Inmiddels weten velen hoe het voelt om een land en continent te bewonen waar de omvolking naar een overwegend islamitische cultuur in volle gang is. 

Wat minder bekend is, is hoe de EU erin geslaagd is om een slapende bevolking te misleiden en dit allemaal voor elkaar te krijgen. De Europese Unie is voor ons het meest gevaarlijke gedrocht dat ooit heeft bestaan en bestaat dan ook uitsluitend uit trouwe (Bilderberg) lakeien die met volle overtuiging het masterplan van de satanische sekte uitvoeren voor wat betreft de omvolking van Europa.

Dit heet het Kalergiplan en is ongeveer 100 jaar geleden door de bekende vrijmetselaar, graaf Coudenhove-Kalergi bedacht en opgeschreven.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.


Niet alleen de planning is al heel lang geleden begonnen, de uitvoering ook. De eerste stappen om ervoor te zorgen dat er een grote moslimstroom op gang zou komen richting Europa werd al gezet in 1975, enkele jaren na de beruchte oliecrisis.

In die tijd heette het monster nog de EEG en bestond uit negen landen. 

Na de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973 en de daaruit voortvloeiende olieboycot hebben de bureaucraten van de EEG (de voorloper van de EU) met Saoedi Arabië en andere oliestaten in juni 1975 afgesproken om voortaan de immigratie van moslims naar Europa actief te bevorderen.

De tekst van de resolutie benadrukt “de grote verrijking die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft vooral op het gebied van normen en waarden”. De media moesten worden ingeschakeld “om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten”, en de academische wereld moest worden gemotiveerd “om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa”.

Geld moest worden uitgetrokken om de oprichting van moskeeën, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat, dankzij ons Europarlement, sinds 1975 allemaal zwart op wit in de ‘resolutie van Straatsburg’, die door 200 parlementsleden uit 9 West-Europese landen werd goedgekeurd.


Wie de complete resolutie wil lezen kan dat hier doen.

We gaan nu 35 jaar vooruit in de tijd naar 2010 toen er het volgende gebeurde in de Europese Raad:

In juni 2010 nam de Raad van Europa Resolutie 1743 aan, waarin moslims alle ruimte en middelen kregen om hun religie, cultuur en tradities in Europa te belijden en om kritiek op de islam te bestrijden. Deze resolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken sindsdien daar beleid op.

Enkele punten uit resolutie 1743 zijn: 1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.

1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.

1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.

1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.

1743-11: De islam is een religie van vrede. 1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.

1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.

1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.

1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.

1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

Wie de hele resolutie wil lezen kan dat hier doen.

De Nederlandse en de Belgische overheid doen dan ook niets anders dan bovengenoemde Europese Verordnungen volgen. Zij zullen zich ten alle tijden verbergen achter het grote geheel zodat ze nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden als het straks allemaal volkomen uit de hand gaat lopen.

De enige manier waarop we misschien nog voor een deel zouden kunnen ontsnappen, het kwaad is al geschied, is om links- of rechtsom los te breken uit de Europese Unie. Dan zouden wij zelf weer verantwoordelijk zijn voor wat er in ons land gebeurt en kan niemand zich meer verschuilen achter de Europese Verordnungen.

Dat betekent voor iedereen die op 17 maart volgend jaar wil stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen absoluut niet te kiezen voor een partij die pro EU is. Als je dan toch moet kiezen, kies dan voor een partij die zegt te zullen streven naar een Nexit. Of ze dat dan ook daadwerkelijk zullen doen is natuurlijk maar de vraag, maar alles is beter dan op een pro EU partij te stemmen. Eerlijk gezegd maakt het eigenlijk niet uit wat je stemt, maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd in het geval je tóch naar de stembus toogt.