Nu nog een keer de Economist (Rothschild) voorspelling bekijken

Er zijn niet alleen paragnosten die voorspellen wat wij in een nieuwe jaar kunnen verwachten, want de Rothschild mafia doet dat (zelf) ook.

Voor hen is het echter een stuk gemakkelijker omdat zij het zijn die helaas voor een groot deel nog steeds onze toekomst bepalen.


Het is ieder jaar opnieuw een puzzel en soms kom je er pas later achter wat ze precies bedoelden met de voorpagina van The Economist voor een bepaald jaar.

Afgelopen december schreven we het volgende:

We hebben de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan de voorpagina van de The Economist voor het komende jaar.

Het is een soort traditie geworden waar de elite via hun lijfblad The Economist als een soort Q broodkruimels rondstrooit die het gewone volk mag proberen te ontcijferen. Soms worden mensen ook op een dwaalspoor gezet en soms komen er heel opvallende dingen tevoorschijn.

Zoals bij de voorpagina van het jaar 2015, waarop talloze wereldleiders waren te zien en daarbij, aan de zijkant, stond een man met een fluit.

Wij schreven toen het volgende: Een ander interessant, maar ook zorgwekkend symbool wordt prominent vertoond op de voorpagina en dat is een afbeelding van de Rattenvanger van Hamelen.

Deze Rattenvanger van Hamelen is een Duitse legende over een man die zijn magische fluit gebruikte om de kinderen van de stad Hamelen weg te lokken waarna ze nooit meer terug zijn gevonden.

Op dat moment wisten wij nog niet wat het betekende, maar enige tijd later was het volkomen duidelijk:

Donald Trump die er met zijn fluitspel in is geslaagd om het ontevreden deel van het Amerikaanse volk mee te lokken. Een meegelokte bevolking waarvoor de nabije toekomst slecht zal verlopen als de rest van het sprookje uit komt.

En nu hebben we een voorpagina voor het jaar 2020 die er als volgt uit ziet:

xxx

Een serie aaneengeschakelde woorden die prominent beginnen met Trump en eindigt met Russia.

Eigenlijk kon niemand in december precies bepalen waar het om ging, behalve misschien bepaalde woorden. We zijn nu natuurlijk een stuk verder in het jaar en een coronacrisis verder, dus misschien is het nu iets duidelijker wat ze bedoelen.

We gaan nu even een theorie volgen die zegt dat de woorden in een dusdanige volgorde staan dat ze de chronologische volgorde van de gebeurtenissen in dit jaar weergeven. We kunnen dan misschien nu nog niet alles verklaren, maar er zijn wel een aantal dingen die we wel met enige mate van zekerheid kunnen vaststellen.

Hieronder volgt een opsomming van de woorden zoals wij, insamenwerking met onze lezers, hebben kunnen ontcijferen in chronologische volgorde.

Trump 

Begin van dit jaar heel prominent aanwezig en dan vooral met betrekking tot de handelsoorlog met China waar uiteindelijk een soort compromis uitkwam. Het kan ook betekenen dat Trump de catalysator is die alle belangrijke gebeurtenissen dit jaar in werking zal stellen.

Brexit

Na lang wikken en wegen hebben we inderdaad een half soort Brexit gehad dit jaar.

AI 

Waarschijnlijk om aan te geven dat ons leven steeds meer beheerst zal gaan worden door AI (kunstmatige intelligentie). In ieder geval staat dit fenomeen centraal in de plannen, gezien ook de relatie tot 5G, en is iets wat ook bij ons bekend is.

Tokio 

Het enige wat wij op dit moment hieruit kunnen afleiden is dat de voorgenomen Olympische spelen van dit jaar gecanceld zijn vanwege corona.

Mars

Mars staat ook voor maart en dat is de maand waarin we deze hele corona crisis nu over ons heen krijgen. Mars staat ook centraal in de plannen om reizen naartoe te maken en om te koloniseren.

Climate

Voordat de coronacrisis begon was het allemaal klimaat wat de klok sloeg, maar dat verdween compleet naar de achtergrond toen het virus opdook

Xi

Xi Jinping, de president van China, het land waar het allemaal begon met het coronavirus.

Recession 

Duidelijk is dat de complete wereldeconomie als gevolg van de coronacrisis op een daverende recessie afstevent.

Bond 

Dit zou een verwijzing kunnen zijn naar het enorme bailout c.q. opkoopprogramma van de centrale banken. Dat wat zij nu kopen zijn obligaties die in het Engels een  "bond" heten.

Modi 

Dit moet nog komen en is duidelijk een verwijzing naar de Indiase premier Modi. We kunnen dus iets verwachten vanuit dat land wat een belangrijke rol zal spelen.

Expo

Zoals een lezer eerder suggereerde zou dit misschien kunnen wijzen op Expo 2020 in Dubai, maar die begint pas in oktober dit jaar. Als we de chronologische volgorde aanhouden, dan zou er eerder dit jaar iets moeten zijn met Expo. Er is ook een andere verklaring die te lezen is in een lezersbijdrage (dank!) die ook alle woorden heeft verklaard.

SDGS

Dit betekent sustainable development goals, de duurzame doelstellingen die zijn gelanceerd in 2016 toen de paus de nieuwe wereldregering installeerde.

Wij verwijzen nog maar eens naar de eerste regel van de Illuminati eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Voor een gemiddeld iemand is het ook bijna niet te bevatten dat iets dat zo goed en zo nobel klinkt op een zo geraffineerde manier gebruikt zal worden dat het de overblijvende wereldbevolking voorgoed tot willoze slaaf zal degraderen.

Zo worden de 17 doelstellingen van de wereldregering uitgebeeld.
un1

Beethoven

Een lezer kwam met de volgende suggestie: Alle Menschen werden Brüder, een bekende regel uit het Europese volkslied:

De melodie van het Europese volkslied komt uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, gecomponeerd in 1823. De tekst erbij is de "Ode an die Freude" van Friedrich von Schiller, geschreven in 1785.

Het volkslied is niet alleen een symbool van de Europese Unie, maar ook van Europa in ruimere zin. Het gedicht "Ode an die Freude" verwoordt het ideaal van een wereld waar alle mensen als broeders leven, een ideaal waarin Schiller en Beethoven beiden geloofden.


Die doelstellingen zullen leiden tot een communistische wereld, waarin alle mensen Brüder zullen zijn, dat wil zeggen, slaven van de Rothschild maffia.

Visions:

Zou kunnen duiden op de Georgia Guidestones waar ze duidelijk aangeven van plan te zijn de bevolking drastisch te reduceren.

xxx

Biodiversity

Als dan de mensheid eenmaal teruggebracht zal worden naar een voor de sekte acceptabel aantal, dan kan de planeet weer opnieuw opbloeien:

Biodiversiteit is een veelomvattend begrip dat verwijst naar alle verscheidenheid aan leven binnen soorten, tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren. In de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) is wereldwijd afgesproken dat landen ernaar streven hun biodiversiteit te behouden en te beschermen en deze op een duurzame manier te benutten.

Die geluiden horen we nu al over hoe flora en fauna floreren in bijvoorbeeld Venetië nu, hoe de natuur floreert door minder stikstof en meer van dat soort berichten.

Rat NPT

Via de lezer van de mail die onderaan dit artikel staat kregen wij een beetje een indicatie waar dit op duidt. Hij verwijst naar een bedrijf, waar het volgende te lezen is: View our list of available Coronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2, 2019-nCOV) antibodies, recombinant proteins, ELISA Kits...

Datzelfde bedrijf biedt ook dit aan: Rat neopterin (Npt) ELISA Kit

Het is ons niet helemaal duidelijk wat hier wordt bedoeld, maar volgens de Wikipedia geeft een verhoogde concentratie neopterin aan dat het niet goed gesteld is met de patiënt, waarbij de vooruitzichten ook ronduit belabberd zijn.

Elevated neopterin concentrations are among the best predictors of adverse outcome in patients with HIV infection, in cardiovascular disease and in various types of cancer. In the laboratory it is measured by radioimmunoassay (RIA), ELISA, or high-performance liquid chromatography (HPLC). It has a native fluorescence of wavelength excitation at 353 nm and emission at 438 nm, rendering it readily detected.

Mochten er mensen zijn die dit verband verder kunnen ontrafelen, dan heel graag, maar duidelijk lijkt dat er in de Economist voorspelling van dit jaar wel degelijke een verwijzing naar het coronavirus te vinden is.

Warren:

Dit kan eigenlijk alleen maar een verwijzing zijn naar Elizabeth Warren, die wellicht de opvolger zal worden van Donald Trump en waarvan de komst al is voorspeld door de Simpsons. Lisa die op een gegeven moment de eerste vrouwelijke president wordt en opgescheept wordt met de financiële chaos zoals die door Trump is achtergelaten.

Raphael

Dit is waarschijnlijk een verwijzing naar de aartsengel Rafael:

Hij is een krachtige genezer van fysieke lichamen van mensen en dieren. De kleur van zijn genezende energie is smaragd groen. (greendeal)

Aangezien we hier te maken hebben met een satanische sekte waar alles precies omgedraaid is, zou dit zomaar de verplichte coronavaccinatie kunnen zijn die het DNA van mensen verandert en waarvan we uiteindelijk zieker dan ooit zullen worden.

Nightingale

Dit is geen verwijzing naar de nachtegaal, maar naar de bekende verpleegster Florence Nightingale, die vooral bekend is geworden door haar werk tijdens de Krimoorlog. De nadruk binnen deze corona "crisis" ligt sterk op het zorgpersoneel en hoe dankbaar we hen moeten zijn. (Een andere plausibele verklaring in de lezers-email onderaan dit artikel).

Russia

En daarmee komen we op het ultieme doel voor dit jaar en dat is de langverwachte oorlog met Rusland. Een oorlog die misschien wel ontstaat doordat Oekraïne met in de achtergrond uiteraard Amerika, een poging zal doen om de Krim terug te veroveren op de Russen.

Waarmee we dan een oorlog krijgen tegen het eind van dit jaar, die al lang, heel lang geleden is gepland zoals wij eerder schreven:

Dit alles duurde voort tot ongeveer het jaar 1200 toen Rusland en de hen omringende landen er genoeg van hadden. Dit niet in het minst omdat ook hun kinderen door de Chazaren werden ontvoerd om geofferd te worden. Dit was ook de tijd dat de koning en zijn kring van hem trouwe oligarchen bekend werd onder de naam Chazaarse Mafia (CM).

Een ander iets waar de Chazaren meesters in waren, was het spioneren en via hun uitgebreide netwerk van spionnen waren ze op de hoogte van een komende aanval op hun land en ontsnapten ze met hun enorme voorraden goud en zilver naar het Westen. Ze bleven zoveel mogelijk uit beeld, namen zoals gewoonlijk een nieuw identiteit aan en in het geheim bleven ze hun Baäl aanbidden en de ceremonies uitvoeren. Ze waren ervan overtuigd dat Baäl hen de hele wereld zou schenken zoals deze dit volgens hen had beloofd, op voorwaarde dat ze kinderen bleven leegbloeden en aan hem offerden.

Dat was ook het moment dat de koning van de Chazaren eeuwige wraak heeft gezworen tegen Rusland voor het hen verdrijven vanuit hun land.

Een kleine kring getrouwen van de koning kwam uiteindelijk in Duitsland terecht en een deel van hen koos de naam Bauer als identiteit. Het wapen van de Bauers bestond uit een rood schild dat was gebaseerd op hun geheime bloedoffers van kinderen en niet veel later werd hun naam veranderd in Roodschild, de Rothschild zoals wij ze tegenwoordig kennen.


Mochten er mensen zijn die andere dingen zien en/of aanvullingen hebben, dan horen we dat graag via redactie(apenstaart)niburu.co.

Hierna de mail van de lezer met andere mogelijke verklaringen waarvan een deel overeenkomt, toevoegingen zijn en/of anders zijn dan hierboven:

Goede middag,

kreeg zojuist bericht aangande SPAM , vandaar dat ik nu de gehele Engelse tekst op rij zet
( er is ook een Franstalige tekst , wijkt af qua letters , maar komt op hetzelfde neer .)

THE WORLD IN 2020

TRUMP   : USA president

BREXIT : 1 januari 2020  UK uit EU , Brits Gemene Best weer op orde .

AI  : artifical intelligence , ( zelf rijdende auto's  enz.)

TOKYO  :  Japanse hoofdstad , 2020 Olympische spelen ,Japan  wordt ook bedreigd door Noord Korea .

MARS : planeet Mars , maar kan ook maand maart zijn .

CLIMATE : klimaat problemen , CO2 , enz.

XIRE : nieuwe stad in China , gelegen boven Wuhan ( Corona virus )

CESSION :  verlies burgerrechten
MODI : Narendra Modi .....India's politicus , minister president van India ,  India ook zwaar getroffen door Corona .

EXPO :
De Expo 2020 wordt de 35e universele wereldtentoonstelling. Voor de organisatie van de Expo 2020 hadden zich vijf steden kandidaat gesteld bij het Bureau International des Expositions. De kandidaten hebben ieder een eigen motto en verschillende begin en eind data voorgesteld.

De kandidaten waren:

İzmir, Turkije, 30 april 2020 - 31 oktober 2020, motto: Nieuwe wegen naar een betere wereld en gezondheid voor iedereen.
São Paulo, Brazilië, 15 mei 2020 - 14 november 2020, motto: Kracht van diversiteit, harmonie om te groeien
Jekaterinenburg, Rusland, 1 mei 2020 - 31 oktober 2020, motto: Globaal denken
Ayutthaya, Thailand, 15 januari 2020 - 15 juni 2020, motto: Globalisering herdefiniëren, evenwichtig en duurzaam leven.
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, 4 januari 2020 - 30 juni 2020, motto: Geesten verbinden, bouwen aan de toekomst.
Tijdens de 153e algemene vergadering van het BIE op 11 en 12 juni 2013 is besloten om Ayutthaya van de kandidatenlijst af te voeren wegens het ontbreken van garanties door de Thaise overheid. De andere kandidaten hebben daarna ieder een symposium op locatie georganiseerd, te beginnen in juli in Rusland en eindigend eind oktober te Dubai. Na evaluatie zijn Dubai en Jekaterinenburg als kandidaten overgebleven. Op de 154e algemene vergadering op 26 en 27 november 2013 is de Expo, met 116 tegen 47 stemmen, aan Dubai toegewezen.

SDGS  : De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe      mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030

BOND :   een fictieve geheim agent die dan werkelijk alles op alles zet om iets te kunnen achterhalen .
BEETHOVEN  :  ALLE MENCHEN WERDEN BRUDER ?  Cain en Abel  ( broeder moord )  Alle mensen enig of onenig ? onderling .
VISIONS :        Zien, bedenken en begrijpen van iets complexs: we hebben niet dezelfde visie op de wereld. Verwachtingen ?
BIODIVERSITY  RAT NPT  : link antibiotica virus  :  Npt elisa kit :: Rat neopterin (Npt) ELISA Kit
WARREN  : nieuwe vrouwelijke presidentskandidate VS  democraten . Elizabeth Warren
RAPHAEL : transfiguratie , gedaante verandering van Christus
NIGHTINGALER : ( spel met oorlogshandelingen )
USSIA :  kleine bedrijven  :
Uganda Small Scale Industries Association (USSIA)

Zoals dit nu verwoord is blijkt in deze voorspelling 2020 veel voorkennis te zitten, dus veel is opgezet en wordt volgens plan afgewerkt te worden .

Is dat niet strafbaar ?

Hopende U hiermee van dienst te zijn geweest .

Jos .

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl