De vrijmetselarij laat overal haar handtekening achter

De wereld kijkt naar gebeurtenissen en verbaast zich soms over bepaalde toevalligheden die zich voordoen, maar verder gaat het niet.

Wat ze niet zien is dat een psychopathische moordmachine overal heel duidelijk een handtekening achterlaat.Een geheim genootschap dat een groot deel van ons leven bepaalt is de vrijmetselarij. Je komt ze overal ter wereld tegen en voor het oog van die wereld doen ze het voorkomen alsof ze zich met goede en nuttige zaken bezighouden.

Helaas heeft de vrijmetselarij eeuwen geleden te maken gekregen met een virus en zijn ze sinds die tijd overgenomen en een machtig werktuig geworden in handen van de bekende satanische sekte.

Ze scheppen er zelfs behoorlijk over op in de Protocollen van de Wijzen van Sion/Zion.

Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen. Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.

Wanneer we dan ook vrijmetselarij zeggen, hebben we het eigenlijk over de satanische sekte die verantwoordelijk is voor heel veel ellende op deze wereld en de bizarre gewoonte/plicht hebben om ons precies te laten zien wat ze (gaan) doen. Bij iedere vreselijke daad waar zij voor verantwoordelijk zijn, laten ze duidelijk een handtekening achter.

We hebben dat onlangs gezien met vlucht MH17 die door hen uit de lucht is gehaald, net zoals een aantal jaren eerder TWA vlucht 800.

Beiden werden op de 17e dag van de 7e maand uit de lucht geschoten in een jaar dat numerologisch uitkomt op een 7 (1996 en 2014). Dezelfde dag van dezelfde maand waarop de rituele moord op de tsaar van Rusland plaatsvond in 1918.

Er zijn echter nog veel meer voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat zij degenen zij die verantwoordelijk zijn voor bepaalde zaken of rampen.

Neem bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog.

Ieder jaar is het Veterans Day op 11 november, de dag waarop wordt herdacht dat de Eerste Wereldoorlog eindigde op een moment dat de sekte wilde dat die zou eindigen, 11 november om 11 uur in de ochtend. In de datum komt twee keer een 11 voor, de maand en de dag, daarnaast nog een keer, 11 uur. Wanneer er driemaal een 11 voorkomt dan is dit een soort verborgen handtekening van de 33e graad van de vrijmetselarij, de allerhoogste top.

Toen de voormalige president John F. Kennedy besloot om tegen de wensen van de sekte in te gaan door eigen Amerikaans geld uit te geven buiten de centrale bank van diezelfde sekteom, was het snel gedaan met zijn leven.

Op 22(=2x11)-11-1963 maakten zij een eind aan zijn leven en lieten wederom in die getallen hun handtekening achter.

Net zoals ze dat deden bij talloze andere moorden op voor hen symbolische data die ze op hun geweten hebben en waar we eerder over schreven.

xxx

Natuurlijk allemaal toeval, net zoals de 22-jarige Salman Abedi die op 22 mei 22 mensen vermoordt.

Net zoals Anders Breivik die op 22-7-2011 in Noorwegen 77 mensen vermoordt.

Behalve misschien als je weet dat 11 en 22 heilige primaire occulte getallen zijn.

Naast getallen zoals 11, zijn 13 en veelvouden daarvan ook heel populair bij de vrijmetselarij.

Over het beruchte NASA schreven wij eerder het volgende:

S
inds de oprichting van NASA in 1958 is er alles aan gedaan om de occulte oorsprong van dit instituut voor het publiek verborgen te houden. De oorsprong die direct leidt naar wat men wel het “slechtste mens ooit” op aarde noemt, Alistair Crowley. De hoogste rangen binnen NASA werden gedomineerd door leden van de geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars en voormalige Nazi’s, waarvan de meest bekende Wernher von Braun is.

Voor de lanceringen van de Space Shuttle gebruikten ze altijd platform 39A en 39B. (3 x 13) Voor de landingen gebruikten ze vrijwel altijd baan 33, een verwijzing naar de hoogste graad van de vrijmetselarij.

Uiteraard mag ook 9/11 niet in het rijtje ontbreken. We hebben inmiddels de namen van de daders van 9/11 gepubliceerd en dan zie je dat het weer allemaal precies klopt.

Het originele gebouw van de Twin Towers was niet alleen ontworpen als twee identieke gebouwen, maar ook als het cijfer 11.

Op 9/11 vloog vlucht 11 in de 77e verdieping van de noordelijke toren. Vervolgens vliegt vlucht 175 in de zuidelijke toren. 175 is een verborgen occult getal, want als je de cijfers bij elkaar optelt krijg je 13. (1+7+5)

Dan krijgen we een niet bestaande vlucht 77 die in het Pentagon zou zijn gevlogen en dan hebben we nog een vlucht 93 die zou zijn neergestort. 93 is het omgekeerde van 39 (3 x13).

Vlakbij de Twin towers bevindt zich het gebouw van de Verenigde Naties (wereldregering) met in totaal 39 verdiepingen, de Twin toren zelf hadden 110 (11 x 10) verdiepingen.

We hebben al vaker verwezen naar de bomaanslagen in de Londense metro op 7-7 in een jaar dat numerologisch uitkomt op 7 (2005) en zo was er een jaar eerder een bomaanslag in een trein in Madrid op 3-11.

Dan waren er twee bomaanslagen op Bali met precies 3 jaar en 11 dagen tussen beiden. De eerste vond plaats op 1-10-2002 en de tweede op 12-10-2005.

Er vonden bomaanslagen plaats in India en Egypte, beiden weer op de 22e van de maand en zo zijn er talloze voorbeelden te vinden van de handtekening van de vrijmetselarij.

In handen van en onder controle van de sekte is de vrijmetselarij verworden tot een psychopathische massa moordmachine.

En wij laten het allemaal gebeuren en zeggen: “Wat een toeval”.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl