Endgame, erop of eronder voor de mensheid (video)

Net zoals bijna 20 jaar geleden 9/11 het punt was waarop alles in de wereld veranderde, zo hebben we nu de gefabriceerde coronacrisis.

Het zal dan ook niemand verbazen dat ook in dit geval de daders exact hetzelfde zijn als degenen die 9/11 uitvoerden.


 
Heel langzaam, stukje bij beetje, begint het toch wel bij veel mensen in te zinken dat er niet alleen heel bijzondere dingen gaande zijn, maar ook dat er heel veel voor hun gevoel niet klopt. Ze horen en zien wel de officiële geluiden, maar toch knaagt er ergens iets. Men voelt als het ware dat ze niet de waarheid horen, of misschien een deel van de waarheid, maar toch niet alles.

Daarom zie je ook steeds vaker mainstream artsen en verplegend personeel die zich afvragen waar we als wereld in 's hemelsnaam mee bezig zijn.

Om een lang verhaal enigszins kort te houden, wij zijn als wereldbevolking slachtoffer van een satanische sekte die als doel heeft het grootste deel van de wereldbevolking op te ruimen, waarna ze een beperkt aantal mensen overhouden om hen als slaaf te dienen.

Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze al jaren geleden de klimaathoax bedacht:

De volgende twee zinnen vatten eigenlijk samen waar het allemaal om draait. In twee korte zinnen, die afkomstig zijn uit de bloedeed van de Illuminati, wordt duidelijk waarom wij in een ogenschijnlijk knettergekke wereld leven die zo langzamerhand wordt gedomineerd door klimaat drammers.

Het zal een illusie zijn, zo groot, zo enorm dat het hun voorstellingsvermogen te boven gaat.

Stap voor stap, zonder dat iemand het eigenlijk in de gaten heeft, zullen ze hun doel bereiken. Nooit zal iemand argwaan koesteren en diegenen die dat wel doen en uitspreken, zullen voor gek worden versleten.

Niemand in mainstream koestert inderdaad enige argwaan voor wat betreft de klimaathysterie. Natuurlijk zijn er sceptici die zeggen dat het allemaal wel meevalt, maar niemand in mainstreamland doorziet de enorme leugen.

De enorme leugen, waarbij de mens via de Club van Rome de vijand van het klimaat en het milieu is gemaakt en waarbij de mens aan alle kanten in zijn nog resterende vrijheden moet worden beknot en daarvoor ook nog eens mag betalen, wordt slechts door weinigen doorzien.

Een letterlijk duivelse opzet die verkocht wordt aan het publiek als een plan waarbij "moeder aarde" en de natuur op de eerste plaats worden gezet en waarbij het de mens straks verboden is om nog langer in plattelandsgebieden te verblijven of te wonen omdat deze stukken natuur veel te belangrijk zijn voor het voortbestaan van de aarde.

Onder de satanische Agenda 21 en de opvolger, de 2030 Agenda, wordt de bevolking steeds meer klaargestoomd om de schuld op zich te nemen van een totaal verzonnen “klimaatcrisis” en zal het zonder morren draconische maatregelen accepteren omdat het voortbestaan van de aarde en het overleven van de mensheid zogenaamd in gevaar komt.


En daarbovenop krijgen we nu de coronahoax en door middel van beide hoaxes gaan we nu de laatste fase van de Endgame in. Het wordt een alles of niets offensief van de sekte alias de Rothschild mafia, want op het moment dat voldoende mensen in de gaten krijgen wat er werkelijk gaande is, is het spel over voor hen. Dit betekent dat ze vanaf nu permanent druk op de ketel moeten houden en ervoor zorgen dat er vooral niet teveel waarheid naar buiten komt.

We hebben in een eerder artikel de namen genoemd van de daders van 9/11 en het zal niemand verbazen dat allen leden zijn van de satanische sekte, net zoals het ook nu weer leden van diezelfde sekte zijn die de coronahoax de wereld in hebben geholpen en dat voornamelijk via de door hen volledig gecontroleerde mainstrem media (MSM).

Dat dit zo is wordt onder andere ook bevestigd door een oude rot op het gebied van militaire inlichtingendiensten, kolonel Vladimir Kvachkov van de GRU (Russische militaire inlichtingendienst).

Hij spreekt over het coronafenomeen, de zogenaamde pandemie, en verzekert de interviewer dat er helemaal geen pandemie is. Dat datgene waar wij hier mee te maken hebben gezien moet worden als een mondiale strategische speciale operatie.

Dat het een operatie is van de machten achter de schermen, de Zionisten en de financiële machthebbers (= satanische sekte), in een poging om de mensheid volledig onder controle te krijgen. Zij willen onze vrijheden weghalen en hun politieke controle vergroten.

Ook Kvachkov is er heilig van overtuigd dat één van de doelen van de coronacrisis depopulatie is. Hetgeen overigens precies in lijn ligt met dat wat sektelid en Antichrist Bill Gates voor ogen heeft.De sjieke naam voor de satanische sekte is de Illuminati en wij schreven daarover enkele dagen geleden het volgende:

Normaal gesproken wordt een land veroverd door een leger dat een invasie uitvoert. Wij zijn niet veroverd door een leger, maar door een leugen die door de Illuminati is bedacht en door de mainstream media verder gepromoot. Hiermee hebben ze de geest van de bevolking veroverd op een zodanige manier dat deze volop meewerkt aan haar eigen vernietiging.

Zij hebben dit goed voorbereid, want iedere sector van de maatschappij die moest meewerken om deze grote leugen mogelijk te maken is al van tevoren geïnfiltreerd en overgenomen. De medische wereld, de overheden, de mainstream media, de zakenwereld, justitie en het leger.

Behalve een paar uitzonderingen zijn op alle sleutelposities misdadigers geïnstalleerd door de centrale bankiers. Deze misdadigers krijgen hun beloning voor het hoogverraad dat ze plegen uit de opbrengsten van criminele activiteiten die ze uitvoeren.

Dan gaat Makow verder door te zeggen dat de mensen achter de Illuminati een deel van het Jodendom is, dat deel dat is verenigd in een satanische sekte, dat door hem ook het Joods kabbalisme wordt genoemd.

Hoe deze Joodse kabbalisten denken over de rest van de mensheid wordt duidelijk uit de volgende voorbeelden. In die voorbeelden wordt het Hebreeuwse woord ‘’goyim’’ gebruikt of ‘’goy’’ (vee, niet Joods), net zoals het woord ''gentiles'' (niet Joods).

xxx


xxx


xxx


xxx


xxx

Als je bovenstaande voorbeelden ziet, dan begint het misschien een beetje in te zinken waar we hier mee te maken hebben. Het heeft niets menselijks meer, maar is letterlijk duivels.

Dat zijn de krachten die de corona en de klimaathoax de wereld in hebben geholpen en dat zijn de krachten die nu in hun Endgame bezig zijn om te proberen totale wereldcontrole te krijgen. Als wij dit toelaten, dan zijn we als mensheid voor altijd verloren. Nog is het niet te laat, maar van enkele minuten voor twaalf is het nu enkele seconden voor twaalf.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl