Is het niet bizar dat de ontwikkelingen zoals die zich nu voor doen in onze maatschappij al jarenlang zijn voorspeld door websites als deze en dat deze toch nog steeds worden bestempeld als “complotters”?

Misschien nog veel meer bizar is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontstane chaos stijgen in populariteit.Wanneer je het spel doorziet, dan is het werkelijk niet te bevatten hoe een argeloze bevolking echt werkelijk overal in trapt. Hoe ze zo bang zijn gemaakt dat ze zelfs in Mark Rutte een leider zien op wie ze kunnen vertrouwen.

Deze mensen zullen op een kwade dag ruw wakker worden als ze zich realiseren dat ze zich bevinden in het aan hen toegewezen district met een door de overheid opgegeven taakomschrijving en dat ze daar de rest van hun leven zullen blijven.

We worden op dit moment gecontroleerd door een satanische sekte die er zelfs in is geslaagd om haar medewerkers te laten infiltreren binnen de alternatieve gemeenschap. Het doel van deze sekte is op dit moment het weghalen van al onze vrijheden. Dan, als wij die straks (gedeeltelijk) terug willen, hangt daar een prijskaartje aan.

Jij zult dan toestemming moeten geven dat iedere beweging die jij maakt gevolgd mag worden in het kader van het “onder controle houden” van het virus. Dit in de vorm van een digitaal certificaat op je smartphone (in een later stadium geïmplanteerde chips), die eveneens bijhouden of je de benodigde vaccinaties wel hebt ontvangen en dit alles wordt gemonitord met behulp va het beruchte 5G netwerk.

Tot nu toe was de manier voor deze sekte om echte veranderingen in de wereld teweeg te brengen het forceren van een oorlog. Dit werd onder andere al ontdekt in de jaren vijftig door onderzoeker Norman Dodd die stelde dat de Rockefeller Foundation (van de bekende rijke Joodse familie die door iedereen "rijke Amerikanen" worden genoemd) als werkelijk doel had om veranderingen in de wereld te bewerkstelligen en dat de enige manier waarop ze dit voor elkaar konden krijgen, was via het forceren van oorlogen.

Dit is dan ook de methode die ze tot nu hebben gehanteerd, maar uit interne documenten blijkt dat ze tien jaar geleden al besloten dat een pandemie misschien wel een betere manier was om die gewenste veranderingen te bewerkstelligen.

Het volgende screenshot is afkomstig uit een in 2010 door de Rockefeller Foundation gepubliceerd document, waar ze de huidige pandemie voorspellen. In hun voorbeeld is het jaar dan 2012 in plaats van 2020.

xxx

Een voormalige vriend van de Rockefellers, Aaron Russo, klapte een aantal jaren geleden uit de school en vertelde onder andere dat een belangrijke doelstelling van deze familie het chippen van de bevolking was. Het chippen om zo iedere beweging van het individu te kunnen volgen en ook als de manier om in de toekomst aan- en verkopen te doen.

Precies zoals in het Bijbelboek Openbaringen wordt beschreven:

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.
Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.


Als je niet meewerkt, ben je een oudcast en zal je niet meer in staat zijn om “normaal” te functioneren in de maatschappij.

Zoals we nu dagelijks meemaken, hebben ze met de pandemie precies het werktuig in handen wat zo goed als al hun doelstellingen gaat waarmaken.

Gelukkig voor ons zit er ook een zwakke schakel in hun plan en die zwakke schakel is 5G. Voor hen is de uitrol van dit netwerk absoluut noodzakelijk om het zogenaamde controlegrid goed te laten functioneren, want zonder 5G zal dit een Orwelliaanse maatschappij zo goed als onmogelijk worden.

Met 5G kunnen ze ons volgen in realtime. Iedere stap die je doet wordt gevolgd, behalve als wij met zijn allen weten te voorkomen dat 5G ooit van start gaat.

Help daarom op iedere mogelijke manier mee om ervoor te zorgen dat dit afgrijselijke netwerk nooit van de grond komt.

De Nationale Bond Overheidszaken wil uitgroeien tot een grootse volksbeweging die de rechten beschermt van mensen tegen de onrechtmatige wanpraktijken van de overheid en organisaties die daarmee samenwerken.

Aanmelden 5G aansprakelijkheid kan nog steeds ...

Meld je hier aan en stuur het door aan je netwerk.