hun aantal als kool, maar het meeste in Zweden.

Terwijl er nog veel meer zullen komen is het duidelijk dat Zweden de primeur heeft het eerste moslimland in West Europa te worden.


Toen graaf en vrijmetselaar Richard von Coudenhove-Kalergi in het begin van de vorige eeuw zijn boek "Praktisch Idealisme" schreef, had hij niet kunnen bevroeden dat zijn plan zo'n succes zou hebben in West Europa als wat we nu zien.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Uiteraard is dit een plan van de Sekte des Doods en later is zijn plan bekend geworden als het Kalergiplan en is in volle vaart geïmplementeerd door voornamelijk Sektelid Kuru Merkel. Zij heeft namens de Sekte zo hard gestreden voor de omvolking van West Europa dat ze daarvoor in 2010 zelfs de Kalergiprijs kreeg uitgereikt.

Maar, het is nog lang niet genoeg en om dat te beamen gaan we naar een ander onderdeel van de Sekte en dat zijn de centrale banken. En het is de centrale bank van Italië die ons laat weten wat we nog verder kunnen verwachten.

De gouverneur van de Italiaanse Centrale Bank, Ignazio Visco, heeft afgelopen vrijdag tijdens een toespraak in de Universiteit van Cagliari gezegd dat er tussen 2020 en 2030 maar liefst 230 miljoen migranten naar Europa kunnen komen. Desondanks is die gigantische toestroom volgens hem niet voldoende om ‘de aanzienlijke vermindering van de beroepsbevolking’ te stoppen. Daarmee gaf hij impliciet aan dat het overgrote deel van alle migranten nooit zal werken, maar rechtstreeks in de sociale zekerheid zal verdwijnen, die vervolgens compleet opgeblazen wordt.

De beroepsbevolking in Europa daalt in de komende 25 jaar met bijna 30 miljoen, waarvan 6 miljoen in Italië, beweerde Visco. Maar zelfs als deze cijfers zouden kloppen, dan nog wordt die vermindering bijna 8 keer overtroffen door het aantal migranten dat uit Afrika en Azië naar Europa wil komen.


Nog voor de grote stroom werkelijk gaat beginnen, komen er nu ook al in ons land iedere week aantallen binnen die gelijk staan aan een klein dorp. Iedere week; week, na week.

Het is dan ook natuurlijk volslagen naïef om te denken dat dit soort dingen geen gevolgen zullen hebben, want die zijn er wel degelijk. Het volgende is wat wij schreven in een eerder artikel:

De politiek heeft in het verleden altijd verkondigd dat een aantal jaarlijkse immigranten van rond de 50.000 geen noemenswaardig effect zou hebben op de bevolking. Dit was toen 0,3 procent op een bevolking destijds van 14 miljoen. Op zich is dat waar als het eenmalig zou zijn. Wordt dit proces jaar na jaar herhaald, dan ontstaat een heel ander scenario en ontstaat een structurele verandering. In ons land gebeurde dat rond 1980, het moment waarop er een gat ontstaat tussen de groei van de totale bevolking en de groei van de originele Nederlanders.

In 1980 hebben we dan ongeveer de eerste tien jaar immigratie achter de rug. De originele Nederlandse bevolking heeft haar hoogtepunt bereikt in 2015 met in totaal 15 miljoen mensen. Ondanks dat was er op datzelfde moment al een gat met de totale bevolking in het land van twee miljoen. De terugval van de originele Nederlandse bevolking heeft zich nu ingezet en zal volgens de berekeningen van Cerberus snel afnemen tot 12 miljoen originele Nederlanders in 2060 en tot nog maar 9 miljoen aan het einde van deze eeuw. De Nederlander zal dus binnen afzienbare tijd een minderheid worden in eigen land.

Let wel, bovenstaande is berekend op aantallen nog voordat de door de Italiaanse centrale bank voorspelde overstroming van immigranten gaat plaatsvinden en zelfs dan wordt de originele bevolking vakkundig vervangen en/of zodanig vermengd dat er van het originele volk weinig meer overblijft.

Dat proces is inmiddels in Zweden al verder gevorderd dan bij ons en dit wordt dan naar verwachting ook het eerste West Europese moslimland.

Christenen uit Irak waarschuwen nu dat landen als Zweden en Frankrijk totaal naïef zijn geweest door zulke grote aantallen migranten op te nemen en dat ze niet beseffen dat ze binnenkort te maken zullen krijgen met een islamitische overheersing.

Een christelijke dame uit Irak, Layla (pseudoniem), waarschuwt dat een land als Zweden binnenkort de controle gaat verliezen, want zo zegt zij:

"Wij zijn hier opgegroeid en wij weten wat islam betekent. Het zijn niet de mensen, de moslims, het is de ideologie waarvoor ik waarschuw. Hoewel moslims op zich niet geloven in de Jihad, geloven ze wel in Mohammed. Zij geloven dat alle mensen moslim moeten worden en dat er een beloning voor hen wacht in de hemel als ze mensen naar de islam weten te brengen".

Zij waarschuwt de mensen in West Europa en adviseert om eindelijk wakker te worden. "Als de islamieten aan de macht komen, dan zullen ze jou niet behandelen zoals omschreven in de rechten van de mens, maar volgens de Sharia wetgeving. Heb de moslims lief, maar blijf op je hoede. Jezus zegt dat we zo slim moeten zijn als een slang en zo onschuldig als duiven". 

In 1950 bevonden zich 500 moslims in Zweden en dat aantal is de afgelopen decennia dramatisch gestegen naar een aantal van 800.000. Op het totaal van de Zweedse bevolking is dat nu een percentage van 8.1 en dat zal snel toenemen.

Volgens berekeningen van Pew Research Centre zal als er niets verandert, het aantal moslims in Zweden stijgen naar 4,5 miljoen in 2050, waarbij veel Zweden zich nu afvragen wanneer het Zweedse kruis zal worden vervangen door de halve maan.

Het gaat gebeuren, simpelweg omdat dit het plan is wat de Sekte wil uitvoeren en zij via hun lakeien mensen zoals Merkel en Rutte volledig in de knip hebben en deze vol overtuiging zullen meewerken aan de vernietiging van de originele cultuur en soevereiniteit van hun land. Want, ook dit vormt onderdeel van het Kalergiplan.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

Wij staan erbij en kijken apathisch toe hoe de door de Sekte geselecteerde psychopaten hun werk doen. Of, zullen we er eindelijk wat aan gaan doen?

xxx