Het virus is nog veel erger dan je denkt

Slechts een piepklein deel van de mensheid ziet wat het werkelijke gevaar is van het coronavirus dat de wereld in haar grip heeft.

Het gevaar is niet de gezondheid van de mens, behalve misschien de geestelijke als het inzinkt dat de wereld wordt omgetoverd tot een communistisch (satanisch) paradijs voor de Illuminati.


Wij zien het voor onze ogen gebeuren en toch ziet niemand het in mainstreamland.

Ogenschijnlijk wordt er hard gevochten door Nederland om geen geld te geven aan de zuidelijke landen om de (economische) gevolgen van de coronacrisis te “bestrijden”. Iedereen was verbaasd over de plotselinge ommezwaai van Merkel en Macron die opeens minimaal 500 miljard Euro willen geven aan de zuidelijke landen. Merkel zegt nu zelfs al dat de toekomst van Europa op het spel staat.

Waar het uiteindelijk op zal uitdraaien is een “solidair Europa”, waarbij alle schulden van de Europese Unie op een grote hoop zullen worden gegooid en de Europese belastingen zullen worden ingevoerd, waardoor de “rijke landen” zullen verdwijnen en ieder land even arm is. Nationale overheden zullen verdwijnen en Europa zal worden geregeerd door een overheid die bestaat uit de Europese Commissie. Wanneer dat proces compleet is, is er nog nauwelijks verschil waar te nemen tussen communistisch Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Waar de Sovjet-Unie een politbureau had, zo zullen wij de Europese Commissie hebben. (Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele (communistische) partijen) 

Wij weten dat dit gaat gebeuren en wij kijken ernaar als naar een ouderwetse stoomwals die meter voor meter vooruit kruipt en door niets en niemand lijkt te stoppen. Dit alles wordt nu in een enorme stroomversnelling gezet door een virus. Een virus met een missie.

Na de aanslagen op de Twin Towers in september 2001 is het coronavirus het middel om de tweede grote stap te kunnen uitvoeren naar het ultieme doel, een communistische wereldstaat.

Er kunnen inmiddels complete bibliotheken worden gevuld met boeken die aantonen dat 9/11 anders is gegaan dan de officiële lezing, maar zelden of nooit vertellen die boeken wie de daders zijn achter de aanslag en waarom die werd uitgevoerd. Kijk op iedere willekeurige 9/11 website en je ziet pagina na pagina met argumenten waarom die aanslag anders is gegaan dan de officiële lezing, maar nooit de kern van het verhaal.

De kern van het verhaal is dat de aanslag is uitgevoerd door een satanische sekte die ver verheven staat boven alle overheden en die gebruikmaakt van infiltratie bij overheden om haar doelstellingen te bereiken. Een satanische sekte die zich verbergt onder de rokken van het Joodse volk.

Nadat de aanslagen van 9/11 is er een nieuw gebouw herrezen op dezelfde plek. Een gebouw heet One World Trade Center. Een andere naam die wordt gebruikt voor dit gebouw is Freedom Tower, hoe satanisch wil je het hebben. Als je nog steeds niet in de gaten hebt waar dit gebouw voor staat, kijk dan ook eens goed naar de piramides die erin zijn verwerkt.

One World Trade Centre met piramides


Zoals Confucius ooit zei: “Tekenen en symbolen regeren de wereld, niet wetten of woorden”.

Het raamwerk voor de nieuwe wereldorde, de New World Order of ook wel the One World Order, is gelegd. Het enige dat nog nodig was, was een virus om dat deel van de bevolking (goyim/menselijk vee) dat mag blijven leven dit nieuwe "paradijs" binnen te voeren.

Met het virus zijn ze erin geslaagd om voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis zo goed als de hele wereldbevolking in quarantaine te krijgen. Gezonde mensen die worden opgesloten, het woord lockdown wordt niet voor niets gebruikt voor gevangenen.

Social distancing (bij ons de anderhalve meter) is geen medische term en ook geen nieuwe uitdrukking, maar is afkomstig uit de sociologie en het cultureel Marxisme. Het wordt gebruikt om het verschil duidelijk te maken tussen verschillende groepen, gebaseerd op ras, inkomen en andere criteria.

Nu wordt er een nieuwe groep gecreëerd, een op covid-19 gebaseerde groep die zich conformeert aan “het nieuwe normaal” en straks braaf de voorgeschreven vaccinatie neemt. Neem je niet die vaccinatie, dan val je buiten de groep en zal je niet mogen deelnemen aan sociale activiteiten zoals reizen, winkelen of entertainment. Zonder bewijs dat je bij de groep hoort (vaccinatiebewijs), zal je worden onderworpen aan een nog veel strengere lockdown.

Symbolen zijn de manieren waarop zij met ons communiceren en het mondkapje is uiteraard een meer dan duidelijke boodschap die zegt: “Wij hebben jullie gemuilkorfd en we zullen jullie vrijheid van meningsuiting compleet weghalen. Letterlijk de mond snoeren.

wij moeten onze mond houden, wij zijn gemuilkorfd
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl