Het echte geheim van de Jevoha's getuigen blijft verborgen

Ze waren volop in het nieuws deze week toen er een rapport naar buiten kwam over kindermisbruik binnen de organisatie van de Jehovah's Getuigen.

Echter, zoals gewoonlijk ligt ook de werkelijke aard van deze club, het geheim van de Jehova's Getuigen, diep verborgen en krijgt niemand dat onder ogen.
Afgelopen week kwam er nogal schokkend nieuws naar buiten over de Jehovahs' Getuigen. Deze zich zeer christelijk ogende organisatie is een gesloten netwerk waar met grote regelmaat kinderen worden misbruikt en waar dat vervolgens, zoals dat immer gaat met deze vorm van mishandeling, volledig in de doofpot wordt gestopt.

Jehova’s getuigen hebben een ernstig probleem wat betreft seksueel misbruik, melden beschuldigingen daarover niet (of met tegenzin) aan de politie en hebben ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. Dat is de conclusie van een rapport dat de Universiteit Utrecht vandaag naar buiten brengt. De onderzoekers kregen liefst 751 meldingen binnen.

Het onderzoek is volgens de Jehovah’s wetenschappelijk en feitelijk onjuist, en lasterlijk en zeer beledigend bovendien. ,,In het rapport van de UU wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehovah’s Getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen”, schrijven de advocaten van de Jehovah’s.


Wij kunnen bij deze mededelen dat er nooit iets echt zal worden gedaan om de wantoestanden binnen de Jehova's Getuigen aan te pakken. Er zullen de nodige geluiden worden gemaakt, misschien een vage commissie in het leven geroepen, een verplicht meldpunt worden ingesteld en misschien nog wat meer van dat soort komedie, maar de Jehovah's Getuigen zullen nooit worden aangepakt.

Wij weten dat omdat de wereld onder controle staat van een satanische sekte en dat deze op haar beurt weer allerlei bekende en minder bekende organisaties controleert, zoals de volgende:

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Aan dat lijstje kunnen we de Jehovah's Getuigen toevoegen, hetgeen betekent dat ze beschermd zullen worden en nooit of te nimmer echt aangepakt worden voor de misdaden die daar plaatsvinden die bovendien vele malen erger zijn dan in het Nederlandse rapport wordt gemeld.

De oprichter en grote drijvende kracht van de Jehovah's Getuigen is Charles Russell die door de Wikipedia als volgt wordt omschreven:

Charles Taze Russell (Allegheny (Pennsylvania), 16 februari 1852 - Pampa (Texas), 31 oktober 1916) of Pastor Russell was een vooraanstaande restaurationistische predikant in de Verenigde Staten en stichter van de Bible Students Association (Bijbelonderzoekers), een geloofsgemeenschap die na Russells dood uiteenviel in tientallen splintergroeperingen, waarvan de grootste die van Jehova's getuigen is.

Als grondlegger van het Zionisme wordt altijd Theodor Herzl genoemd, de man die in 1897 voor het eerst een Zionistisch congres organiseerde in Basel. Maar, in werkelijkheid was het Charles Russell, de oprichter van de Jehova's getuigen, die al jaren daarvoor het Zionisme predikte. 

Pastor Russel zoals hij ook wel werd genoemd, was een Zionist in hart en nieren. Hij wilde niet dat Joden zich zouden bekeren tot het christendom, maar pleitte vurig voor een eigen Joodse staat in Palestina. In de tijd dat Benjamin Netanyahu ambassadeur bij de Verenigde Naties was, zei deze: "De erkenning van de belangrijke rol die pastor Russell als Amerikaans christen en pleiter voor het Zionisme heeft betekend, had al lang geleden moeten gebeuren".

Wat verder opvalt bij Charles Russell is dat hij een fanatiek vrijmetselaar was, zoals ook al eerder beschreven in een artikel op deze site door Gerrit Stanneveld.

In hun eigen woorden zeggen ze; pastoor Russel was een jonge rijke gelovige man die vele contradicties in de Bijbel herkenden en samen met andere een Bijbel studie groep vormden om opzoek te gaan naar de pure Bijbelse waarheid. Hij verkocht al zijn rijkdommen om zich geheel aan zijn geloof te weiden.

Wanneer je Russel onder de loep legt blijk dat hij helemaal niet rijk was, hij had maar 500 dollar op de bank en volgens zijn vrouw een hoereerder van de bovenste plank. En nog opmerkelijker, kind aan huis bij de Familie Rotschild. En verder was zijn hele retoriek en symboliek door drongen van vrijmetselaars terminologie en symbolen. Op zijn sterfbed was zijn laatste wens om begraven te worden in een romeinse toga! En op zijn graf prijk een pyramide.

xxx

Volgens de auteur van 13 satanische bloedlijnen, Robin de Ruiter, heeft hij achter de schermen samen met de Rothschilds een belangrijke rol gespeeld in de tot stand komen van de Staat Israel en de Balfour-verklaring. Wanneer ik met JG in gesprek ging met de bedoeling om ze attent te maken op deze zaken vroeg ik altijd; Waarom zouden 33 ste graad vrijmetselaars, satanisten, een organisatie op willen richten om die twee te eren die ze van alles op de hele aarde het meeste haten; De Vader en de Zoon!

Maar, met dat alles zijn we nog steeds niet aanbeland bij het echte geheim van de Jehovah's Getuigen.

Het blijkt inderdaad uit meerdere bronnen dat Russell contact had met de Rothschild clan omtrent de mogelijkheden voor het oprichten van een Joodse staat. Uit onderzoek blijkt dat ze samen overeen kwamen dat de Jehova's zouden fungeren als een christelijke organisatie die zou meewerken aan het implementeren van de New World Order. Het doel van de organisatie was om haar leden te indoctrineren met het concept van een heersende klasse in de hemel en een onderdanige aardse klasse. De organisatie moest dienen als middel om de leden te "groomen" als onderdanige en gehoorzame slaven. 

Een kleine 20 jaar geleden verschenen er al allerlei alarmerende artikelen over satanisch kindermisbruik in de hoogste gelederen bij de Jehova's in Amerika en Canada. Een aantal ooggetuigen van deze praktijken klapten toen uit de school en uit verder onderzoek bleken er hele sterke (satanische) banden te bestaan tussen de Jehovah's en Schotland, het land waar de familie Russell oorspronkelijk vandaan kwam.

In examining the families that are involved with the Illuminati who use the Watchtower Society as a cover, we find a continuation of the same pattern as I noticed before: there is a large contingent of Scottish and a large Jewish bloodlines.

Echter, de Russel familie blijkt oorspronkelijk ook niet uit Schotland te komen, maar uit Duitsland waar ze als Joodse familie voor komen onder de naam Roessell dat ook een aantal verschillende variaties kent zoals Rössell, Roesell, Ressel, Roesser, Kessel, Roessler, Roesler, Roedel, Dressel, Stoessel. 

Roessel betekent paardenhandelaar en het is een bekend verschijnsel dat Joodse namen vaak gerelateerd zijn aan beroepen. Kijk naar de Rothschild's die vroeger Bauer heetten. (Mayer Amschel Bauer, die op 23 februari 1744 werd geboren in Frankfurt, veranderde zijn naam in 'Rood Schild').

Op een website met de naam Encyclopaedia Judaica wordt de Joods Duitse familie Roessel c.q. de Schotse Russell familie, ook gelinkt aan de voorouders van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton.

Waarmee we met  Charles Russell, oprichter van de Jehova's Getuigen, te maken hebben met een zogenaamde Cryptojood, net zoals de familie Rockefeller en de familie Trump. Een Jood die zich voordoet als katholiek, protestant of moslim, maar thuis gewoon Joods is. 

Niet zo vreemd dan dat Charles Russell wordt vermeld in een boek met namen van Cryptojoden.

xxx


Het is dan ook niets voor niets dat de leden van deze satanische sekte door de auteur en onderzoeker Katherine Frisk worden vergeleken met een virus. Bij sommige organisaties zoals de Jezuïeten en Jehovah's Getuigen zijn ze zelf oprichters, bij anderen dringen ze binnen en nemen die over, waardoor zo goed als iedere belangrijke en nuttige organisatie ter wereld in hun satanische handen is.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl