De bevolking blijft ziende blind en horende doof (video)

Iedere keer hetzelfde blijven doen en dan andere resultaten verwachten is de definitie van krankzinnigheid.

Bovenstaande is een uitspraak van Albert Einstein, maar één die het volk maar niet wil begrijpen.
Niets werkt beter op deze wereld dan het polariseren van de mensheid. Leg het accent vooral op de verschillen, zorg dat ze elkaar in de haren vliegen en niemand heeft in de gaten wie de werkelijke macht op deze wereld uitoefent.

Niets werkt beter op deze wereld dan de bevolking verdelen in politieke kampen, een links en een rechts kamp. Hoe meer verdeeldheid, des te minder kans dat er ooit echte veranderingen zullen optreden. Heeft links er een enorme puinhoop van gemaakt? Dan lopen we massaal naar rechts en wanneer het ook daar misgaat, dan blijven we maar een tijdje in het midden hangen, voordat we wederom dezelfde fouten maken en voor links of rechts kiezen.

Dan komen er af en toe nieuwe geluiden. Politieke partijen die beloven dat ze alles anders zullen doen dan hun voorgangers, maar uiteindelijk gewoon weer meedraaien in hetzelfde systeem. Een kenmerk dat dit allemaal toch weer een onderdeel vormt van de gevestigde orde kan je zien aan de enorme publiciteit die zij toch weten te genereren. Een mooi voorbeeld hiervan is uiteraard Forum voor Democratie, een partij die "spontaan" uitgroeide tot zowat de grootste in Nederland. FvD is populair omdat het wat andere geluiden laat horen dan andere partijen, maar de echte problemen aanpakken en voor echte veranderingen zorgdragen doen ook zij niet, want ze draaien gewoon mee in het systeem.

Het zijn hele mooie manieren om ontevreden burgers af te vangen in een net en in datzelfde kader moet je ook de onlangs gepresenteerde nieuwe omroep Ongehoord Nederland zien. Niemand vraagt zich af hoe het kan dat een dergelijke omroep zoveel media aandacht krijgt op werkelijk alle fronten (mainstream en "alternatief") waarmee ze binnen een dag zo'n 40.000 nieuwe betalende leden kunnen verwelkomen. Honderdduizenden euro's worden zo even achteloos binnengehaald. Even ter vergelijking, wij vragen nooit om geld voor onszelf, maar toen wij onlangs mensen vroegen om een (kleine) donatie voor Stichting Heel de Wereld, een stichting die mensen helpt die problemen hebben met het verkrijgen van wietolie, werd er welgeteld 0,00 gedoneerd.

Ongehoord Nederland gaat een overwegend rechts geluid laten horen, omdat de andere publieke omroepen inclusief de NOS, als linkse bolwerken worden geclassificeerd. Dus, de oplossing moet dan worden, een ruk naar rechts en nog meer polarisatie. De nieuwe hoop in bange dagen staat onder leiding van journalist Arnold Karskens die onder andere de NOS beschuldigt van haatzaaien tegen onder andere, jawel, Israël.Wat is de kans dat deze nieuwe omroep onder leiding van Arnold Karskens werkelijk tot de kern gaat doordringen? Wat is de kans dat deze nieuwe omroep aandacht gaat besteden aan de satanische Sekte des Doods die zich verbergt achter het Jodendom en die de Staat Israël (creatie van Rothschild) gaat gebruiken om de door hen gewenste New World Order neer te zetten met het (her)bouwen van de Derde Tempel en Jeruzalem als wereldhoofdstad?

Die kansis nihil en zo zal ook deze omroep weer gewoon meewerken om het systeem dat de wereld zoveel ellende brengt in stand te houden en de bevolking nog verder polariseren zodat links en rechts elkaar permanent in de haren vliegen en de Sekte lekker ongestoord verder kan gaan, want niemand let op hen. Niemand let op het werkelijke kwaad en niemand durft pogingen te ondernemen of zelfs maar te benoemen wat er werkelijk op deze wereld veranderd zou moeten worden.

Met onze boodschap worden we niet populair, dat beseffen we heel goed. Mensen lezen liever sprookjesverhalen over hoop en klampen zich vol overgave weer vast aan de volgende valse profeet die het licht zou hebben gezien en/of een moeras zou legen.

Niemand gaat echte veranderingen doorvoeren, behalve als we het zelf doen. Maar dan wel echte veranderingen die een einde zullen maken aan de wereldwijde satanische overheersing van de Sekte en hun monopolie op ons geld. Daar begint het mee en op het moment dat wij als volk daar een einde aan weten te maken, dan zijn we op de goede weg en zullen we echt een betere wereld krijgen. Een wereld waarin mensen elkaar zullen accepteren zoals ze zijn, mensen die elkaar zullen versterken en kijken naar alle positieve dingen die mensen gemeen hebben, in plaats van altijd maar weer het accent te leggen op dingen die mensen van elkaar scheiden.

Zolang die schellen niet van de ogen vallen, is het dweilen met de kraan open. Want na Arnold Karskens zal er over een aantal jaren wederom een profeet opstaan die zegt alles anders te willen doen dan Karskens heeft gedaan met zijn omroep als blijkt dat deze weer één van velen was. En weer zal de meute de portemonnee trekken en er blind achteraan hollen, want hoop doet leven en daar worden we blij van.

Wij zouden blij worden als mensen zelf verantwoording willen nemen en niet langer naar anderen kijken om werkelijke veranderingen tot stand te brengen. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl