social credit systeem via luchtvaartVroeger was vliegen leuk en iets dat voor veel mensen onderdeel vormde van hun vakantie. 

Na 9/11 werd dat al snel minder, maar ook dat was nog genieten vergeleken bij wat er nu gaat komen.We gaan even terug naar een artikel dat wij onlangs schreven en waar onder andere het volgende stond:

Social distancing (bij ons de anderhalve meter) is geen medische term en ook geen nieuwe uitdrukking, maar is afkomstig uit de sociologie en het cultureel Marxisme. Het wordt gebruikt om het verschil duidelijk te maken tussen verschillende groepen, gebaseerd op ras, inkomen en andere criteria.

Nu wordt er een nieuwe groep gecreëerd, een op covid-19 gebaseerde groep die zich conformeert aan “het nieuwe normaal” en straks braaf de voorgeschreven vaccinatie neemt. Neem je niet die vaccinatie, dan val je buiten de groep en zal je niet mogen deelnemen aan sociale activiteiten zoals reizen, winkelen of entertainment. Zonder bewijs dat je bij de groep hoort (vaccinatiebewijs), zal je worden onderworpen aan een nog veel strengere lockdown.

Waarmee we dan in feite een afgeleide hebben van het Chinese social credit systeem, waarbij ook divers klassen burgers worden gedefinieerd, afhankelijk van gedrag. Bij ons zal het precies zo gaan en nergens wordt dat in het begin meer duidelijk dan bij het vliegen.

Vliegen wordt in de nabije toekomst (wederom) de ultieme "luxe", want niet alleen ga je over bepaalde landsgrenzen, maar ook geeft vliegen jou een mate van vrijheid die eigenlijk niet past bij de komende Hunger Games maatschappij. Daarom zal er zich straks binnen de hierboven genoemde modelburger groep een nog kleinere groep gaan vormen en dat is een kleine groep die mag gaan vliegen.

Dit zijn de meest gehoorzame burgers die het bovendien ook nog eens prima vindt dat de overheid werkelijk iedere stap die ze doen kan volgen. Dit staan die burgers toe omdat ze de overheid vertrouwen en omdat ze ervan overtuigd zijn dat tracking absoluut noodzakelijk is om verdere verspreiding van het huidige en de komende coronavirussen de kop in te kunnen drukken. Dit is dan ook de elitegroep die toestemming zal krijgen om te mogen vliegen. 

Het lijkt science fiction in een niet bestaande dystopische maatschappij totdat je de plannen van de IATA leest.

De International Air Transport Association (IATA), gevestigd in Montreal, werd opgericht in 1945 als handelsorganisatie met als doel om te functioneren als een samenwerkingsorgaan tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. De samenwerking moet zorgen voor veilige, betrouwbare luchtvaartdiensten en economische voordelen.

Er zijn op dit moment 299 luchtvaartmaatschappijen aangesloten bij de IATA en dus zal datgene wat deze organisatie aanbeveelt door het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen worden overgenomen.

Zij bevelen aan dat er een immuniteitspaspoort gaat komen voor mensen die willen vliegen, thermische screening, maskers en uiteraard de anderhalve meter als onderdeel van een strategie die ervoor moet zorgen dat luchtvaartmaatschappijen weer zo snel mogelijk "normaal" kunnen opereren.

Echter, iets dat ze ook aanbevelen is wat men noemt "contact tracing", een methode waarbij iedere stap van een individu wordt gevolgd om te kijken met wie hij/zij in contact is geweest. Wat zij aanbevelen is dat voordat een passagier ook maar iets kan ondernemen op vlieggebied deze eerst goedgekeurd moet worden door een zogenaamd elektronisch authorisatie platform.

Alexandre de Juniac, CEO van IATA, vertelde in een interview dat een "gelaagde benadering", gecombineerd met verschillende maatregelen die wereldwijd zullen worden geïmplementeerd en erkend door overheden, dé manier is om te zorgen voor bioveiligheid. 

Een aantal van die maatregelen zoals die zullen worden genomen voor het luchtverkeer hebben we al beschreven in een eerder artikel, maar de IATA wil nog veel verder dan dat. Het gebied waarop ze dat willen doen is door gebruik te maken van een favoriet van Bill Gates en Anthony Fauci, namelijk een immuniteitspaspoort. 

Volgens de IATA kan dit paspoort een belangrijke rol gaan spelen in het weer opstarten van de luchtvaartindustrie. De organisatie denkt dat als iemand kan aantonen dat deze is hersteld van covid-19 en immuniteit heeft ontwikkeld, deze geen extra beschermende maatregelen nodig heeft. Wanneer de medische wetenschap eenmaal heeft aangetoond dat er een immuniteit kan worden verkregen voor covid-19, dan is het essentieel dat er een wereldwijd geaccepteerde standaard komt en bovenal dat de benodige documenten hiervoor elektronisch beschikbaar zijn.

Verder wil de IATA gebruik gaan maken van technologie waarbij je niets meer hoeft aan te raken, en van biometrie. (Biometrie betekent het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens, zoals de gemiddelde levensduur en raciale kenmerken). Onderdelen van dit biometrisch controleproces zouden dan zaken zijn zoals gezichtsherkenning, netvlies/retina scans en/of vingerafdrukken.

Waar dit op neer komt is dat degene die wil vliegen moet beschikken over een digitale identificatie waarin informatie is opgenomen die het individu kan identificeren, van de volledige gezondheidsgeschiedenis en andere persoonlijke gegevens.

Natuurlijk heeft al het bovenstaande helemaal niets te maken met gezondheid of veiligheid, maar alles met de volgende grote stap richting een heel enge New World Order.