Rudolf met de rode neus is het uitverkoren rendier van Santa (satan)

Er doen veel verhalen de ronde over de oorsprong van het kerstfeest, maar duidelijk is dat het niet een voortzetting is van een oud heidens Germaans feest dat de zonnewende vierde.

De sporen gaan verder terug naar Rome en Jeruzalem, maar inmiddels is het traditionele kerstfeest zoals wij dat eeuwenlang hebben gekend overgenomen door de Illuminati.


Als je wat speurwerk doet op internet dan kom je uiteindelijk terecht bij het volgende voor wat betreft de oorsprong van het traditionele kerstfeest:

“De vroegste verwijzing naar Kerst, gemarkeerd op 25 december, komt uit de tweede eeuw na Jezus’ geboorte. Het wordt waarschijnlijk geacht dat de eerste kerstvieringen een reactie waren op de Romeinse Saturnaliën, een oogstfeest dat de winterzonnewende markeerde ‒ de terugkeer van de zon ‒ en de verering van Saturnus, de god van de landbouw. De Saturnaliën waren een rumoerige tijd, die bestreden werd door de strengere leiders in de christelijke sekte die nog in de minderheid was. Kerst ontwikkelde zich, zei een geleerde, door middel van het vervangen van de verering van de zon met de verering van de Zoon. Omstreeks 529 na Chr., nadat het christendom de officiële staatsreligie was geworden van het Romeinse rijk, maakte keizer Justinianus van Kerst een civiele feestdag. De viering van Kerst bereikte z’n hoogtepunt ‒ sommigen zullen zeggen z’n dieptepunt ‒ in de middeleeuwse periode toen het werd gekenmerkt door overmatige consumptie en ongeëvenaarde festiviteiten.”

Geleerden zijn het wel aardig met elkaar eens dat het kerstfeest niet is ontstaan als een voortzetting van een oud heidens Germaans feest.

Laat ons beginnen met vast te stellen dat Kerstmis niet ontstaan kan zijn als een kerstening van het Germaanse joelfeest. Het kerstfeest is ontstaan in de vierde eeuw na Christus, en wel tegelijk in Rome en Jerusalem.

Wanneer wij kijken naar onze streken gedurende de afgelopen eeuwen, dan is het kerstfeest een feest geweest van de christenen, waarbij zij de geboorte van Jezus vieren. Een feest dat niets met commercie te maken had, maar alles met het belijden van het christelijke geloof.

De reden dat het kerstfeest tegenwoordig allesbehalve dat is, hebben we te danken aan de Chazaren, of beter gezegd een klein deel van de Chazaren, zij die zich hebben verenigd in de satanische Sekte des Doods die bekend staat onder vele namen. Van de Illuminati, tot de Rothschild mafia of zoals Henry Makow het noemt, het kabbalistisch judaïsme.

Van oudsher hebben de Chazaren een bloedhekel gehad aan christenen want het waren de Russisch Orthodoxe christenen die hen hebben verdreven uit Oekraïne, het land waar ze thuis horen en daarnaast omdat christenen vasthouden aan traditionele waarden en niet meegaan in de chazaarse satanische ontwrichting van de maatschappij.

En met de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion als leidraad doen ze hun uiterste best om de maatschappij zoals wij die kennen te vernietigen.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.


Wanneer je dan kijkt naar wat er de afgelopen 100 jaar is gebeurd met het kerstfeest, dan begrijp je dat ook dit onderdeel vormt van hun programma.

Om dat duidelijk te maken zie je op het volgende plaatje twee soorten Engelstalige kerstliedjes. Links de liedjes zoals die altijd tijdens de kerst werden gezongen en rechts de liedjes zoals die nu overal te horen zijn.

xxx

Je ziet dat het accent totaal is verlegd van de originele kerstgedachte naar een witte kerst en vooral naar santa en Rudolph, het rendier met de grote rode neus.

Het zal dan ook niemand verbazen dat zo goed als alle moderne kerstliedjes zijn geschreven door Joodse schrijvers. Van Dreaming of a White Christmas, Silver Bells tot Let it Snow. Aangezien zij de volledige mainstream media tot hun beschikking hebben is het niet zo vreemd dat deze liedjes de originele zo goed als volledig hebben vervangen.

Waar het oorspronkelijk ging om de geboorte van Jezus, is dit vervangen door Santa, toevallig dezelfde letters waarmee je het woord satan kunt vormen. Waar de jeugd voorheen luisterde naar de verhalen uit de bijbel, zo worden ze nu gepaaid met een oneindige stroom materiële dingen.

De meest duidelijke boodschap die ze geven dat ze het kerstfeest hebben overgenomen is wel met het liedje Rudolph the Red Nosed Reindeer. Het liedje is geschreven door de Joodse Robert May die daarmee een statement wilde maken aangaande het feit dat Joden altijd belachelijk werden gemaakt vanwege hun grote neus.

xxx

En werd het verhaal geboren van Santa (satan) die de rol van God heeft overgenomen en die Rudolph heeft uitgekozen om de andere rendieren te leiden.

En zo zijn we aangekomen bij wat we nu zijn, zoals Henry Makow zegt: 

Wij zijn materialisten. Er bestaat niets anders dan materie. Geen moraal, geen orde, geen God en geen ziel waarmee we naar God kunnen luisteren. Wij geloven in het goedkoop inkopen en het duur verkopen. Wij geloven dat na geld seks het beste is wat deze wereld te bieden heeft en hoe meer partners wij hebben des te beter. Wij geloven dat het goed is om kinderen hun eigen puberteit af te pakken met “seksuele voorlichting” en gender verwarring.

Kortom, tijd voor bezinning en terug te keren of vast te houden aan de oude normen en waarden. Maak het gezin weer de hoeksteen van de samenleving, laat kinderen opgroeien op een natuurlijke manier, zorg dat je gezond blijft door biologisch te eten en laat je niet gek maken door al die professionele ophitsers die je of in een linker- of een rechterkamp proberen te duwen.

Mensen hebben veel meer met elkaar gemeen dan dat ze van elkaar verschillen.

Geniet met die gedachte daarom ook de komende dagen en dank voor alle steun die wij het afgelopen jaar mochten ontvangen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl