De duivel in het Vaticaan begint te wankelen (video)

We schreven onlangs over een oude voorspelling van een Ierse geestelijke die de laatste paus op deze aarde beschreef.

Volgens sommigen is de huidige paus de laatste, maar anderen zeggen dat die al is geweest en is wat er nu op de troon zit een vertegenwoordiger van de duivel.Velen hebben het gevoel dat er iets niet klopt aan de huidige paus. Ogenschijnlijk is er nooit een aardiger man geweest dan deze, maar toch kregen velen een vreemd gevoel bij deze man.

De huidige paus is een Jezuïet en derhalve verantwoording schuldig aan de Zwarte Paus. Dit, terwijl hij zelf de Witte Paus is die boven de Zwarte Paus hoort te staan.

Naar aanleiding van ons eerdere artikel over de Ierse geestelijke Sint Malachias of Malachy en zijn voorspelling over de laatste paus, hierna een uitgebreide en zeer interessante bijdrage van een lezer (dank!), met aan het einde een aantal aanvullingen van onze kant:

Allereerst wil ik jullie bedanken voor al jullie goede werk in 2019 en jullie prachtige artikelen op jullie site.

Ik wens het hele team veel gezondheid en liefde en veel wijsheid en moois voor 2020. En ik wens jullie veel kracht en inspiratie en aanmoediging om jullie mooie werk voort te blijven zetten. Ik denk dat ik namens vele lezers en lezeressen spreek.

Jaren geleden had ik al een tweetal artikelen geschreven over de Geheimen van het Vaticaan over de 111e en 112e paus. Deze artikelen had ik gepubliceerd in het tijdschrift Spiegelbeeld.

Door jullie artikel heb ik mijn artikel er weer eens bij gepakt en herschreven.

Meneer Franciscus is in mijn ogen, en eigenlijk ook in de ogen van de Heilige Sint Malachy, geen echte “Paus”. Volgens zijn voorspellingen hebben we de laatste paus al gehad en dat was de 111e paus. Paus Benedictus XVI. Hieronder mijn schrijven over de Laatste Paus en de voorspellingen van Malachy……..

De geheimen van het Vaticaan, over de successie der Pausen.

De Heilige Sint Malachy heeft reeds in 1139 voorspellingen gedaan over maar liefst 111 pausen vanaf Paus Celestinus II (1143) tot aan “het einde der tijden”. Wat de voorspellingen zo bijzonder maakt is dat deze zo griezelig accuraat gebleken zijn. De voorspellingen zijn juist nu zo ontzettend actueel, omdat onze voormalige paus, Paus Benedictus XVI, de 111e en daarmee de LAATSTE paus was uit de voorspellingen van Sint Malachy.

EN: Wie is Franciscus dan????

Geknoei met het manuscript

Na de ontdekking van de voorspellingen van Sint Malachy werden deze in 1590 gepubliceerd en kwamen er kopieën van in omloop. Ruim 230 jaar later deed men een merkwaardige ontdekking. In een versie van de voorspellingen van Malachy uit 1820 verscheen daar opeens een toevoeging: een 112e paus??

Exacte duidelijkheid over wie dit geschreven heeft of toegevoegd heeft ontbreekt echter. Deze “112e paus” maakt dus feitelijk GEEN deel uit van de oorspronkelijke voorspellingen van Malachy, maar is een veelbesproken onderwerp van gesprek. Over die 112e paus is wel wat opgeschreven maar NIET op dezelfde manier en stijl zoals dat bij alle voorgaande 111 pausen gebeurd is.

Bij de 111 pausen van Malachy is er steeds aan de hand van een korte en in het Latijn geschreven mystieke titel een specifieke paus omschreven. Dit is bij de toevoeging van de 112e paus echter NIET het geval. Dit bevestigt het vermoeden dat dit NIET van Malachy afkomstig kan zijn geweest.

Toevoeging aan het manuscript van Malachy

De tekst die men ontdekte in de versie van de voorspellingen van Malachy uit 1820 waren de volgende in het Latijn toegevoegde woorden:

“In persecutione extreme SRE sedebit Petrus Romanus,
Qui pascet oves in multis tribulationibus:
Quibus transactis civitas septicollis diruetur,
Et Iudex tremendus iudicabit populum suum.
Finis.”

De vertaling van dit stuk tekst is : “Gedurende de laatste vervolgingen van de Heilige Katholieke Kerk zal de troon bezet worden door Petrus Romanus, die zijn schapen zal voeden in de vele beproevingen/tegenspoed.

En wanneer deze zaken beëindigd zijn, zal de Stad der Zevenheuvelen verwoest worden en zal de ontzagwekkende/geduchte Rechter zijn volk/mensen berechten/veroordelen.

Einde.”

Bovenstaande tekst belooft weinig goeds en bevat veel ontij voor de Katholieke Kerk in het algemeen en voor Rome, de Stad der Zeven Heuvelen, en Vaticaanstad in het bijzonder. Het duidt op het einde van de Katholieke Kerk en daarmee op het einde aan de pausen en Rome.

Petrus Romanus

Petrus Romanus wordt vertaald met Peter de Romein. Peter the Roman means a curial cardinal who imposes his rock-solid beliefs on other people. Het is dus een pauselijke kardinaal die zijn rotsvaste geloof aan andere mensen overdraagt. Het is eigenlijk een algemene omschrijving voor een Paus. Elke paus is eigenlijk per definitie een Petrus Romanus. Petrus verwijst naar de Apostel Petrus, de allereerste Paus. Petrus werd paus na het overlijden van Christus. Een paus is een rechtmatige opvolger van de Apostel Petrus. De Romein verwijst in dit geval naar de verblijfplaats van de paus. Dit is Rome, waarvan de inwoner een Romein genoemd wordt.

De 111e Paus van Malachy: Paus Benedictus

Voor de allerlaatste Paus, de 111e paus uit de voorspelling van Malachy resteerde de volgende mystieke titel die beschreven was in het originele manuscript: “Gloria Olivae”, de Glorie/Overwinning van de Olijven. Gezien de accuratesse van de 110 voorgaande voorspellingen van Sint Malachy moest dit wel een onmiskenbare karakteristiek zijn voor Paus Benedictus XVI. Gloria Olivae is eenvoudig te rijmen met Paus Benedictus. Joseph Ratzinger werd geboren op 16 april, de feestdag van de Heilige Sint Benedictus en hij noemde zichzelf ook naar deze heilige, maar ook om in de voetsporen te treden van Benedictus XV

Immers in zijn uitleg over zijn naamkeuze zei hij destijds: “Ik wil Benedictus XVI genoemd worden om hiermee een spirituele band te scheppen met Benedictus XV “who was a courageous prophet of peace who guided the Church through turbulent times of war.” Zodoende volgde hij de 110e paus, Paus Johannes Paulus I, op. Laat nu net de Orde der Benedictijnen ook bekend staan als “The Order of the Olivetans”! Bovendien draagt de Orde der Benedictijnen het symbool van een olijftak met zich mee.

Conclusie Paus Benedictus XVI was de 111e en LAATSTE paus uit de voorspelling van Malachy.

De voorspelling van de Heilige Malachy is ook ondersteund door een voorspelling van een collega Heilige te weten de Heilige Sint Benedictus. Deze Benedictus voorspelde dat de allerlaatste paus van HUN Orde zou zijn.

Maar deze andere Heilige voorspelde eveneens dat “before the end of the world his Order, known as the Olivetans, will triumphantly lead the Catholic Church in its fight against evil.”” Dit is mijns inziens nooit gebeurd, ondanks de vredelievende woorden van Paus Benedictus XVI: “I would like to place my ministry at the service of reconciliation and harmony between persons and peoples, since I am profoundly convinced that the great good of peace is first and foremost a gift of God, a precious but unfortunetely fragile gift to pray for, safeguard and build up, day after day, with the help of all.”

In mijn visie is Paus Benedictus in zijn missie gedwarsboomd of gesaboteerd en is hij er niet in geslaagd om zijn woorden in daden om te zetten. Een ondersteuning voor mijn visie is gelegen in het feit en vooral ook in de manier waarop Paus Benedictus “afgetreden” is. Hier zit mijns inziens een luchtje aan, aangezien het een pauselijke regel is dat iedere paus aanblijft tot aan zijn dood. Nooit eerder in de geschiedenis trad een Paus af. Maar Benedictus trad in februari 2013 terug uit zijn ambt. Ik denk dat een diepere reden heeft die ik las op wikipedia over deze paus.

Benedictus XVI was weliswaar voorstander van de Europese Unie, maar had graag een uitdrukkelijke vermelding van de christelijke wortels in de Europese Grondwet en in andere belangrijke publicaties van de Europese Unie willen zien. Het ontbreken daarvan ontlokte bij hem scherpe kritiek

Accuratesse van Malachy

Aan de voorspellingen van de Heilige Sint Malachy valt nauwelijks iets af te dingen. De voorspellingen zijn allemaal uitgekomen. Paus Benedictus was de 111e paus die Malachy omschreven had en moet beschouwd worden als de allerlaatste “echte” Paus. Meer Pausen had Malachy niet omschreven. Dit duidt op het einde van de Troonopvolging en de Lijn der Pausen. In mijn ogen mogen we de 112e paus, Paus Franciscus niet beschouwen als “traditionele” paus. De vraag die dan openblijft is: Wie is “Paus” Franciscus dan??? Wat doet de toevoeging van de Latijnse tekst in de reeks van voorspellingen van Malachy? Wie is verantwoordelijk voor deze toevoeging? Nergens wordt melding gemaakt van een naam van een persoon die deze tekst toegevoegd heeft aan het manuscript van Malachy.

Er is wat anders aan de hand (geweest)

Vast staat dat volgens de Heilige Malachy Paus Benedictus de laatste paus was tot het einde der tijden. Na de 111e paus had Malachy geen omschrijvingen meer gegeven voor pausen die na de 111e paus zouden komen. Hiermee geeft Malachy de boodschap dat Paus Benedictus de allerlaatste paus was. Malachy voorspelde ook dat aan de lijn der pausen abrupt een einde zou komen. Dit abrupte einde hebben we zelf meegemaakt toen Paus Benedictus plotseling in februari 2013 uit zijn ambt trad zonder dat we ooit de “echte” reden daarvoor gehoord hebben.

Als Paus Benedictus de allerlaatste paus was, dan bevinden we ons reeds in het Einde der Tijden en staan we wellicht aan de vooravond van het einde van het Pausdom en aan het einde van de Katholieke Kerk.

Waarschijnlijk vond het begin van dit einde jaren geleden al plaats tijdens de “lectio magistralis”(dat is een college gegeven door een gezaghebbend persoon die enthousiast een inspirerend verhaal houdt op het gebied van zijn expertise) van Paus Benedictus. Op 12 september 2006 hield Paus Benedictus XVI een preek welke beschouwd werd als een ernstige belediging van de Islamitische wereld. Na deze preek zouden de vervolgingen tegen het Christendom zijn begonnen. Een Christelijke kerk werd in brand gestoken in Tulkarem en een Italiaanse non werd vermoord in Mogadiscio.

Na deze preek kreeg Paus Benedictus XVI te maken met ernstige bedreigingen waaronder een mogelijke aanval op Rome/Vaticaan. De terroristen zouden geschreven hebben: “We will not have peace till your thrones and your crosses will be destroyed. “ Voelde Paus Benedictus niet meer veilig als authentiek Katholiek Paus en is hij onder andere hierdoor uit zijn ambt gegaan? Wat speelde er nog meer wat hem in zijn keuze heeft gesteund om met zijn Pausschap te stoppen? Wat weet hij wat wij niet weten?

Op www.helmnieuws.nl las ik Een homonetwerk? Vatileaks? Werd Benedictus gechanteerd? Heeft de butler documenten gestolen die geheim moesten blijven? Wie was de opdrachtgever van de butler? Een Paus die aftreedt nee dat kan niet en ook Ratzinger weet dat maar al te goed. Hij is niet blind en heeft geen rollator. De aan Parkinson lijdende Paus Johannes Paulus II zei destijds over afreden: “Nee, nu begint het leven pas. Toen Jezus zijn kruis moest dragen zei hij ook niet: “Nu stop ik ermee.”

Op ninefornews.nl las ik een andere tekst: Het aftreden van Joseph Ratzinger als paus kwam voor velen als een verrassing. De plotselinge abdicatie had te maken met een arrestatiebevel dat rond Pasen zou worden uitgevaardigd tegen Ratzinger. Dat stelt het Internationaal Tribunaal voor Misdaden door Kerk en Staat (ITCCS) in Brussel in een verklaring. Het ITCCS ziet zich vanwege het aftreden genoodzaakt de zaak toe te lichten. Op 1 februari jongstleden kwam het ITCCS met een Europees land en haar rechtbanken tot een overeenstemming over een arrestatiebevel tegen Joseph Ratzinger, beter bekend als paus Benedictus, wegens misdaden tegen de mensheid en criminele samenzwering.

Op vrt.be las ik de eigen woorden van Ratzinger dat hij uitgelegd had waarom hij uit zijn ambt stapte: Wat hij aankondigde vooral: hij zou aftreden, op het einde van de maand. Want "mentaal en fysiek niet meer in staat om de zware taken van de paus naar behoren te verrichten". Benedictus vertelde dat zijn lichaam verzwakt was, dat het zo niet meer verder kon. In het Latijn.

Allemaal speculaties. De “echte” reden zullen we voorlopig niet te weten komen.

Wat wel duidelijk is, is dat wij achterblijven met ene “Paus” Franciscus en vele onbeantwoorde vragen. En wat weten we feitelijk over Franciscus? Is hij wellicht de mogelijke Anti Christ? En wat is zijn doel? Welke rol speelt hij op het wereldtoneel? Aan wiens zijde staat hij? Wat is zijn verborgen agenda? In hoeverre zal hij misdaden tegen de mensheid plegen? Of zich schuldig maken aan criminele samenzwering?

Tijd zal het leren.

Ter aanvulling op mijn eerdere toegezonden artikel, las ik een interessante tekst op Xandernews.net.

Ik citeer de tekst van een lezer daar dat op 25/12/2019 om 9:46 gepost is.

Toen de Argentijnse kardinaal Borgoglio tot paus werd gekozen kreeg de zwarte paus een witte jurk aan. Kardinaal Borgoglio is een Jezuïet. Het hoofd van de Jezuïetenorde wordt de “Generaal” genoemd. Alle Jezuïeten hebben de gelofte van gehoorzaamheid aan de Generaal afgelegd. De “generaal” wordt wel eens spottend de “zwarte paus” genoemd. Theoretisch is de zwarte paus verantwoording verschuldigd aan de witte paus. Maar in de praktijk blijkt de zwarte paus machtiger dan de witte. Met de verkiezing van de zwarte paus tot de witte paus werd de absolute macht van de Jezuïeten bevestigd. De Jezuïeten zijn in feite Luciferanen (aanhangers van Lucifer) oftewel satanisten. Met de verkiezing van kardinaal Borgoglio tot paus kwam in feite de duivel in Rome op de troon van Petrus te zitten. Ik denk, dat we gerust kunnen stellen, dat Paus Franciscus de voorspelde Antichrist is. Het vermeende sympathieke optreden van Franciscus is slecht schone schijn. In werkelijkheid is het satanische list, leugen en bedrog, waarmee de goedgelovige gelovige zand in de ogen wordt gestrooid.

Rosalie postte daar al eerder haar mening op diezelfde site. Ik citeer wederom

Deze Bergoglio is gekozen door de Vrijmetselaars van het Vaticaan. Benedictus is gedwongen tot aftreden. Dit is voorspeld in 1961 : na Johannes 23 zouden er nog 4 pausen komen. In Ierland heeft een zieneres gezegd dat Bergoglio de valse profeet is, hij doet zich voor als nederig en vriendelijk, maar hij een bullebak voor zijn ondergeschikten en zijn bescheidenheid is vals. Traditionelen doet hij de das om zoals het sluiten van een bloeiend seminarie in Uruguay, kloosterordes die naar zijn inzicht teveel bidden, heeft hij opgeheven. Hij beloonde Liliane Ploumen met een award voor haar promoten van abortus in Afrika.

Deze man heeft van zichzelf gezegd dat hij de duivel is. Hij zegt dat we de EU en de VN moeten gehoorzamen. Maar er komt een grote waarschuwing, wat heel beangstigend zal zijn en waarbij mensen ervaren wat ze goed en fout hebben gedaan en waar ze na hun dood terecht zouden komen als ze op dat moment zouden sterven. Iedereen ervaart een zuivering en er volgen veel bekeringen. Dat tegen de zin van de “ Elite”/ Luciferianen die zal zeggen dat het wetenschappelijk te verklaren is. Deze Bergoglio zal het pad vereffenen voor de Antichrist ,die zeer charmant zal zijn en charisma heeft, hij zal ook wonderen doen maar pas op, onder dat masker zit een tiran. Iedereen moet voor hem buigen en wie dat niet doet zal vervolgd worden. Dat zijn de jaren van kastijding. Door gebed kan dat verkort worden tot 42 maanden. Apocalyptische tijden.

De Bijbel zegt: Pas op voor valse christussen, want die zullen er komen in de eindtijd. (Rede van de laatste dingen) Volg hen niet na. Dus we zijn gewaarschuwd. Trouwens 14 mei 1948 is de staat Israël uitgeroepen. Ook toevallig dat de Paus de datum van 14 mei 2020 heeft uitgekozen om de wereldgemeenschap uit te nodigen voor de installatie van een luciferiaanse wereldreligie.

14 mei 2020, de pauselijke vergadering van wereldleiders valt samen met het Eurovisie circus in Rotterdam. Ik geloof nauwelijks in toeval dat dit podium misbruikt gaat worden als groots media-event. Een uitstekend platform om de ultieme misleider naar voren te schuiven.

Tot zover de bijdrage van de lezer.

Dat deze Bergoglio zelf ook een vrijmetselaar is schijnt te meesten te ontgaan.

xxx

De vrijmetselarij op haar beurt staat weer volledig onder controle van de welbekende Sekte.

"Freemasonry is a Jewish establishment, whose history, grades, official appointments, passwords, and explanations are Jewish from beginning to end." - Rabbi Isaac Mayer Wise

"Freemasonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?" - The Jewish Tribune, editorial, 1927

All...religions have issued from the Kabbalah and return to it; everything scientific and grand in the religious dreams of the Illuminati ... all the Masonic associations owe to it [the Kabbalah] their Secrets and their symbols." - Albert Pike, Morals and Dogma


De Jezuïetenorde is door dezelfde club opgericht en wel via Ignatius van Loyola, een zogenaamde Cryptojood en is derhalve ook volledig satanisch. (Cryptojoden doen zich voor de buitenwereld voor als katholieken, protestanten, moslims of wat anders, maar zijn thuis gewoon Joods).

Loyala stichtte een geheime groep (genootschap) bekend onder de naam Illuminaten. Er is veel over deze groepering verschenen, echter, als oprichter hiervan wordt nooit de roomse Loyala genoemd. Loyala was de oprichter van de illuminatie. Een satanische organisatie met als doel de Europese leiders te controleren dmv. hypnose, magie en telepathie. Hij had contacten met de ’geestenwereld’ en kreeg adviezen van geesten, hoe hij de ’illuminatie’ moest opzetten. Deze geesten waren eigenlijk demonen, gecontroleerd en gestuurd door satan. (.) Loyala werd gearresteerd, vanwege zijn vreemde praktijken, door de inquisitie. Dankzij satan werd hij uit de handen van de inquisitie bevrijd. Er werd hem een bezoek aan de Paus toegestaan. Hij presenteerde aan de Paus een conceptplan voor een nieuwe R.K. priester orde, de gemeenschap der Jezuïeten. Het doel van deze groep was het dienen van de Paus. De Paus keurde het plan goed, en Loyala werd de eerste Jezuïeten-generaal. Door systematische meditatie, gebed, visualisatie [een methode die ook in de charismatische kringen opgang doet! D.T.] etc. werd men illuminaat, verlicht. [Illuminatie= verhelderen, opluisteren, verlichten. D.T.] Loyala was zelfs in staat -wanneer hij in trance was- om te gaan ’zweven’ boven de grond. Veel Jezuïeten, ik zelf ook, compleet onder invloed van satan, kunnen en doen dit (The Force, pag. 24).

En dit:

The first Jesuits were crypto Jews. Ignatius Loyola himself was a crypto Jew of the Occult Cabala. A crypto Jew is a Jew who converts to another religion and outwardly embraces the new religion, while secretly maintaining Jewish practices. As John Torell explains: "In 1491 San Ignacio de Loyola was born in the Basque province of Guipuzcoa, Spain. His parents were Marranos and at the time of his birth the family was very wealthy. As a young man he became a member of the Jewish Illuminati order in Spain. As a cover for his crypto Jewish activities, he became very active as a Roman Catholic.

Over het algemeen wordt het begin van de Illuminati geacht te zijn begonnen in de achttiende eeuw met Adam Weishaupt zoals we eerder uitgebreid hebben beschreven, maar er waren al eerder groepen "verlichten", zoals in de zestiende eeuw de Alumbrados in Spanje. (St. Ignatius of Loyola was charged with having sympathies with the Alumbrado movement.)

De volgende korte video laat goed zien hoe de huidige paus kijkt als er iets gebeurt dat hem niet welgevallig is. Zoals wanneer een vrouw uit het publiek hem iets te enthousiast bij de arm vastpakt.

Kijk naar het gezicht van de paus als dit gebeurt en je ziet dat er een satanist op de troon zit in het Vaticaan. Nog wel.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl