Het neerschieten van vlucht MH17 had niet alleen als doel om een oorlog met Rusland te veroorzaken, maar had ook meer lugubere achtergronden. 

Echter, er ging iets hopeloos mis met de uitvoering, waardoor het toestel terechtkwam in een gebied wat niet de bedoeling was.


Iets dat veel mensen nog steeds bezighoudt is het feit dat er in korte tijd twee rampen plaatsvonden met grote passagierstoestellen van Malaysia Airlines in 2014. Dat niet alleen, het zijn ook nog eens identieke toestellen (Boeing 777) en in beide gevallen zijn er formeel geen overlevenden.

Wij hebben uitgebreide artikelen geschreven op deze website over beide rampen en daarbij ook artikelen geschreven waarin we niet uitsloten dat er een verband bestaat tussen deze beide vluchten.

Zo hebben we enkele weken geleden een artikel geschreven met onthullingen van voormalig Delta Airlines gezagvoerder Field McConnell die niet alleen een verband legt tussen beide vluchten, maar deze ook in verband brengt met kinderhandel/-misbruik, Israël en leden van de ons welbekende Sekte. 

Nu ontvangen wij een bericht van een wetenschapper die in grote lijnen niet alleen het verhaal van McConnell bevestigt, maar daar ook nog een aantal andere dimensies aan toevoegt.

Het bericht dat wij ontvingen is afkomstig van wetenschapper Gunt Niessen:

Hij heeft natuurkunde en filosofie gestudeerd, was werkzaam bij de TU Delft en won in 1999 de DSM-innovatieprijs voor zijn 'Albatros-Windmachine', een licht vliegtuig aan een kabel dat op land een apparaat beweegt waarmee energie opgewekt wordt. Niessen vond later dat zijn techniek geboycot werd door de energiebedrijven en de overheid.

Het verhaal dat wij ontvangen is in het Engels, is hier te lezen, en bevat heel veel interessante informatie.

Hij begint met te stellen dat als we het ongeluk met MH17 willen begrijpen, we ons alleen met feiten moeten bezighouden. Dit, omdat feiten zijn zoals ze zijn en niet gekleurd door bepaalde omstandigheden.

Zo gaat hij als wetenschapper uit van het feit dat er één of twee militaire jets aanwezig waren in de buurt van MH17 op het moment van het ongeluk. Dit op basis van het feit dat talloze getuigen dit hebben verklaard. 

Het doel van die jets was het toebrengen van zodanige schade aan MH17, waardoor het toestel een koers zou inzetten waardoor het zou crashen in een gebied dat onder controle stond van Oekraïne. Dit ging echter hopeloos fout, waardoor het toestel uiteindelijk terechtkwam in door rebellen gecontroleerd gebied, hetgeen absoluut niet de bedoeling was.

Wij hebben eerder geschreven over het feit dat vlucht MH17 terecht is gekomen op een plek waar het niet terecht had kunnen komen als er alleen sprake geweest zou zijn van een BUK raket. Het is op basis van radargegevens die correct zijn en bevestigd door FlightRadar24 vast te stellen dat het toestel een bocht naar links heeft gemaakt en eigenlijk een stuk terug is gevlogen voordat het de grond raakte.

xxx

Niessen stelt dat het vliegtuig dat werd neergeschoten niet de originele vlucht was, maar een identiek toestel, waarbij de inhoud bestond uit dode passagiers van vlucht MH370.

Dit is in lijn met het verhaal van een getuige waar wij eerder over schreven:

Ze vertelt dat het haar onmiddellijk opviel dat er eigenlijk nergens bloedsporen waren te ontdekken bij de slachtoffers. Dat ze daar over sprak met een journaliste die vertelde bij eerdere vliegtuigrampen te zijn geweest en dat ze daar te maken hadden met heftig bloederige taferelen.

Hier helemaal niets, geen bloed, alsof het volkomen lege lichamen waren.

Een tweede punt dat haar onmiddellijk opviel, was de enorme lijkengeur en de stank van formaldehyde. Iets dat uiteraard niet voorkomt met slachtoffers die twintig minuten daarvoor zijn overleden. De stank was zo intens dat ze het slechts enkele minuten op die plek uithielden. Het leek er volgens de dame meer op alsof we hier te maken hadden met “oude” lijken.

Het grootste deel van de passagiers is terecht gekomen in een relatief klein gebied. Volgens de getuige wekte het de indruk alsof de lichamen op elkaar gestapeld in het vliegtuig hadden gelegen.

