Ondanks alle verwoede pogingen door de mainstreammedia om mensen richting vaccinatiespuit te duwen lukt dat niet zo erg. 

De reden is omdat steeds meer mensen de waarheid vinden en die blijkt langer getolereerd te worden dan leugens.



Er bestaat natuurlijk geen toeval in de zin dat kort voordat er een nieuwe gevaarlijke virusuitbraak plaatsvindt in China, er een grootschalige oefening wordt gehouden waar precies dat scenario wordt gespeeld. In die oefening vallen er wereldwijd 65 miljoen dodelijke slachtoffers.

Wij hebben hier al eerder over geschreven toen de naam Bill Gates weer eens opdook. De oefening die bekendstaat als Event 201 werd eind 2019 gehouden.

Deelnemers waren naast de Bill en Melinda Gates Foundation onder andere grote banken, farmaceutische industrie, de mainstream media en de Amerikaanse en Chinese CDC (Centre for Disease Control).

Een belangrijk onderdeel van die oefening werd gevormd door Sectie 4, het gedeelte dat gaat over informatievoorziening. Men kwam tot de conclusie dat de controle over de informatie die werd verspreid essentieel is, met name die informatie die wordt verspreid via sociale media.

In de onderstaande video van Spiro Skouras is te zien en horen hoe één van de deelnemers, werkzaam voor de financiële markten authoriteit van Singapore (ongeveer het grootste "big brother" land van de wereld), voorstelt dat mensen die informatie verspreiden die niet door de instanties goedgekeurd is, naar de gevangenis gestuurd moeten worden. Ze noemen dit dan het verspreiden van nepnieuws.

De vraag die toen naar voren kwam is wie gaat bepalen wat nepnieuws is wie dat gaat controleren.

Het antwoord dat naar voren kwam bij monde van Matthew Harrington, COO van het bedrijf Edelman dat als volgt wordt omschreven: The firm was named “PR Agency of the Decade” by both Advertising Age and The Holmes Report, zal waarschijnlijk niemand verbazen.

Deze reclame en PR man vindt dat de grote sociale mediaplatforms daarvoor verantwoordelijk dienen te worden. Ze zouden dat dan moeten doen in samenwerking met de medische wereld en wetenschappers. Het gaat allemaal om gelikte boodschappen en F*ck de inhoud. In onze ogen aanschouwen we hier de ergste soort propaganda en daarmee winnaar van de nepnieuws contest.

Het panel was het verder met elkaar eens dat er een centrale informatievoorziening moet komen in geval van een virusuitbraak die dan moet fungeren als het Ministerie van Waarheid. Alles wat dit Ministerie naar buiten brengt is waar, al het andere is nepnieuws waar keihard tegen moet worden opgetreden.

Het zal waarschijnlijk ook niemand verbazen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt aangewezen als het Ministerie van Waarheid.

Onderdeel van de oefening was ook het verspreiden van nepnieuws om te laten zien hoe overheden hierop reageren. In de oefeningen worden voorbeelden getoond waarbij nieuwslezers mededelen dat het internet moet worden afgesloten om totale paniek te voorkomen die wordt veroorzaakt door alle nepnieuws.

Als je de oefening ziet is het net of je de huidige nieuwsberichten ziet en hoort, maar dat berust uiteraard op louter toeval en als je daar iets achter zoekt ben je al gevaarlijk bezig.

Andere aspecten die in de oefening aan de orde komen zijn reisbeperkingen, de negatieve invloed op de economie 

In de video wordt een prachtig voorbeeld gegeven waarbij je een nieuwsuitzending ziet zoals die in de oefening wordt gespeeld en waar wordt gewaarschuwd voor de enorme verspreiding van nepnieuws via sociale media. Daarna zie je een clip van een echte nieuwsuitzending en je bent knap als je het verschil kunt ontdekken.

Wat we hier zien is een levensgevaarlijke ontwikkeling waarbij de grote sociale mediaplatformen die allen onder controle staan van een satanische sekte worden gebruikt om samen met het nieuwe Ministerie van Waarheid te bepalen wat wij wel en niet te zien en horen zullen krijgen.