Corona is ook afleiding voor iets groters, maar wat? (video)

Mensen zijn veel gevoeliger dan we dikwijls beseffen en dat betekent dat wij dingen aan voelen komen ook al zijn ze nog niet zicht- of tastbaar.

Naast alle controletechnieken die nu dankzij corona door overheden worden ingevoerd, is er misschien nog wel een andere reden voor het verschijnen van dit virus.


Het mooie van wat er nu gebeurt is dat er steeds meer mensen dieper gaan nadenken, simpelweg omdat velen “aan hun water voelen” dat er dingen niet kloppen.

Iemand die ook dat gevoel heeft is Sven Hulleman die daar verder op ingaat in onderstaande video. Hij heeft een heel eigen theorie ontwikkeld over wat er nu mogelijk gaande is. Hij noemt het een hypothese en het is zeker de moeite waard om daar wat aandacht aan te besteden.

Hulleman voelt ook dat er dingen niet kloppen en gelooft niet dat overheden nu allemaal in overdrive gaan omdat ze zo begaan zijn met de gezondheid van hun burgers. Hij zegt hetzelfde wat wij altijd zeggen en dat is dat de overheid geen sodemieter geeft om de gezondheid van haar burgers.

Dit betekent dan dat er hoe dan ook een achterliggende agenda moet zijn waarom overheden dit allemaal doen.

De hypothese van Hulleman houdt in dat er krachten vanuit de ruimte actief zijn die zorgen voor veranderingen in elektromagnetische straling op aarde. Iets dergelijks kan veroorzaakt worden door kometen waarvan er nu toevallig enkele in onze buurt zijn, zoals de komeet C/2019 Y4 ook wel Atlas genoemd en planetoïde 1998 OR2.

Daarnaast zijn er op dit moment allerlei observatoria gesloten vanwege de coronacrisis en dat alles is naar de mening van Hulleman geen toeval.

Hij denkt verder dat deze elektromagnetische velden kristallisatie van calcium veroorzaken in het menselijk lichaam, wat op zijn beurt weer zorgt voor een behoorlijke verzwakking van het menselijk immuunsysteem. Dit verschijnsel doet zich vooral ook voor bij mensen met overgewicht en zoals we de afgelopen weken hebben kunnen lezen zijn juist zij vaak slachtoffer.

Zo schrijft hij onder andere:

Zouden deze fenomenen met elkaar te maken kunnen hebben? Voor veel mensen een absurde gedachte, echter aanzienlijk minder vergezocht dan het wellicht in eerste instantie lijkt; wanneer men zich realiseert dat wij allemaal grote zakken water met mineralen zijn is de invloed van een verstoring van het elektromagnetische veld van de aarde verre van insignificant.

Ook refereert hij op zijn website aan gebeurtenissen zoals die in Amerika plaatsvinden, waar nu regelmatig oefeningen worden gehouden voor mogelijke asteroïden die op aarde terecht kunnen komen.

Wat er echter ontbreekt in het verhaal van Hulleman is een reden voor dit alles. Waarom worden mensen weggehouden van de ruimte, waarom worden observatoria gesloten en vooral wat is het voordeel voor de machthebbers achter de schermen c.q. overheden?

De strekking van de hypothese van Hulleman is een klein beetje in lijn met een artikel dat wij publiceerden op 6 april en waarin ook wordt gesteld dat één van de doelen van dit virus is om de mensheid af te leiden van wat er werkelijk in de ruimte plaatsvindt.

Waar Hulleman het dan houdt op kometen, gaan wij een stap verder door te zeggen dat het waarschijnlijk is vanwege de komst van een, bij velen hier al jaren bekende, mini-zonnestelsel. Ook dat zou namelijk exact die verstoringen teweegbrengen waar Hulleman over spreekt.

Het maakt niet uit wat je precies gelooft, de strekking van dit alles is dat er andere redenen zijn dat overheden en machthebbers achter de schermen nu komen met deze coronapandemie en dat dit mini zonnestelsel er daar wel eens een belangrijke van kan zijn.

Niemand heeft op dit moment de wijsheid in pacht, maar “out of the box” denken en het besef dat we hier niet met een natuurlijk virus te maken hebben is een begin. Vanuit die gedachte is het dan zaak om door gezamenlijk denken en hypothesen naar voren brengen, misschien wel tot de juiste antwoorden kunnen komen.

Kijk en luister naar Sven Hulleman en mocht je geïnspireerd raken en tot bepaalde inzichten komen, laat het ons weten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl