Hoogleraar bevestigt dat doel EU omvolking is

Al vele jaren schrijven wij over het zogenaamde Kalergiplan, waarbij de originele Europese bevolking wordt vervangen door een onherkenbare mix van rassen en culturen.

Dit is altijd neergesabeld als een complottheorie, maar nu bevestigt een Nederlandse hoogleraar dat dit wel degelijk de bedoeling is.


In ons land is het woord “omvolking” een zeer beladen woord en wordt onmiddellijk in verband gebracht met rechts, extreem rechts of complottheorie, zoals blijkt uit het volgende:

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting, blijkt dat extreemrechtse organisatie en extreemrechtse denkbeelden steeds meer ruimte in het maatschappelijk en politiek debat krijgen.

Zo stellen onderzoekers in het donderdag gepubliceerde rapport dat PVV en Forum voor Democratie (FVD) de extreemrechtse samenzweringstheorie dat er sprake zou zijn van een bewuste strategie van 'omvolking' van de Nederlandse samenleving verspreiden.


De bevolking is jarenlang wijsgemaakt dat de Europese Unie staat voor vrij verkeer van personen en dat wij een morele plicht hebben om een niet aflatende stroom asielzoekers en gelukszoekers met open armen te ontvangen. En wie denkt dat daar een bepaald agenda achter zit, is een complotdenker.

Die agenda is er wel degelijk en wat er nu gebeurt is dan ook geen toeval, want het vormt onderdeel van het plan van de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi van zo’n 100 jaar geleden.

De vrijmetselarij is honderden jaren geleden gehackt en overgenomen door een virus in de vorm van leden van een satanische sekte. Sindsdien is de vrijmetselarij een heel belangrijk werktuig in de uitvoering van hun plannen, zoals we eerder schreven.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

xxx

De meest belangrijke uitvoerder van het Kalerigplan is ongetwijfeld Angela Merkel, de dame die niet is wie ze lijkt te zijn en waarover we eerder het volgende schreven:

Bijna niemand vermoed dat er bij Angela Merkel veel meer schuil gaat achter dat boerse uiterlijk dan een doorgewinterde politica die de ervoor gezorgd heeft dat Europa is overstroomd door vluchtelingen met een ander geloof en cultuur.

Velen denken nog steeds dat Angela dit alles gedaan heeft uit compassie voor de medemens en de noodzaak om verse arbeidskrachten naar Europa te halen. Wat zij deed en nog steeds doet, vormt onderdeel van een geraffineerd plan. 

Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.

Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx

Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx

Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt.

En nu? Nu begint men wakker te worden en blijkt dat omvolking helemaal geen complottheorie is zoals het volk jarenlang is wijsgemaakt, maar een vooropgezet plan van de Europese Unie.

Er wordt door hoogleraar Adriaan Schouten in de Telegraaf gesproken over het creëren van een nieuwe Europese burger. (Europadeskundige Adriaan Schout is met ingang van 1 februari benoemd tot bijzonder hoogleraar European Public Administration aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Schout is senior onderzoeker bij Instituut Clingendael).

Het volgende is wat hij zegt:

Maar Brussel lijkt doof voor dit soort aanbevelingen, zegt hoogleraar Adriaan Schout. De Europese Unie is gebaseerd op principes die als de ’beroemde vrijheden’ worden gepresenteerd: dat burgers overal in de Unie mogen werken, hun geld op de bank zetten, handelen en diensten aanbieden.

Het vrije verkeer van personen is ’iets heiligs’, een ’taboe’. Daar mag absoluut niet aan getornd worden. Zelfs niet als een land wordt overspoeld met EU-migranten. „Het raakt de kern van de Europese Unie”, legt hij uit. Het is nauw verweven met de Europese interne markt.

Bovendien is er volgens de Europa-deskundige een sterke symbolische en ideologische component: Brussel probeert via het vrije verkeer van personen een nieuwe Europese identiteit te bewerkstelligen, die de nationale overstijgt en zo de Europese integratie bevordert. Schout: „Het wordt ook wel ontwortelen genoemd. Het creëren van een Europese burger.”

En het blijft niet bij het creëren van een subras zoals Kalergi het benoemde of een nieuwe Europese burger zoals Schouten het noemt, ook de volledige historie en cultuur moet eraan geloven.

B
innen een satanische sekte zoals waar we hier mee te maken hebben, wordt alles omgedraaid: gezond en ongezond, natuurlijk en onnatuurlijk, waarbij bijvoorbeeld heteroseksualiteit wordt bestempeld als afwijking/ziekte, terwijl homoseksualiteit als natuurlijk wordt beschouwd. Net zoals het schoonheid en lelijkheid omdraait, waarheid en leugens, gerechtigheid en onrecht en waarbij het kwaad wordt afgeschilderd als goed. De leden van de sekte worden onder controle gehouden door ze te corrumperen. De werkelijke occulte betekenis van revolutie is het vervangen van God door Lucifer, waarbij de werkelijkheid wordt omgedraaid.

Stap voor stap, beetje bij beetje worden ze ontmaskerd en wordt de bevolking wakker. Iedere dag opnieuw zien ze de gevolgen van de acties van de landverraders die nog steeds denken dat zij als handlangers van de satanische sekte uiteindelijk zullen worden beloond.

Dan hebben wij slecht nieuws voor ze, want vrijmetselaar Rutte en consorten hebben waarschijnlijk de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion niet helemaal goed gelezen, want daar staat het volgende:

De thans bestaande ons bekende geheime genootschappen, die ons goede diensten bewezen hebben en nog bewijzen zullen wij opheffen. Hun leden zullen naar ver van Europa gelegen delen der aarde worden gezonden. Op deze manier zullen we handelen met hen die tot vrijmetselaarsloges behoren en daarvan te veel weten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl