sheeple met muilkorf Het komt niet vaak voor dat we op een keerpunt in onze geschiedenis terechtkomen, maar binnenkort is het zover.

Een tijdelijke wet die na verloop van tijd zal worden verlengd en daarna permanent zal worden, zorgt ervoor dat jij nooit meer bij iemand in de buurt mag komen.


Er zijn van die berichten die zo even terloops verschijnen (opzettelijk) in het weekend, maar die enorme gevolgen zullen hebben voor dit land.

Wat waarschijnlijk maar heel weinig mensen zullen beseffen, is dat wij heel binnenkort als land op het punt staan om een definiteve keuze te maken tussen vrijheid of slavernij.

Onderling anderhalve meter afstand houden en niet in groepen bij elkaar komen. Tot nu toe waren deze regels vastgelegd in zogenoemde noodverordeningen. Dat is een ultieme bevoegdheid voor een burgemeester om de openbare orde te kunnen bewaken. Maar eigenlijk is een noodverordening bedoeld voor een acute crisis, zoals om rellen rond een demonstratie of voetbalwedstrijd proberen te voorkomen. En niet voor maanden achter elkaar.

Om aan alle verwarring een eind te maken, is de afgelopen weken koortsachtig gewerkt aan een spoedwet. Daarvan is een eerste versie nu klaar. In de nieuwe wet staan eigenlijk veel maatregelen die ook al in de noodverordeningen golden:

- Houd anderhalve meter afstand, anders riskeer je een boete.

- Waar nodig kan de minister voorschrijven beschermingsmiddelen te dragen zoals een mondkapje. 

Laat het inzinken wat hierboven staat. De overheid wil zichzelf de macht geven om te zorgen dat je nooit meer legaal binnen anderhalve meter afstand van iemand komt. Dat, wanneer Den Haag fluit, je wettelijk verplicht bent om jezelf te muilkorven.

De wet die wordt verkocht als een tijdelijk iets zal natuurlijk niet tijdelijk zijn. Voorbeelden te over zoals bijvoorbeeld het inmiddels iconische kwartje van Kok. Ze zullen er een termijn aanplakken om burgers te misleiden en vlak voordat de termijn afloopt zal er helaas een tweede, derde of vierde coronagolf passeren.

Zoals we eerder schreven, de overheid gaat NOOIT OF TE NIMMER de macht die ze heeft met die anderhalve meter weer prijsgeven. Als je ertegen wilt protesteren, dan kan dat, maar dan sta je ergens op een stip op het Malieveld samen met 29 mededemonstranten, want protesten tegen de overheid zullen altijd beperkt blijven tot 30 mensen.

anderhalve meter Rothschild slaven

Wij hebben eerlijk gezegd weinig hoop dat er in de Eerste en Tweede Kamer voldoende oprechte politici bivakkeren die tegen het wetsvoorstel zullen stemmen. Het zijn tenslotte voor het grootste deel gekochte medewerkers van hen die aan de touwtjes trekken en daarnaast zijn er volgend jaar verkiezingen en zal bijna niemand het aandurven om hier tegen te stemmen.

Wij zijn niet vaak verlegen om woorden, maar toen we bovenstaand bericht lazen, sloeg de realiteit van wat we al jaren schrijven wel heel hard in. Hoe ze de coronahoax misbruiken om hun eigen volk permanent tot slaaf te maken van de bankiersmafia, Rotschild mafia of hoe je ze ook wil noemen. Doet er ook niet meer toe hoe je ze noemt, of je weet wie ze zijn of niet, het eindresultaat is hetzelfde.

Een lezer stuurt het volgende (dank!):

De corona noodwet heb ik nog niet kunnen vinden maar wel het commentaar van verschillende commissies vanuit de orde van advocaten (OvA). Deze wet gaat in ieder geval voor een jaar gelden en is gemakkelijk te verlengen wat ook een bezwaar is van de OvA.

Opvallend zijn de boetes die het kabinet voorstelt voor personen tot max € 8.700,-- en voor bedrijven € 21.750,--. Wat verder opvalt is de inbreuk op het huisrecht waardoor elke opsporingsambtenaar het recht heeft om zonder huiszoekingsbevel binnen te treden. Overigens moet de OvA zich diep schamen dat ze hier constructief mee omgaan. Ze konden beter geen commentaar geven en vervolgens alle onzinnigheden in de rechtszaal aan flarden schieten. Nu proberen ze de overheid hiervoor te behoeden. Weet je gelijk aan welke kant je advocaat staat.

Het is in ieder geval duidelijk dat we op weg zijn naar een dictatuur en onze enige hoop is dat de 1e en 2e Kamer nog wat tegengas geven alhoewel ik daar persoonlijk niet in geloof. Zowel links als rechts buitelen over elkaar heen in een poging de hoogste graad van krankzinnigheid te bereiken c.q. elkaar daarin af te troeven. Welkom in de USSR 2.0. Hoorde zojuist dat ze Lenin weer uit zijn mausoleum hebben gepeuterd omdat hij last kreeg van lachstuipen.

Tot zover de lezer. Het volgende is de conclusie van de Orde van Advocaten en het volledig advies kan je hier lezen.

stop coronawet, nu

Wij willen alle politieagenten, militairen en BOA's vragen om goed en diep na te denken of zij straks nog willen werken voor een organisatie die ingezet zal worden tegen het eigen volk. Of zij nog met zichzelf kunnen leven en met de vragen van hun kinderen en/of kleinkinderen die later zullen willen weten waarom zij toen meegewerkt hebben aan de terreur en dictatuur van een klein groepje losgeslagen psychopaten.

Wij willen alle Eerste en Tweede Kamerleden vragen of zij bereid zijn de geschiedenis in te gaan als de ultieme verrader van het volk dat hen in goed vertrouwen heeft gekozen. Kamerleden zijn intelligent genoeg om te beseffen wat hier gebeurt en zullen zich nooit of te nimmer kunnen verschuilen achter: "Ich habe es nicht gewusst".

Binnenkort gaat het licht uit en is dit volk veroordeeld tot de ketenen van de anderhalve meter en de muilkorf en alles wat er nog volgt in deze lijn.

Tenzij…..

Tenzij er een wonder gebeurt.