Het Westen zal krachten bundelen met Antichrist (video)

De wereld trapt massaal in de links/rechts show die voor het vermaak van de bevolking wordt opgevoerd.

Ondertussen wordt er druk gewerkt aan de komst van de valse messias, beter bekend als de Antichrist.
De wereld is nog steeds verdeeld in links en rechts, het communisme en het Zionisme. Twee kanten van dezelfde munt, een show voor de goedgelovigen en domme gemakkelijk te beïnvloeden massa’s.

En als een truc werkt, waarom zou je er dan niet mee doorgaan? En dat het heel effectief is blijkt uit de miljoenen mensen die nu het rechts Zionistische spectrum omarmen, zoals dat wordt vertegenwoordigd door Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro en Matteo Salvini.

Natuurlijk zijn er binnen dit rechtse spectrum altijd ook goedwillende mensen, maar ook zij dienen onbewust de Hegeliaanse dialectiek van het Zionisme.

Het volgende is een korte uitleg van de Hegeliaanse dialectiek, die ook vaak wordt voorgesteld als Problem-Reaction-Solution.

Hoe gaat dat dan in de praktijk? Een kleine groep (vaak een elite of fanatieke actiegroep) ziet graag iets gebeuren. Bijvoorbeeld een product, oplossing of zienswijze aan de man brengen. Daarvoor is de instemming van de rustig slapende massa nodig.

Wat doe je dan? Creëer eerst een flink probleem, acute dreiging of crisis, of het gevoel dat de burgers dit probleem toch echt opgelost willen hebben. Vervolgens komt het tot acties, betogingen, petities en pressiegroepen. De beleidsmakers en politici raken behept met dadendrang. Met veel trompetgeschal komt dan de al voorgekookte oplossing als de ‘grote verlossing’ op de proppen.


Zowel het communisme als het Zionisme zijn creaties van een satanische sekte die bestaat uit een deel van het volk der Chazaren, een volk dat ooit leefde in het gebied dat nu Oekraïne is en zich gedwongen bekeerde tot het Jodendom.

Aangezien de sekte zich verbergt onder paraplu van het Jodendom en deze over het algemeen weigeren om afstand te doen van deze sekte, wordt vaak het gehele Joodse volk vereenzelvigd met de satanische sekte. Dit komt de sekte heel goed uit, want daardoor beschikken zij over het machtige wapen van het antisemitisme en wordt iedere kritiek op hen onmiddellijk gepareerd met: antisemitisme.

Het ultieme doel van deze sekte is en is ook altijd geweest, de komst van de Joodse Messias (in dit geval de Antichrist) en daarna de dominantie over alle volkeren op deze wereld. Daarbij maken ze veelvuldig gebruik van het geteste en bewezen concept van de politieke dialectiek tussen links en rechts die haar oorsprong vindt tijdens de Franse revolutie.

De sekte hielp Napoleon in het zadel zodat deze de mentaliteit van de Europeanen kon veranderen, weg van God en dit vervangen door nationalisme en atheïsme. Net zoals ze Hitler in het zadel hebben geholpen om ervoor te zorgen dat Joden bereid zouden zijn te emigreren naar de nieuwe Rothschild staat Israël.

Net zoals ze de Russische revolutie veroorzaakten en via Wall Street bankiers financierden, zodat het atheïsme verder gepromoot kon worden en er een nep Koude Oorlog ontstond waardoor de mogelijkheid werd geschapen om de Amerikaanse tegencultuur van de jaren '60 over de hele wereld te verspreiden.

De essentie van de satanische sekte is het geloof dat hoe meer zonden zij begaan des te eerder zal hun Messias (Antichrist) verschijnen.

Dat is ook de reden dat de wereld compleet wordt vernietigd door de praktijken die zij promoten, vooral via de linkse Soros route, zoals we eerder schreven:

En dat is de ultieme doelstelling: totale ontwrichting van alles in de maatschappij wat mensen stabiliteit biedt zoals een gezin met vader en moeder, een "gewone" wereld die bestaat uit mannen en vrouwen.

Binnen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.


In een ander artikel schreven we dat deze nep Messias, de Antichrist, een Rothschild zal zijn en allesbehalve een messias, maar het hoofd van een wereldwijde technocratie, waar de dan nog levende bevolking zal dienen als slaven voor de meesters.

In zijn boek The Armageddon Script schrijft auteur Peter Lemesurier onder andere het volgende:

“De in ere herstelde Messias moet op de Olijfberg in Jeruzalem verschijnen op het moment van de grote aardbeving. Hij moet Jeruzalem vanuit het oosten binnen komen, geëscorteerd door een processie van jubelende volgelingen, gekleed in glanzend wit. Hij moet tevoorschijn komen, gekleed in passende geparfumeerde koninklijke kledij en als de grote monarch een bezoek afleggen bij zijn spirituele voorganger Koning David. Ondersteund door een populaire opstand onder het volk moet hij zijn weg vervolgen naar de Tempelberg om daar gekroond en gezalfd te worden als de Koning van het Nieuwe Israël”.

Een centrale wereldregering die alles wat van waarde is op deze aarde bezit en die zal bestaan uit bankiers, aangestuurd door de sekte.

Tenzij….tenzij wij dit te elfder ure niet laten gebeuren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl