Merkel valt compleet door de mand bij coronacrisis (video)

Eén van de best bewaarde geheimen in Europa is misschien wel het feit dat Angela Merkel totaal iemand anders is dan dat ze zich voor doet.

Net zoals Nederland het coronavirus welig laat tieren, zo doet ook Duitsland dat en velen keken verbaasd op bij de alarmerende berichten die Merkel over dit virus wist te verkondigen.


Het volgende bericht zorgde voor nogal een schok in een samenleving die veelal al bibbert van angst:

Gisteravond kwam Angela Merkel met een opmerkelijke speech, een speech die niet bepaald geruststellend is. Angela Merkel verwacht dat 60 tot 70% van de Duitse bevolking het coronavirus zal krijgen. Maar dit is geen reden voor paniek, volgens haar moeten Duitsers nu niet massaal gaan hamsteren. Maar gewoon stoppen met handen schudden en vooral blijven lachen.

De hele wereld zit vol verbijstering te luisteren naar de woorden van Merkel. Want als Duitsland mogelijk zulke gigantische getallen gaat halen, wat zou dat betekenen voor andere westerse landen?


Echter, als je weet wie Merkel werkelijk is, dan is bovenstaande volkomen logisch en speelt ze een rol die past bij het script van de beruchte satanische sekte.

Een sekte waartoe ook zij behoort, ook al is dat waarschijnlijk één van de best bewaarde geheimen van onze moderne tijd.

Feit is dat dit nieuwe virus een belangrijke rol gaat spelen bij de doelstellingen van de sekte richting een New World Order, waarbij Jeruzalem/Jerusalem de wereldhoofdstad zal worden en er een Rothschild op de troon zal worden gehesen als de Antichrist.

Met dit virus snijdt het mes aan vele kanten voor de sekte, maar bovenal zal dit leiden tot verplichte vaccinaties wereldwijd en het volk laten wennen aan een medische staat van beleg/Martial Law; het wegnemen van zo goed als alle vrijheden in naam van hun eigen veiligheid.

Er gaan natuurlijk verhalen rond dat Angela Merkel de dochter van Adolf Hitler zou zijn, maar wanneer we kijken naar wat tastbare feiten, krijgen we toch een ander beeld en zou je ook kunnen stellen dat het verhaal over Hitler en dochter een prachtige afleiding is van de werkelijkheid. 

Als we er dan vanuit gaan dat de ouders van Merkel daadwerkelijk haar ouders zijn, dan wordt ook direct duidelijk waarom zij doet wat zij doet. Dan is het volkomen logisch dat zij haar uiterste best doet om de grenzen van Europa wijd open te zetten/houden, het oude continent te laten overspoelen door non EU gelukzoekers en ook dat ze burgers nu schrik aanjaagt met haar voorspellingen dat dit “vreselijke virus” een groot deel van de bevolking zal treffen.

Merkel doet wat ze doet, omdat ze een prominent lid is van de satanische sekte en uiteraard Joods is. Zij behoort tot de groep crypto Joden, mensen die zich voor doen als katholiek, protestant of moslim, maar in werkelijkheid Joods zijn.

Angela Merkel is niet geboren als Merkel, maar als Angela Kasner. Merkel is de naam van haar eerste echtgenoot, Ulrich Merkel,  van wie ze inmiddels is gescheiden, maar wiens naam zij nog steeds draagt.

De grootvader van Angela was Ludwig Kasner. Echter hij was geboren in Poznan in Polen onder de naam Kazmierczak. Na de Eerste Wereldoorlog verhuisde hij naar Berlijn en veranderde de familienaam in 1930 naar Kasner.

Kazmierczak is een bekende Joodse naam in Polen en is de aanduiding van een beroep zoals veel voor komt ook bij Joodse namen. In dit geval betekent het cantor (voorzanger) in de synagoge en is afgeleid van het Hebreeuwse woord Chazan. Een andere variatie van dezelfde naam is bijvoorbeeld Khazan.

De Wikipedia zegt het volgende over Poznan:

Aanvankelijk vormden de Joden een belangrijk deel van de Duitstaligen, maar hun aantal nam door emigratie, met name naar Berlijn en andere Duitse steden, sterk af.

Daarnaast is zij ook nog Joods van moeders kant en is ook de naam Merkel een bekende Joodse naam.

Het lijkt erop dat Angela al op jeugdige leeftijd werd geselecteerd voor haar latere rol. Dat ze daarom moest verhuizen naar de DDR om een grondige opleiding te krijgen in het politieke bestel dat de basis vormt van de New World Order.

xxx

Het land waar Angela haar jeugd doorbracht en haar opleiding kreeg zou je ook Karl Marx land kunnen noemen.

Om Marx te eren besloot de Communistische regering van de DDR in 1953 om een stad naar hem te vernoemen. De stad Chemnitz werd omgedoopt in Karl-Marx-Stadt, daarmee de in de Sovjet-Unie al bekende traditie imiterend: waar steden werden genoemd naar haar grootste communistische leiders.

Ook Karl Marx was uiteraard Joods en één van de grondleggers van de New World Order, waarbij alle bevoegdheden bij een centrale overheid terechtkomen en dingen zoals een gezin of God afgeschaft dienen te worden.

Marx is namelijk één van de grondleggers van de New World Order en daardoor uiteraard één van de helden van de ongekozen technocraten van de Europese Unie.

Hij kwam ter wereld als zoon van Hirschel Mardochai die het als echte Chazaar verstandig vond om zich te bekeren tot protestantisme omdat hij daardoor verschillende voordelen genoot. De naam werd na verloop va tijd dan ook veranderd naar Marx en de jonge Karl werd later lid van één van zogenaamde Illumaticlubs, The Leage of the Just.

Voor The League of the Just schrijft zijn Communistisch Manifest, wat in feite de blauwdruk wordt voor de New World Order. In zijn werk pleit hij niet alleen voor economische en politieke veranderingen, maar ook voor morele en spirituele.

Zo is hij van mening dat het gezin afgeschaft dient te worden en dat alle kinderen moeten worden opgevoed door een centrale autoriteit. Ook is hij fel tegen iedere vorm van religie en ziet hij God als een belangrijk onderdeel van de reden voor de verdorven maatschappij en dient deze derhalve vernietigd te worden.

Als je in het licht van bovenstaande kijkt naar de dingen die Angela doet, dan wordt het ineens allemaal een stuk logischer. Dat verklaart ook waarom Angela de meest populaire bondskanselier ooit is in Israël.

xxx

Dan wordt het plots ook heel duidelijk waarom Merkel zich zo heeft ingezet om ervoor te zorgen dat er voldoende vreemde culturen binnenstromen.

Bijna niemand vermoedt dat er bij Angela Merkel veel meer schuilgaat achter dat boerse uiterlijk dan een doorgewinterde politica die de ervoor gezorgd heeft dat Europa is overstroomd door vluchtelingen met een ander geloof en cultuur.

Velen denken nog steeds dat Angela dit alles gedaan heeft uit compassie voor de medemens en de noodzaak om verse arbeidskrachten naar Europa te halen. Wat zij deed en nog steeds doet, vormt onderdeel van een geraffineerd plan. 


Het Kalergiplan dan wel te verstaan. Het plan om Europa te overspoelen met vreemde culturen zodat er uiteindelijk een mengelmoes zal ontstaan zonder cultuur, geschiedenis of eigenwaarde en een volk dat daardoor gemakkelijk onder controle is te houden.

Het plan dat op papier is gezet zo'n 100 jaar geleden door de vrijmetselaar Richard Coudenhoven-Kalergi.

In 2010 werd aan de Duitse Kanselier Angela Dorothea “Merkel” (Kasner/Kazmierczak) de European Award by the European Society Coudenhove-Kalergi verleend. Daarbij is zij een counselor van deze foundation, net als voormalig Duits Kanselier Helmut Kohl (Cohn), Jean-Claude Juncker (EU-commissie president), en Herman van Rompuy (president van de Europese raad) waren.

xxx

Het gebeurt allemaal recht in ons gezicht en toch is er bijna niemand die het ziet. Niemand die ziet dat alles wat er gebeurt wordt gepland door de Sekte des Doods en dat de mensen die wij zien als leiders niets anders zijn dan ingehuurde krachten die een bepaalde rol spelen, zoals we schreven in een eerder artikel.

Angela Merkel is al diverse keren aangesproken op het feit dat ze eigenlijk overal waar ze komt haar handen in een vreemde positie houdt. Dit is dermate opvallend dat het gebaar bekend is geworden als de Merkel Raut of in de Engelstalige pers, de Merkel Diamond.

xxx

Zelf heeft Merkel een aantal jaren geleden als verklaring gegeven dat ze dit doet omdat ze anders niet weet waar ze haar handen moet laten.

Echter, het is al helemaal niet toevallig dat Merkel dit gebaar maakt op bovenstaande foto waar ze een belangrijke Joodse onderscheiding krijg uit gereikt. (B'nai Brith award in 2008).

Als je niet weet waar je je handen moet laten, zijn er wel gemakkelijkere manieren te bedenken om deze te parkeren, dus dat is absoluut niet de reden. Het is een gebaar dat veelal in verband wordt gebracht met de vrijmetselarij en wordt gezien als een zogenaamd Illuminati symbool.

Sommigen denken dat het een symbool is voor de bekende passer en winkelhaak van de vrijmetselaars en anderen zeggen dat het een omgekeerde piramide is. 

Nu is Angela Merkel uiteraard ook niet wie ze lijkt, want ze is een volwaardig lid van de Chazaarse mafia en het is derhalve niet vreemd dat zij dit gebaar maakt.

De acties van Angela Merkel zijn voor veel Duitsers en niet Duitsers onbegrijpelijk, totdat je ze in de juiste context plaatst, want dan ineens vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.

En dat Merkel enkele maanden voor de uitbraak van het virus in Wuhan was berust op "louter toeval" waar niets achter gezocht moet worden.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl