Berlijn wil dat de EU holocaust ontkenning strafbaar maakt

Het was afgelopen week bijna onmogelijk om te ontsnappen aan de permanente stroom berichten over de holocaust.

Ook viel er niet te ontsnappen aan de stroom berichten over toenemend antisemitisme, dat volgens Duitsland zo erg wordt dat het keiharde censuurmaatregelen wil nemen.Voor wie het nog niet wist. De permanente stroom berichten en herdenkingen de afgelopen dagen had alles te maken met de 75e verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz.

Uiteraard volkomen terecht dat onschuldige slachtoffers worden gedacht, ongeacht of dat nu Joden, zigeuners of andere in die tijd ongewenste elementen zijn. 

Alleen is het werkelijke verhaal natuurlijk toch wel iets anders dan hetgeen in de mainstream media wordt verteld, waar onze grote leiders zich ook niet onbetuigd lieten en een ode brachten aan het hexagram. (Redactie: de keppeltjes zijn niet gephotoshopt.)

xxx

Bij die zeer uitgebreide berichtgeving over die herdenkingen valt het verder op dat er eveneens een niet aflatende stroom berichten over toenemend antisemitisme de wereld over gaat. Antisemitisme dat volgens de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, nu dusdanig de spuigaten uit loopt dat de helft van de Joden die in Duitsland woont overweegt om te emigreren.

Daarom moet volgens Maas het antisemitisme keihard worden aangepakt, niet alleen in Duitsland maar door de gehele Europese Unie. Zoals we steeds vaker zien echter, wordt alles wat tegenwoordig maar in de richting van Israël wijst aangemerkt als antisemitisme.

Dit gaat zelfs zo ver dat kritiek op de staat Israël automatisch aangemerkt wordt als antisemitisme, en zelfs kritiek op de politieke ideologie het Zionisme wordt aangemerkt als antisemitisme. We schreven daar eerder het volgende over:

David Icke noemt dit het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.


Heiko Maas heeft onheilspellende berichten over de censuur die in geheel Europa ingevoerd gaat worden:

Duitsland wordt later dit jaar voorzitter van de Raad van Europa en Raad van de Europese Unie en wil die gelegenheid gebruiken om een Europees netwerk te creëren van antisemitisme commissarissen die een frontale aanval zullen inzetten op “hate crime” en desinformatie. Een soort fake news fact checking in de overdrive.

Tevens zal Berlijn alles op alles zetten om een wereldwijde Taskforce op te zetten tegen holocaustontkenning en alles doen wat nodig is om het strafbaar te maken in alle EU lidstaten.

Het is net alsof je een hoofdstuk leest uit de roman 1984 van George Orwell. Weg vrijheid van meningsuiting. Jij schrijft, zegt en denkt wat wij je voorschrijven, want anders…..

Andere mensen die voor jou gaan bepalen wat je moet geloven en die dingen waar jij misschien van overtuigd bent kunnen zelfs strafbaar zijn. Als jij bijvoorbeeld historicus bent en je doet jarenlang onderzoek waarna je tot de onderwezen conclusie komt dat dingen anders zijn verlopen tijdens de Tweede Wereldoorlog dan je ooit op school is verteld. Dat het verhaal zoals wij dat leren over de concentratiekampen niet klopt en je wilt dat bekendmaken, dan ben je strafbaar.

Iedereen denkt altijd dat we de grondwet hebben om onze basisrechten te beschermen. Rechten zoals de vrijheid van meningsuiting of het recht te beschikken over je eigen lichaam.

Dit is wat de Wikipedia zegt over een grondwet:

"Ze erkennen meestal ook een aantal fundamentele rechten en vrijheden van burgers, de zogenaamde grondrechten. "

Helaas is dat allemaal flauwekul en is de grondwet niets anders dan een manier om burgers met een kluitje het riet in te sturen.

Dit is wat er in de grondwet staat over de vrijheid van meningsuiting:

xxx

Er staat dus dat je die vrijheid hebt, maar wel onder voorwaarden. Je hebt vrijheid zoals die door de overheid via wetten wordt getolereerd en gedicteerd.

Als Duitsland via een Europese Verordnung verplicht dat EU lidstaten hun nationale wetgeving aanpassen en daarin opnemen dat holocaustontkenning strafbaar is met gevangenisstraf als iemand het lef heeft om te ontkennen dat er zes miljoen Joden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan heb je dus totaal niets aan de grondwet en eindig je in de gevangenis zoals dat in Duitsland is gebeurd met Alfred en Monika Schaeffer. Zelfs de advocaat waar je recht op hebt in een zogenaamde rechtsstaat en die jou in zo'n zaak verdedigt, kan jaren de gevangenis in. En als je in je eigen zaak onderbouwt, de verdediging waar je recht op hebt, waarom je een andere mening bent toegedaan dan krijg je nog meer straf omdat je doorgaat met iets strafbaars. Hu? Ja, echt waar! Het overkwam Alfred Schaeffer.

Al wil de overheid 7.000 wetten indienen en laten goedkeuren om iedereen de mond te snoeren, dan handelen ze nog steeds volgens de grondwet.

Net zoals mensen denken dat er in de grondwet staat dat ze de beschikking hebben over hun eigen lichaam. Dat heb je niet, want dat heeft de overheid zoals we eerder schreven.

Er staat letterlijk het volgende:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

"Behoudens bij de wet te stellen beperkingen" betekent simpelweg dat wanneer ze een wet aannemen waarbij vaccinaties verplicht worden gesteld, dat specifieke grondwet artikel dat je hoort te beschermen, waardeloos is. Ze kunnen iedere uitzondering maken op dat grondwet artikel, het enige wat ze daarvoor hoeven doen is er een nieuwe wet doorheen jagen.

Ze hebben dit al gedaan met verplichte zorg en medicatie en zullen dit ook absoluut gaan doen met vaccinaties. In het grondwet artikel zou horen te staan: "Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam". Er bestaat formeel een procedure om de grondwet te kunnen wijzigen, maar dat heeft uiteraard nogal wat voeten in de aarde en zal met de gekochte politici van tegenwoordig ook niet lukken.

De grondwet is flauwekul en een wassen neus zoals blijkt uit bovenstaande voorbeelden. Daarom meer dan belangrijk dat links- of rechtsom de Tweede Kamer niet instemt met de krankzinnige censuuropdrachten van Duitsland. Doen ze dat wel, dan zijn we als land echt reddeloos verloren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl