EU wist exact wat er ging komen met corona pandemie

Keer op keer komt er weer opnieuw bewijs boven tafel dat wat er gebeurt in onze wereld niet berust op toeval.

Al jaren geleden wist men in Brussel precies wat er nu met ons gebeurt.


De top van Europese Unie bestaat voornamelijk uit hooggeplaatste vrijmetselaars en uiteraard weten deze precies wat er gaat komen, want zij zijn betrokken bij de voorbereiding.

Een prachtig voorbeeld daarvan zien we bij de vrijmetselaar Van Coudenhoven-Kalergi die zo’n 100 jaar geleden het raamwerk schreef voor de huidige multiculturele samenleving, waarbij de doelstelling is dat de originele Europese bevolking zal worden vervangen door een mengelmoes van rassen en culturen, zodat uiteindelijk niemand nog meer ergens enige houvast zal hebben aan traditie, cultuur en vaderlandse geschiedenis. Het vaderland waar wij zijn opgegroeid dient derhalve ook te verdwijnen, om plaats te maken voor een Europese Superstaat die later op haar beurt weer zal worden vervangen door een wereldstaat.
Van Coudenhoven-Kalergi, het einde van de Europese bevolking
Bovengenoemde Kalergi wordt door de leiding van de EU dan ook vereerd als een soort godheid en ze hebben zelfs een prestigieuze prijs naar hem vernoemd.

Het is dan ook niet vreemd dat deze club weet dat er op een gegeven moment een pandemie zal komen en ook wat daarvan de gevolgen zullen zijn.

In 2012 werd er door de EU een stripverhaal gepubliceerd dat niet was bedoeld voor het grote publiek, maar meer voor interne afdelingen van de EU en er werden dan ook slechts enkele honderden exemplaren van het boek gedrukt.

Er werd door de leiders van de EU bij vermeld dat hoewel het verhaal berust of fictie, het desalniettemin veel informatie bevat die wel feitelijk en echt is.

Zo zie je op een gegeven moment wetenschappers in een Chinees laboratorium experimenteren met gevaarlijke virussen.
Infected, stripboek van EU
Om de werkelijkheid een beetje te verdoezelen komt er ook een tijdreiziger voor in het verhaal die vanuit de toekomst komt met een tegengif komt om de mensheid te redden (wat ons betreft zou zelfs dit ook gewoon waar kunnen zijn) . Boeven proberen dan dit tegengif te stelen zodat ze het voor geld kunnen verkopen aan een chemisch bedrijf.

Maar, dan krijgen we een heel herkenbaar deel waarin het virus wordt verspreid van dier op mens op een druk bezochte markt.

Infected, stripboek van EU

Net zoals in werkelijkheid is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te traag met het nemen van maatregelen om een pandemie te voorkomen.

Infected, stripboek van EU
Vervolgens worden er draconische maatregelen genomen om het virus te kunnen beheersen, waaronder een anderhalve meter economie ontstaat, wat dan formeel “social distancing” wordt genoemd.
Infected, stripboek van EU
Het is vervolgens de EU die het voortouw neemt en de rest van de wereld erbij sleurt met een wereldwijd gezondheidsprogramma dat One Health heet en in samenwerking met de VN komt er dan uiteindelijk een vaccin dat de wereld zal redden.

Infected, stripboek van EU
Je kunt natuurlijk stellen dat al het bovenstaande op louter toeval berust, maar dat zijn dan wel heeeeeel erg veel toevalligheden voor een intern EU stripboek dat in 2012 precies vertelt dat wat wij nu meemaken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl