Gemeentes, bedrijven en burgers aan de tiet van de overheid

allemaal zijn ze blutNog steeds denken veel mensen dat het coronavirus het noodlot is dat ons heeft getroffen, een wrede speling van de natuur.

Vanuit die mindset "bestrijden ze het virus", terwijl  ze niet zien dat ze slachtoffer zijn van een goed geplande operatie.Als je het coronavirus ziet als een wrede speling van de natuur, dan kijk je door een heel andere bril naar de huidige gebeurtenissen, dan wanneer je weet dat het het gevolg is van een al lang geleden geplande operatie. Dat wij nu te maken hebben met de tweede belangrijke fase van het overhevelen van de macht naar een steeds hoger niveau.

De laatste jaren hebben we een tendens gezien dat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden richting gemeentes werden overgeheveld. De gemeente is in de machtspiramide zo ongeveer de laagste vorm van autoriteit. Het is dan ook logisch dat er zoveel mogelijk dingen worden geregeld op een lokaal niveau. Bovendien hebben burgers op dit niveau nog wel mogelijkheden om bijvoorbeeld in de gemeenteraad terecht te komen en zo te kunnen meebeslissen over wat er in hun gemeente gebeurt. De gemeente is iets wat relatief dicht bij de burger staat. Het geeft daarom ook veel meer een gevoel van betrokkenheid dan bij de ver mijn bed show in politiek Den Haag. Hoewel men ook daar al weer snel begon met het samenvoegen van gemeentes om "een grotere efficiëntie" te kunnen bewerkstelligen.

Er is echter een groot verschil tussen overheid en gemeentes en dat is dat de overheid volop geld kan lenen en schulden maken. Gemeentes mogen dat niet, volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf. En toen kwam de coronacrisis.

Wanneer je nu de landelijke kranten openslaat zie je allerlei berichten verschijnen over hoe moeilijk gemeentes het nu hebben en nog zullen gaan krijgen. Want ze lopen heel veel inkomsten mis. Door bijvoorbeeld het wegvallen van toerisme en een groot deel van de dienstensector zoals horeca en opbrengsten van parkeergelden stroomt er minder geld in de kas. De lasten van de gemeentes worden steeds groter, omdat veel lokale instellingen en clubs bij de gemeentes zullen aankloppen voor steun. Kortom, de gemeentes kijken naar de overheid om hen financieel te steunen.

Dan zijn er in ons land grote en kleine bedrijven in de problemen gekomen en ook zij kijken allemaal naar de overheid voor steun. De overheid is uiteraard graag bereid om te helpen, maar wel onder strikte voorwaarden natuurlijk. Zo zie je dat wanneer ZZP'ers na 1 juni nog steun willen van de overheid ze het inkomen van hun partner mee moeten tellen. Dit betekent in de prakijk dat vrijwel iedere ZZP'er met een werkende partner geen steun zal krijgen en moet teren op het inkomen van zijn of haar partner. Ook voor ZZP'ers die wel voor ondersteuning in aanmerking komen is het armoe troef, want het betekent leven op bijstandsniveau.

De wat grotere bedrijven die ook in de problemen zijn gekomen en in de eerste steunronde geld hebben gekregen van de overheid, maar toch nu personeel moeten ontslaan, krijgen extra steun van de overheid in de vorm van een boete:

De ontslagboete blijft toch deels bestaan, melden Haagse bronnen aan de NOS. Die boete zou helemaal verdwijnen bij het tweede steunpakket voor bedrijven die door de coronamaatregelen in problemen zijn gekomen, meldde minister Koolmees eerder, maar nu komt het kabinet er na kritiek toch van terug.

Dan zijn er de nog grotere bedrijven die ook gered moeten worden omdat ze anders kopje onder gaan en er massa ontslagen zullen volgen. Bedrijven zoals KLM en nu Tata Steel. Volgens een door de Telegraaf gehouden enquête onder haar lezers vindt 60 procent dat de overheid ook Tata Steel moet redden of zelfs nationaliseren.

Wat je dan ook ziet is dat het gaat zoals gepland. En dat is dat de boeren, burgers en buitenlui straks allemaal afhankelijk worden van de overheid. De overheid wordt straks het machtige monster dat bepaalt hoe het leven van iedereen eruit gaat zien. En wie niet doet zoals de overheid verlangt, kan op een houtje bijten (maar dan wel in lockdown mode en op anderhalve meter afstand uiteraard).

De overheid heeft natuurlijk ook geen geld om dat allemaal te bekostigen, maar geen nood want zij kan naar hartelust geld lenen. Dat gaat een tijdje goed, maar dan komen ook uiteindelijk ook overheden onvermijdelijk in de problemen. Want je kunt niet structureel problemen oplossen door geld te lenen. Nu gaat het nog in landen zoals Nederland en Duitsland, maar bij de zuidelijke Europese landen zitten de overheden nu al zwaar in de problemen en moeten worden gered.

Onlangs schreven wij het volgende:

Ogenschijnlijk wordt er hard gevochten door Nederland om geen geld te geven aan de zuidelijke landen om de (economische) gevolgen van de coronacrisis te “bestrijden”. Iedereen was verbaasd over de plotselinge ommezwaai van Merkel en Macron die opeens minimaal 500 miljard Euro willen geven aan de zuidelijke landen. Merkel zegt nu zelfs al dat de toekomst van Europa op het spel staat.

Waar het uiteindelijk op zal uitdraaien is een “solidair Europa”, waarbij alle schulden van de Europese Unie op een grote hoop zullen worden gegooid en de Europese belastingen zullen worden ingevoerd, waardoor de “rijke landen” zullen verdwijnen en ieder land even arm is. Nationale overheden zullen verdwijnen en Europa zal worden geregeerd door een overheid die bestaat uit de Europese Commissie. Wanneer dat proces compleet is, is er nog nauwelijks verschil waar te nemen tussen communistisch Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Waar de Sovjet-Unie een politbureau had, zo zullen wij de Europese Commissie hebben. (Het politbureau (afkorting van politiek bureau) is het uitvoerend orgaan van vele (communistische) partijen) 

Ook de Europese Commissie heeft geen geld en dus zullen ook zij geld gaan lenen. Dat zal een tijdje goed gaan. Maar, de behoeftes aan geld van nationale overheden zal op een gegeven moment zo enorm groot worden dat ook de Europese Commissie geen geld meer kan lenen om al die overheden te redden. En zal dan uiteindelijk zelf gered moeten worden. 

De hele caroussel zoals die hierboven staat beschreven draait om schuld. Het ene gat wordt met het andere gedicht, er is een permanent steeds groter wordend tekort door de toenemende depressie en de totale schuldenbergen rijzen de pan uit.

Waar leiden dan uiteindelijk alle wegen naartoe en wie zal uiteindelijk optreden als "reddende engel"?

Nee, niet naar Rome, want alle wegen leiden uiteindelijk naar de wolven in schaapskleren die een geldmonopolie hebben op deze wereld.  Een satanische sekte die ver verheven staat boven alle overheden en die gebruik maakt van infiltratie bij overheden om haar doelstellingen te bereiken. Een satanische sekte die zich verbergt onder de rokken van het Joodse volk.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl