In naam van het virus verdwijnt onze privacy

Het slapende deel van de bevolking beloont vrijmetselaar Rutte met flink wat aantallen zetels en burgemeesters vinden dat de privacy moet wijken voor het virus.

In ons land is het nog redelijk rustig, maar in Duitsland worden steeds meer artsen opstandig en vinden dat de bevolking wordt opgelicht.


Als mensen bang zijn, dan kan je iedere keer een stapje verder gaan in het wegnemen van vrijheden. Zoals te zien in het volgende bericht zoals dat stond op Teletekst klagen burgemeesters nu, omdat de privacywetgeving hen zou belemmeren in “hun strijd tegen het virus”.

burgemeesters willen einde privacy

Het zijn van die geniepige manieren waarmee de laatste stukjes bescherming van de burger ook worden weggehaald. Iedereen begrijpt toch hoe moeilijk die burgemeesters het hebben in hun zware strijd en wie is er nu niet bereid om wat privacy op te geven in het gevecht tegen het virus?

De privacy "waakhonden" op Euopees niveau geven vervolgens ook alle ruimte: "EDPB: Dit kan – afhankelijk van de omstandigheden – op basis van toestemming, of als dit noodzakelijk is voor het algemeen belang of de vitale belangen van een individu.". Dit is precies hoe onze grondrechten ook zijn geformuleerd; recht op vanalles totdat de autoriteiten vinden dat je dat recht niet meer mag hebben vanwege allerlei "dringende omstandigheden".

Dat wordt onder meer ook schrijnend duidelijk bij de discussie over wel of geen verplichte vaccinatie, waarbij de politiek zich kan beroepen op artikel 11 uit de grondwet:

"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam."

Zo'n Teletekst bericht wat je hierboven ziet is een eerste voorzetje, want dit soort berichten gaat een vervolg krijgen zodat het uiteindelijk in het parlement terechtkomt. Welke politicus zal het aandurven om met de verkiezingen volgend jaar in het vooruitzicht het niet eens te zijn met de stelling dat de bestrijding van het virus belangrijker is dan de privacy van het individu? 

Het belang van het individu dat ondergeschikt wordt gemaakt aan het belang van de staat is een kenmerk van het communisme, de vorm die is gekozen door de Rotschild mafia die ons via hun lijfblad The Economist laten weten dat zij bepalen en niemand anders.

Rotschuld rules

Wij bevinden ons midden in de Endgame en het zal voor een groot deel afhangen van wakkere dokters of de ultieme staatsgreep van de Rothschild mafia zal slagen of niet. Gelukkig komen er iedere dag meer naar voren en zo ook nu weer in Duitsland.

Meestal beperken artsen zich tot medische zaken als ze zich uitspreken over het coronavirus en zelden of nooit noemen ze dingen echt bij naam. Dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk nooit concreet over dat het coronavirus een grote zwendel is, tot nu.

Er is een groep artsen in Hamburg die zich willen houden aan de eed die ze hebben afgelegd en vanuit dat oogpunt kunnen ze niet langer leven met de coronazwendel zonder hun mond open te doen.

De volgende video is een korte en is een clip uit een grotere waarin een groep artsen uit Hamburg het publiek waarschuwt voor de misleiding door de overheid.

In de video hieronder zie je Dr. Heiko Schöning die vertelt dat het covid-19 virus niets anders is dan een seizoensgebonden griepvirus en dat de krankzinnige maatregelen die nu door overheden worden genomen helemaal niets te maken hebben met de bestrijding ervan.

Wat Dr. Schöning verder zegt is dat wij hier niet te maken hebben met de pest en dat het hoog tijd wordt dat de bevolking beseft dat wij hier te maken hebben met een wereldwijde misdaad.

Als je naar de woorden luistert van deze arts over een wereldwijde misdaad en je kijkt naar het plaatje van de The Economist hierboven, dan begrijp je de werkelijke reden van de coronahoax.

In verband met censuur zullen in sommige browsers bepaalde video’s misschien niet te zien zijn. Video’s die niet op Youtube staan, maar bijvoorbeeld op het Russische VK zijn in sommige browsers niet te zien. De oplossing is in dat geval om een andere browser te proberen (de browser Opera censureert tot op heden nog niet en beschermt je in verhouding tot anderen goed voor wat betreft je privacy. Ook de browser Brave is op dezelfde wijze geschikt).

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl