Het wordt gebracht als een soort klein foutje: de nationale rekenmeesters hebben de explosieve groei van de bevolking door immigratie zwaar onderschat.

Nederland barst aan alle kanten uit haar voegen, maar wij blijven groeien, groeien en verder groeien.De 2030 Agenda van de Sekte des Doods is zo onvoorstelbaar voor veel mensen dat ze simpelweg weigeren om te accepteren dat zoiets überhaupt mogelijk zou zijn. Het is niet voor niets dat het volgende bij hun doelstellingen staat: Het zal een illusie zijn, zo groot, zo enorm dat het hun voorstellingsvermogen te boven gaat.

Wij hebben eerder deze week een artikel geschreven over Australië en daarbij een video van Max Igan geplaatst, waarin duidelijk wordt hoe deze duistere agenda in de praktijk wordt gebracht. En het is dan ook niet zo vreemd dat er mensen zijn die reageren zoals de volgende lezer:

Niet meer serieus te nemen als jullie dit soort berichten beginnen te plaatsen.Extreem paranoïde onzin.

Was het maar paranoïde onzin van onze kant, want dan zouden we ons geen zorgen hoeven maken en vol vertrouwen iedere avond naar het NOS journaal kunnen kijken. De werkelijkheid is echter helaas toch anders en dan met name ook in ons land en België.

In het kader van de 2030 Agenda waarbij de planeet en het milieu het allerbelangrijkste zijn op aarde zullen mensen in de nabije toekomst worden samengepakt in de megasteden van de toekomst, een ontwikkeling waar wij ruim 6 jaar geleden al over schreven. Formeel zal dit gebeuren om het milieu en de planeet te sparen, in werkelijkheid om mensen hun vrijheden af te nemen en zo op te slaan in een soort pakhuizen. In dat kader, luister naar de waarschuwing van acteur Donald Sutherland nadat deze had meegespeeld in de film The Hunger Games.

Als je zegt megasteden, dan praat je dus over echt grote steden, misschien wel de grootte van een Nederland en/of België. Wanneer je dan kijkt naar wat er hier gebeurt, dan zie je voor je ogen een megastad van epische proporties verrijzen.

Het land is op dit moment al overvol, aan alle kanten barst en het uit zijn voegen en toch komt er geen einde aan de groei van het aantal inwoners. Er komt geen einde aan de stroom immigranten die wekelijks het land binnenkomen en dus krijg je nu opeens berichten dat men zich een beetje heeft vergist:

Het aantal inwoners in Nederland gaat veel harder groeien dan tot nu toe gedacht. In 2060 telt ons land naar verwachting 19,6 miljoen inwoners, bijna een miljoen meer dan waarvan vorig jaar nog werd uitgegaan. De flinke stijging wordt vooral veroorzaakt omdat het CBS de verwachte migratie flink heeft bijgesteld.

Aan alle kanten loopt het nu al krakend vast in ons land. Kijk naar die armen mensen die dagelijks uren in een file moeten doorbrengen om van en naar hun werk te gaan. Kijk naar al die arme mensen die in bomvolle treinen van en naar hun werk moeten en tevergeefs hopen dat ze ooit een zitplaats zullen krijgen.

Tegelijkertijd zie je deze het volgende bericht verschijnen:

Registraties van nieuwe personenauto's in de Europese Unie zijn in november verder gestegen, waarbij de groei in Nederland zelfs dubbelcijferig was. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA dinsdag.

Er zijn nu al geen woningen meer te krijgen en in de komende jaren zal het tekort aan betaalbare woningen alleen maar groter en groter worden. Ondertussen begint men ook de gevolgen van het Kalergiplan eindelijk te beseffen in de mainstream media:

In 2060 hebben 7,6 miljoen inwoners een migratieachtergrond. De bevolking met een Nederlandse achtergrond zal met 1,3 miljoen afnemen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking met een Nederlandse achtergrond eind 2019 bestaat uit 13,2 miljoen mensen, de verwachting is dat dit in 2060 11,9 miljoen is.

De bewust gecreëerde omvolking waar wij al jaren en jaren over schrijven werd ook altijd afgedaan als "extreem paranoïde onzin". Nu zie je het voor je ogen gebeuren en lijkt iedereen verbaasd te zijn.

Men begint in Nederland eindelijk een beetje wakker te worden, getuige reacties bij de stelling van de dag bij de Telegraaf

De deelnemers maken zich ernstig zorgen: „Migranten participeren niet in onze maatschappij.” Iemand anders voegt toe: „Ook krijgen ze relatief veel kinderen”. Enkele deskundigen stellen dat het geboorteaantal wel in balans zal blijven omdat Nederlandse gezinnen juist steeds minder kinderen krijgen. „Dit komt juist omdat er geen toekomst is: ze komen niet in aanmerking voor een huis, dus hoe kun je dan een gezin stichten?”, legt iemand uit.

Velen vrezen ook voor een groeiende taalachterstand. „Het taalniveau gaat achteruit door de migranten. Scholen moeten inspelen op een lager niveau en het algemene onderwijsniveau gaat omlaag”.

Een ander beweert: „In de grote steden hoor je bijna geen Nederlands meer. Voor Nederlands moet je naar het platteland”. Anderen zien vooral onrecht: „Migratie kost geld, maar de regering zal de vergrijzing wel weer de schuld gaan geven”.

Als gewone mensen dit nu allemaal gaan beseffen, waarom blijven dan de grenzen wijd open staan, waarom blijft men vanuit Den Haag hameren op groeien, groeien, groeien en bouwen, bouwen, bouwen?

Waarom zegt men niet: "Dit land is vol, we gaan stoppen met groeien en ons best doen om de maatschappij goed te laten functioneren zonder te jagen op groei?" (Past bovendien perfect in die onzinnige klimaatmaatregelen want veel minder uitstoot.)

Voor het antwoord gaan we even terug naar een eerder artikel over Angela Merkel, de dame die de geschiedenis in zal gaan als degene die de Europese poorten wijd open heeft gezet zodat het Kalergiplan kon worden uitgevoerd. Een duivels en geraffineerd plan waarvan zich nu aan alle kanten voor onze ogen de resultaten zich beginnen te ontvouwen die nog vele malen erger zullen worden. 

Bijna niemand vermoed dat er bij Angela Merkel veel meer schuil gaat achter dat boerse uiterlijk dan een doorgewinterde politica die de ervoor gezorgd heeft dat Europa is overstroomd door vluchtelingen met een ander geloof en cultuur.

Velen denken nog steeds dat Angela dit alles gedaan heeft uit compassie voor de medemens en de noodzaak om verse arbeidskrachten naar Europa te halen. Wat zij deed en nog steeds doet, vormt onderdeel van een geraffineerd plan. 

Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.

Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx

Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt, wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx

Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt.

Merkel is derhalve een gewaardeerd lid van de Sekte des Doods en dientengevolge ook vatbaar voor bepaalde ziektes die bij de rest van de bevolking niet voor komen. Een ziekte zoals Kuru, die wordt veroorzaakt door het eten van mensenvlees. In een eerder artikel bespraken wij al de symptomen en ook dat niet alleen Merkel hieraan lijkt te lijden, maar ook bijvoorbeeld Hillary Clinton.