Van alle lichamen die daar lagen was er bijna niet één Europees. De dame vertelt dat ze praktisch alleen maar Aziatisch uitziende lichamen heeft gezien.

Verder vertelt ze dat ze heel weinig kinderen heeft gezien. In totaal maar zes of zeven terwijl er tachtig aan boord zaten van vlucht MH17.

Opvallend was ook dat al de koffers die ze hebben gezien vol zaten met winterkleren. Dat is heel vreemd want het was midden zomer en ook op de plaats van bestemming, Kuala Lumpur, kom je niet met winterkleren uit de voeten.

Niessen zegt dat dit ook de reden was dat het toestel in door Oekraïne gecontroleerd gebied had moeten crashen, zodat er voldoende mogelijkheden zouden zijn geweest om de sporen uit te wissen. Nu hebben die doden daar dagenlang gelegen, met als gevolg dat er talloze mensen vragen zijn gaan stellen over welke lijken daar nu precies lagen.

Het verhaal van Niessen zegt dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze false flag operatie lijden aan een genetische hersenafwijking die gelijk is aan die die je aantreft bij lustmoordenaars. Mensen die een intens plezier beleven aan het lijden en ombrengen van mensen. 

Deze genetische afwijking doet zich voor bij een volk dat van oorsprong afstamt van de Hunnen die woonachtig waren in het gebied rond de Kaukasus en wat bij ons beter bekend is als het rijk van de Chazaren. Het percentage van die bevolking dat lijdt aan deze genetische afwijking ligt volgens Niessen tussen de 1 en 4 procent, maar is groeiende. Dit zijn dan uiteraard ook de leden van de Sekte des Doods, de club die verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de ellende op deze aarde.

De lugubere reden dat ze niet vlucht MH17 hebben gebruikt met de originele slachtoffers is volgens Niessen omdat ze dit zonde vonden van al die mensen. Mensen die ze heel goed konden gebruiken satanische feesten, partijen en offeringen, waardoor ze heel veel mensen "gelukkig konden maken", net zoals ze dat eerder hadden gedaan met de passagiers van MH370. Ook wij hebben regelmatig geschreven dat we met rituele offeringen te maken hebben met MH370 en MH17.

Niessen noemt de groep die voor dit alles verantwoordelijk is, de RoRo, wat staat voor Rockefeller en Rothschild. Beiden behoren bij het volk der Chazaren en beiden families zijn natuurlijk meer dan prominente leden van de dodelijke Sekte. Van de Rothschilds is dit vaak bekend, maar dat ook de Rockefellers tot de Chazaren behoren is minder bekend.

En zo komen er via verschillende routes steeds meer geluiden die aantonen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen beide vluchten. Dat de verbindende schakel altijd Israël is en dat de leden van de Sekte een belangrijke rol spelen. Steeds meer aanwijzingen dat de satanische achtergrond en het martelen/doden/offeren van volwassenen en kinderen een belangrijk onderdeel vormt van hun false flag operaties en zo goed als altijd meer dan één doel dienen.

En zo blijkt steeds meer dat wij spot-on waren met onze conclusie destijds, één dag na de ramp met MH17:

Een duivels plan om de wereld in vuur en vlam te zetten, ingeluid met een occult ritueel bloedoffer op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat opgeteld op 7 uitkomt, met een Boeing 777 die op die dag precies 17 jaar geleden op de 7e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim had gekozen. En waar Christine Lagarde in een recente toespraak met grote nadruk gewag van maakte, het magische getal 7.

En tenslotte, iets dat heel belangrijk is voor het hier en nu: Het verhaal van Niessen gaat ook in op de huidige situatie rond 5G en dat dit massavernietigingswapen nu volop ingezet gaat worden. Dit, omdat het beoogde doel met MH17 niet is behaald (oorlog), de vergiftiging door chemtrails te langzaam werkt en men nu haast heeft met het opruimen van een fiks deel van de wereldbevolking.

We react slowly and unsufficiently against the new 5G-attack, the mass-murder instrument to damage DNA and immunesystem with pulst radiation, with high-energy laser-shots from nearby, sold as sugar bread faster internet (faster is a lie, see TU Einhoven), intended use not only against Europeans, but against the Moslim-immigrants also. Of course they have to die also, after having fulfilled their task: weakening of Europe.