Brexit is bedacht door Rockefeller als onderdeel van New World Order strategie

De Britten vieren feest, want ze zijn vanaf die weekend echt onafhankelijk geworden en weer baas in eigen buik.

Maar, wat als het onderdeel is van een vooropgezet plan waarbij Brexit moest gebeuren om de New World Order tot stand te brengen?
Toen het resultaat van het Brexit referendum in juni 2016 bekend werd zorgde dat toch wel voor een schokgolf binnen de Europese Gemeenschap. Iets dat niemand ooit had verwacht dat zou kunnen gebeuren, gebeurde toch.

Na veel heen en weer getouwtrek aan alle kanten is Brexit nu toch formeel een feit en lijkt Groot Brittannië als onafhankelijk land een eigen toekomst tegemoet te gaan. Let op het woord “lijkt”.

De dag na het Brexit referendum schreven wij al je niet blij te maken met een dooie mus, omdat er ongetwijfeld iets achter zou zitten, waardoor de Britten helemaal niet zelfstandig zouden worden.

Om te beginnen is Groot Brittannië formeel dan weer zelfstandig, maar voorlopig verandert er helemaal niets en bevinden wij ons in een zogenaamde transitieperiode. Deze transitieperiode kan, los van helemaal geannuleerd mits voor juli dit jaar, in principe met jaren worden verlengd indien partijen dat wensen en de conclusie in bijvoorbeeld het AD is dan ook:

Fase 2 van de brexit kan nog wel eens jaren gaan duren: brexit is een proces, geen gebeurtenis.

Dat Brexit geen spontane gebeurtenis was, maar juist ontworpen om datgene voor elkaar te krijgen waar de Europese Unie voor staat, blijkt uit een aantal zaken.

Waar de EU voor staat is hetzelfde als waar de geplande New World Order voor staat en dat is een centrale overheid, waarbij de soevereiniteit van de individuele landen is opgeheven. En hoewel Brexit ogenschijnlijk het tegenovergestelde lijkt te zijn, is dat toch precies wat het eindresultaat gaat worden.

In het jaar voordat het Brexit referendum plaatsvond, verscheen er een rapport van vier zogenaamde Rockefeller Fellows van de Trilaterale Commissie. De Rockefellers zijn zoals inmiddels bekend, niet wie ze doen voorkomen dat ze zijn, omdat hier sprake is van zogenaamde Cryprojoden (mensen die zich voordoen als protestant, katholiek of moslim, maar thuis gewoon Joods zijn) en daarnaast zijn ze vooraanstaande leden van de satanische sekte en is de Trilaterale Commissie één van de vele werktuigen die door deze sekte worden gebruikt.

De Trilaterale Commissie (TLC) is een privéorganisatie opgericht in 1973 op initiatief van David Rockefeller. Samen met Zbigniew Brzeziński en een aantal anderen riep hij de eerste vergaderingen bijeen die zouden uitgroeien tot de Trilaterale organisatie.

In dat rapport kwamen ze tot de conclusie dat na de financiële crisis van 2008 en alle maatregelen die daaruit voortvloeiden, hadden geleid tot een situatie waarbij  burgers in Europa heel sterk het gevoel hadden dat de Europese Unie steeds meer macht naar zich toe trok. En deden er zelfs veel verhalen de ronde dat de financiële crisis bewust in elkaar was gezet om er zodoende voor te zorgen dat de EU nog veel machtiger zou worden.

De Rockefeller fellows zijn dan ook van mening dat het heel verstandig zou zijn om krachten in de tegenovergestelde richting te creëren waardoor het vertrouwen in de EU hersteld kan worden. Dus, in plaats van meer Europa, meer nationalisme.

Minder dan een jaar later krijgen we het Brexit referendum met een uitslag die precies dat reflecteert.

xxx

In een uitgebreid artikel op Zerohedge, geschreven door onderzoeker Steven Guinness, wordt dan ook verder ingegaan op het feit dat nationalisme gebruikt zal gaan worden om uiteindelijk te komen tot een New World Order, met een centrale wereldregering en één wereldmunt.

Wat er dan zal gebeuren is dat het nationalisme en de daaruit voortvloeiende handelsoorlogen gebruikt zullen worden om een wereldwijde crisis te veroorzaken.

Als gevolg daarvan zal dan uiteindelijk de bevolking luidkeels roepen dat er een wereldwijde oplossing moet komen voor de mondiale recessie of depressie, waarbij de sekte precies krijgt wat ze altijd al wilden zonder dat er op het eerste gezicht dwang in het spel is.

Na de financiële crisis is men heel snel richting een centrale overheid gegaan, dus dan wordt er even gas teruggenomen, de andere kant van het spectrum even gepromoot door middel van een Brexit die uiteindelijk rampzalig zal uitpakken voor de Britten en ook de rest van de wereld (nationalisme Trump) waardoor een ineenstorting van het economisch systeem wordt veroorzaakt en de bevolking bidt en smeekt om toch asjeblieft die New World Order te beginnen, want dit mag nooit meer gebeuren.

xxx

En als we al dachten dat na de financiële crisis er teveel macht naar de Europese Unie ging, dan is dat nog compleet kinderspel bij wat ons te wachten staat bij de New World Order.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl