Staat ons een gebeurtenis van Bijbelse proporties te wachten?

Het is nooit één bepaald iets, maar vaak een combinatie van aanwijzingen die een soort totaalbeeld geven van wat we het komend jaar zouden kunnen verwachten.

En dit jaar komen die voor 2020 van niemand minder dan koning Willem en baron de Rothschild.Het is het afgelopen jaren rumoerig geweest rondom vorstenhuizen en dan vooral het Engelse uiteraard, waar alle zeilen moesten worden bijgezet na de gebeurtenissen met Jeffrey Epstein en prins Andrew.

Daar hebben ze gekozen voor zoveel mogelijk beperking van de schade en vooral laten zien aan de buitenwereld dat ze “goede christenen” zijn die met kerst braaf naar de kerk gaan en een koningin die voor een traditionele kerstboom zit terwijl ze haar toespraak houdt.

Op de volgende foto zie je Andrew braaf onderweg naar de kerk, samen met die andere grote pedofiel, zijn broer Charles.

xxx

Onze koning is echter niet negatief in het mainstreamnieuws geweest, dus is het aan hem om de echte boodschap over te brengen. Eén zonder kerstboom, Maxima of familie in beeld, maar wel iets anders.

Op de volgende foto zie je hem tijdens zijn kersttoespraak en in geen velden of wegen is iets te bekennen dat doet denken aan een traditionele christelijke kerst. Het politiek correcte antwoord hierop van WA zal natuurlijk zijn dat hij andere culturen niet voor het hoofd wil stoten. Iets waar hij in eerdere jaren dan kennelijk niet om gaf. Timing is everything.

Wat we wel zien is een bos bloemen (natuur voorbehouden aan elite), een wereldbol (NWO) en zijn voorvaderen (bloedlijnen) die welwillend toekijken.

xxx


xxx

Zelfs bij de NOS viel dit op:

Wat verder opviel is dat er dit jaar geen verwijzingen naar het kerstverhaal of andere christelijke tradities in de toespraak zaten. Dat was voor het eerst sinds de koning het stokje in 2013 van zijn moeder overnam.

Vorig jaar sprak de koning bijvoorbeeld over Maria die haar kind in doeken wikkelde en in de kribbe legde. In 2017 verwees hij naar de geboorte van Jezus. "Met Kerstmis verschijnt ons iets heel groots als iets heel kleins. Er wordt een kind geboren." En ook de jaren daarvoor waren er soortgelijke verwijzingen. Dit jaar volstond de koning ermee om iedereen aan het slot "een gezegend kerstfeest" te wensen.

Dit is geen kleine verandering, maar een fenomenale omwenteling, die te vergelijken is met het jaar 1963 toen het Vaticaan overstapte op het satanisme

En om dit te onderstrepen zie je links van koning Willem een deur die verdacht veel lijkt op een boog/arch van Palmyre, oftewel een tempel voor Baäl, waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven.

De boodschap die hier wordt afgegeven is luid en duidelijk: vanaf nu neemt het satanisme over, de wereld is van ons en jullie klootjesvolk moeten niet zeuren over gelukkig zijn, dat bepalen wij wel.

De boodschap is ook volledig in lijn met de Illuminati filosofie voor wat betreft de vernietiging van de traditionele maatschappij zoals wij die kennen met alle bijbehorende christelijke waarden en met deze boodschap geeft deze Illuminativazal een duidelijk signaal dat het vanaf nu satan is die regeert.

Kijk naar het logo van koning Willem en zie dat het opvallend veel overeenkomsten vertoont met die van de vrijmetselarij.

xxx

Een insider stuurde ons het volgende bericht:

“big things are going to happen. it will be biblical!!!”

En dat brengt ons naar een ander belangrijk lid van de Illuminati, baron de Rothschild en de jaarlijkse boodschap op de voorpagina van The Economist.

Wij vroegen lezers om mee te puzzelen en te helpen het raadsel te ontwarren en de volgende inzending van een lezer (dank!) is er daar één van.

Wanneer je dit leest in combinatie met het openlijk uitkomen voor het satanisme van Koning Willem met de bijbehorende symbolen, dan zou inderdaad het jaar 2020 wel eens gebeurtenissen kunnen laten zien van Bijbelse proporties.

Hier volgt de inzending van de lezer (waarbij wij als redactie in het aflsuitende woordenlijstje zelf ook wat mogelijke verwijzingen hebben aangebracht):

Met grote belangstelling heb ik jullie artikel over de frontpage van The Economist gelezen.

Bij deze mijn visie en ingevingen bij het aanschouwen van de eerder genoemde voorpagina.

Opvallend is dat het een afbeelding is van een leeskaart die je aantreft in de behandelkamer bij een huisarts of oogarts. Hier schuilt mijns inziens al een symboliek dat slechts enkel leesbaar is voor degene met letterlijk en figuurlijk de beste en meest opmerkelijke ogen. Je moet dus goed je ogen gebruiken om daadwerkelijk te zien wat er gaande is in THE WORLD. Alleen de mensen die hun ogen open hebben en open houden, kunnen zoals in een verdrag of overeenkomst de kleine lettertjes zien en lezen. En deze zijn minstens net zo belangrijk als de grote lijnen die voor iedereen zichtbaar en leesbaar zijn.

Het feit dat het jaartal 2020 deels in rood en deels in groen is afgebeeld geeft mij te denken dat de eerste helft van 2020 het zwaarst en het slechts zullen zijn. Rood is een signaalkleur en de kleur van de duivel en de kleur van bloed en vuur.

In de Middeleeuwen was rood de kleur van de zonde en van vernietigend geweld.

De duivel was daarom ook rood en roodharige vrouwen werden om het minste van hekserij verdacht en op de brandstapel geworpen

Bij een checken van de betekenis van de kleur rood las ik op internet

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met (evenwichtig) rood zijn kracht, macht, motivatie, passie en ambitie. Rood is bekend als de kleur van liefde. Evenwichtig rood duidt op natuurlijk leiderschap. Indien rood overactief is, kunnen de negatieve aspecten naar voren komen: een dominantie die slechts met macht te maken heeft, agressie, gewelddadigheid en wellust. (Krijgen we in 2020 met agressie en gewelddadigheid te maken? Nog meer van hetzelfde als wat we in 2019 voorgeschoteld hebben gekregen? )

Bekrompenheid met sterk religieuze overtuigingen en ten koste van anderen aan de macht willen blijven. Een tekort aan rood duidt op lusteloosheid, machteloosheid en gedemotiveerdheid, niet echt aanwezig zijn en in een vage fantasiewereld leven.

Psychologische symboliek rood

  • Betekenis kleur rood - Kernbegrip: Naar binnen gerichte energie, (zelf)vernietigingsdrang.
  • Psychologisch gebied: Het onderbewuste, levens- en doodsdrift, paranormale kracht (zoals b.v.psychokinese).
  • Psychologische functie: Afbraak van het oude om plaats te maken voor het nieuwe.
  • Psychologische uitwerking: Naar binnen gerichte activiteit, leidend tot machtsontplooiing.
  • Psychologische drijfveren: Behoefte aan erkenning door diepte, exploratie en exploitatie.

In mijn visie zit er meer symboliek en taalfoefjes en overlappingen van letters tussen woorden in en worden verschillende letters dubbel gebruikt. Als eindletters van een vorig woord maar ook als beginletters van een volgend woord.

Zo lees ik  in de zevende regel EXIRE heel duidelijk; Exire heeft een betekenis in het Latijns:

ĕxīre

  1. uitgaan, weggaan, uittreden, uitrukken
  2. te voorschijn komen
  3. eindigen, aflopen, ten einde lopen
  4. ontkomen (aan)


Dan word ik nieuwsgierig naar wat er dan tevoorschijn gaat komen. Ook dit kan op twee manieren te lezen zijn: RECESSION of CESSION.

Bij een recession of recessie kunnen we denken aan de langverwachte recessie of ineenstorting van het financiele systeem of financiele crisis.

Zoals de betekenis van het woord reccesion aangeeft: “In economics, a recession is a business cycle contraction when there is a general decline in economic activity.[1][2] Recessions generally occur when there is a widespread drop in spending (an adverse demand shock). This may be triggered by various events, such as a financial crisis, an external trade shock, an adverse supply shock or the bursting of an economic bubble.”

Of moeten we hier “exire cession”  lezen?

Dan word ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren, zeker wanneer ik de engelse betekenis van cession hier toevoeg:

The act of cession is the assignment of property to another entity. In international law it commonly refers to land transferred by treaty. Ballentine's Law Dictionary defines cession as "a surrender; a giving up; a relinquishment of jurisdiction by a board in favor of another agency."[1] In contrast with annexation, where property is forcibly seized, cession is voluntary or at least apparently so.

Waar wordt hier op gedoeld? Welke toewijzing of overdracht wordt hier dan bedoeld? Of wordt hier het Amerikaanse volk bedoeld dat zich gaat surrenderen of wordt hier de verdere kolonisatie van Europa bedoeld? Kunnen we nog meer toestroom van mensen uit andere landen verwachten?

In de vijfde en zesde regel staat Tokyo genoemd en Mars. Het kan gaan om de maand Maart maar het kan ook gaan om de planeet Mars en diens “climate”. En zou het exire betrekking hebben op het weggaan naar Mars?

In de tiende regel staat VISION rood gedrukt, dat trekt ook de aandacht. Mijns inziens wordt weer de visie/ je mening bedoeld maar ook de visie/je zicht. We zullen echt goed moeten kijken en onze ogen moeten gebruiken.

Met de twee letters daarvoor komt het woord op ENVISION. Moeten we dan biodiversiteit voorstellen die we nog niet kennen?

Envision is ook een onderzoeksproject.

ENVISION is a research project that develops an inclusive approach to the management of protected areas, known as ‘inclusive conservation’, with the aim of improving biodiversity and human well-being.

In de laatste regel lees ik Warren Raphael en Nightengale.

Raphael is een aartsengel: De zachtaardige Rafaël heeft veel goddelijke taken. Hij stelt gerust, kalmeert, verzoent, troost en heelt. Hij is de beschermheilige van de artsen en verder van iedereen die een genezend, verzorgend beroep uitoefent, maar hij is ook de patroon van de reizigers, pelgrims, vakantiegangers en... de arme zielen.

Zou hier gedoeld worden op mogelijke verplichte vaccinaties?

Nightengale wordt ook in het verleden in verband gebracht met de Krimoorlog. Komt er weer een Krimoorlog? Met Rusland wat RUSSIA als laatste woorden mogelijk een aanwijzing is? Nightengale heeft ook geleid tot vele sociale hervormingen. Komen er sociale hervormingen in 2020?

Op Reddit las ik dat ze daar ook al druk bezig zijn met het ontcijferen van The Economist.

Zij somden de woorden op onder andere :

Modi (Indian Prime Minister, red.: een verwijzing naar India en hun rol binnen de beoogde verplichte wereldwijde vaccinatieprogrammas?)

Expo (?? red.: verwijzing naar Expo 2020 Dubai?)

SDGs (Sustainable Development Goals red.: voor Agenda 2030)

Bond (There’s gonna be a 007 movie red.: "No time to die" met een belangrijk Amerikaans-Brits thema en een alleszeggende titel)

Beethoven (red.: verwijzing naar de rol van Duitsland binnen de doelstelling te komen tot de NWO?)

Visions (red.: Visions of Gideon? Met een verwijzing naar Gideon uit de Hebreeuwse bijbel die het altaar van Baäl afbrak wat mogelijk verwijst naar de opstand van het volk tegen satan? of juist bedoeld als in de Christelijke bijbel waar hij in opdracht van God vocht tegen de vijanden van Israël. Vandaag kwam ook partijgenoot van Netanyahu, Gideon, in het nieuws)

Biodiversity (red.: natuur voor de elite en niet voor het volk?)

Rat (?? red.: rattenvanger van Hamelen Trump? of het Chinese jaar (2020) van de Rat)

NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty)

Warren (Elizabeth? presidentskandidate)

Raphael (??) (red.: mogelijke verwijzing naar de aartsengel Raphaël en dan uit de Hebreeuwse bijbel)

Nightingale (Google’s Project Nightingale?)

Ik hoop dat mijn bijdrage helpend was en dat andere lezers andere aspecten zien en interpreteren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl