We mopperen nu al na een paar weken lockdown, maar wat iedereen vergeet is dat we sinds 9/11 al te maken met een bijna 20-jarige lockdown.

En terwijl de wereld in de ban van het virus zit wordt een nieuw wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd dat concludeert dat de ineenstorting van WTC gebouw 7 “controlled demolition” was, volledig genegeerd.


Het is belangrijk te beseffen dat we ons bijna 20 jaar na 9/11 opnieuw op zo’n punt bevinden, waarbij de wereld voorgoed zal veranderen. Net zoals het dat toen deed zo zal ook nu alles anders zijn dan daarvoor en net zoals toen moeten de daders van de coronahoax in precies dezelfde hoek worden gezocht als de daders van 9/11.

Het is de satanische sekte die uit is op totale wereldmacht, de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion gebruikt als leidraad, zich verstopt onder de paraplu van het Joodse volk en de staat Israël heeft gecreëerd als basis voor het door hen geplande wereldrijk.

Te midden van al de commotie rondom het virus is er geen enkele aandacht besteed in de mainstreammedia aan de publicatie van een wetenschappelijk onderzoek dat op 25 maart jl. is gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Alaska en werd gefinancierd door Architect & Engineers for 9/11 Truth.

De eindconclusie van dit onderzoek, in volledige tegenstelling tot die van het officiële 9/11 onderzoek, zegt dat de ineenstorting van gebouw WTC 7 niet is veroorzaakt door brand. De oorzaak was “controlled demolition”, met andere woorden het bewust en gecontroleerd opblazen van het gebouw.

Hiermee wordt dan ook letterlijk een bom gelegd onder het complete officiële onderzoek, want als gebouw 7 is opgeblazen, dan houdt het formele verhaal nog geen vijf minuten stand omdat dit simpelweg niet in het scenario past.

Dan komen er ook opnieuw dingen naar voren zoals de volgende, waarbij getuigen verklaren dat er explosies waren te horen in de andere WTC gebouwen, voordat de vliegtuigen de torens raakten.Met de conclusie van de Universiteit van Alaska klopt uiteraard ook alles wat wij geschreven hebben over gebouw 7 en de getuigenis van de later vermoordde Nederlandse expert Danny Jowenko.

Direct na 9/11 verklaarde president George Bush dat de as van het kwaad bestond uit Irak, Iran en Noord Korea. In werkelijkheid bestond de as van het kwaad uit Israël, Saoedi Arabië en de VS, waarbij de leiding en coördinatie van alles wat er gebeurd is rondom 9/11 ferm in handen van Israël lag.

Mensen zeggen altijd dat Israël en Saoedi Arabië grote vijanden zijn van elkaar en daarom nooit samengewerkt kunnen hebben met 9/11, maar niets is minder waar, want het zijn letterlijk bloedbroeders, zoals we schreven in een eerder artikel:

Dan krijgen we koning Salman. Ook daar is alles anders dan het lijkt. Israël en Saoedi Arabië is gewoon één pot nat:

In de 19e eeuw ging een Chazaar Jood uit Turkije naar Arabië, trouwde daar met een moslim vrouw, bekeerde zich tot de islam, slachtte vervolgens alle leiders van lokale stammen af en installeerde zichzelf als alleenheerser. Dit werd later de koninklijke Saoedische familie.

xxx

In 2016 ging de Palestijnse leider Abbas op bezoek bij koning Salman en bracht een kadootje voor hem mee. Het was een ingelijste kopie van een krant uit de jaren dertig, The Palestine Post. Echter, dat was een volbloed Zionistische publicatie en Abbas werd afgemaakt op de sociale media omdat hij een enorme blunder zou hebben begaan door koning Salman een kopie van een Zionistische krant te geven.
 
Abbas had helemaal geen blunder gemaakt. Kijk maar goed naar het gezicht van koning Salman.

xxx

Het is bovendien geen geheim dat de twee staten al sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog al een heel nauwe band met elkaar hebben. Dat was in de tijd voordat de staat Israël formeel bestond, maar de Engelse regering al wel in 1917 via de Balfour Declaration het land van de Palestijnen aan de Rothschild mafia had gegeven.

Binnen de Arabische landen bestond enorme weerstand tegen de komst van de staat Israël met als belangrijkste persoon de Sharif van Mekka. Deze werd verslagen door de eerste koning van de moderne Saoedische staat, koning Abdulaziz Ibn Saud, waarna de weg vrij was voor de oprichting van de staat Israël. Publiekelijk was Ibn Saud tegen Israël, achter de schermen was het een ander verhaal en kreeg hij via de Britse adviseur John Philby compensatie aangeboden van 20 miljoen Engelse ponden voor het leveren van Palestina aan de Joden.

Voor, tijdens en na 9/11 werd Amerika overspoeld door Israëlische studenten die later allemaal Mossad medewerkers/spionnen bleken te zijn. Dezelfde studenten die ver van tevoren al bezig waren met het aanbrengen van explosieven in het WTC en waar ook de zogenaamde dansende Israëli’s deel van uit maakten.We hebben vorig jaar een artikel gepubliceerd met daarin de namen van de daders van 9/11, dat wil zeggen die personen die namens de sekte een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van 9/11 en natuurlijk verbaasd het niemand dat ze allemaal de Israëlische nationaliteit hebben en/of fanatieke Zionisten zijn.

De complete planning voor de 9/11 aanslagen vond al eerder plaats zoals ook uitgebreid door ons beschreven:

Ze kregen dit zoals gewoonlijk op een sluwe manier voor elkaar door het oprichten van een Amerikaanse denktank, volledig bemand en gecontroleerd door wat je zou kunnen noemen, ultra Zionisten. Dit was het zogenaamde Project for a new American Century PNAC, waar je bekende criminelen tegenkomt zoals Dick Cheney en Donald Rumsfeld en van waaruit het idee voor 9/11 is ontsproten zoals we eerder schreven.

Dezelfde PNAC produceerde ook een rapport waarin stond dat Amerikaanse troepen moesten zorgen voor een regimeveranderingen in een aantal landen en dat vooral het Midden Oosten. De landen waarover dit ging waren de landen waar Israël een regime verandering wilde. Die landen waren onder andere Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Iran en ook Noord Korea als opmaat naar een uiteindelijke regimeverandering in China.

Het grote probleem waar PNAC tegenaan liep was hoe dit te verkopen aan de bevolking en vooral ook de geweldige begrotingstoename die er in Amerika nodig was om al die oorlogen te kunnen financieren. Niet alleen zou dat moeilijk worden, het zou ook een heel langdurig proces worden.

En dus kwamen ze met de volgende suggestie.

In september 2000 werd door de neo-con denktank PNAC (The Project for a New American Century) een rapport gepubliceerd met de titel "Rebuilding America's Defenses"", waarin onder andere staat te lezen: "Het transformatieproces zal waarschijnlijk langdurig zijn, behalve als er een schokkende en katalyserende gebeurtenis plaatsvindt, zoals een nieuw Pearl Harbor". De denktank bestond vooral uit mensen die later het entourage van George Bush zouden vormen, zoals Dick Cheney, Jeb Bush, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, Scooter Libby en Richard Perle.

Negen maanden later waren de lieden die dit hadden geschreven degenen die via de regering Bush de macht hadden in de VS en een jaar later ging hun wens in vervulling met de aanslagen op de Twin towers in New York op 9/11.

Zoals door ons uitgebreid beschreven zijn de daders van 9/11 uiteraard dezelfde als degene die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van PNAC. De rookwolken stegen bij wijze van spreken nog omhoog toen als eerste Afghanistan werd binnengevallen met onder andere als hoax reden de nepterrorist Osama Bin Laden.

En nu zijn leden van diezelfde sekte volop in de weer om wederom via een soort Pearl Harbor, maar dit keer in de vorm van een virus, een volgende grote stap richting hun nieuwe wereldstaat te maken.

Mensen zoals de Crypto Bill Gates die dit keer letterlijk een duivelse rol zal spelen.

Wij hebben niets geleerd van 9/11, wij hebben de werkelijke schuldigen laten lopen en dan is het niet zo vreemd dat wij nu aan de beurt zijn.