Alarm, Martial Law is al ingevoerd in Amerika

de Fema kampen wachtenIets dat het meer alerte deel van de bevolking al jarenlang vreest, is nu feit geworden in Ameria en dat is de Martial Law.

Alleen is dat op een bijzonder geniepige manier gegaan, niet via de federale (overkoepelende) overheid, maar via de afzonderlijke staten en zo te zien hebben ze het in eerste instantie gemunt op kinderen.Vanwege het grote belang, zeker ook voor ons, van wat er nu gebeurt in Amerika, herhalen wij een klein deel van een artikel dat wij begin maart schreven:

Zij die achter de schermen aan de touwtjes trekken weten natuurlijk ook dat ze maar tot zover kunnen gaan met het permanent bedonderen van een bevolking. Je kunt de waarheid lang onderdrukken, maar die heeft toch nu eenmaal de eigenschap vroeg of laat boven tafel te komen en dat weten zij ook.

Het huidige coronavirus is waarschijnlijk nog niet de grote medische noodtoestand die zij op een gegeven moment via een gevaarlijk virus in het leven zullen roepen. Het lijkt nog iets te vroeg voor de definitieve versie, maar wat wij nu wel meemaken is een uitgebreide testrun, waarbij oplettende mensen kunnen zien wat hen straks te wachten staat.

Wanneer het echte virus komt dan zal overal ter wereld een medische noodtoestand worden uitgeroepen door mondiale, nationale en lokale bestuurders. Hierdoor wordt de normale wetgeving opgeschort, waardoor dezelfde situatie en zelfs extremer nog, ontstaat als wanneer de noodtoestand wordt uitgeroepen, ook wel Martial Law genoemd.

Deze Martial Law geeft die eerdergenoemde overheden ongekende macht en jij kunt brullen wat je wilt, maar jouw rechten worden gewoon aan de kant gegooid, want de medische noodtoestand is afgekondigd.

We kunnen nu al zien wat er dan gaat gebeuren.

Zo duikt er in Amerika ineens weer een oude bekende op in de vorm van FEMA (Federal Emergency Management Agency). Dit is een Amerikaanse overheidsinstantie die wordt ingeschakeld bij natuurlijke rampen, maar die ook kan worden ingezet in geval van een pandemie of vergelijkbare situatie.

FEMA is de afgelopen decennia berucht geworden door de vele kant en klare kampen die zij hebben ingericht door geheel Amerika, maar die nog nooit ergens voor gebruikt zijn. Onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat deze kampen volledig zijn bemand en omgeven door prikkeldraad, waardoor ze meer lijken op concentratiekampen dan plekken waar je naar toe gaat voor hulp. Het prikkeldraad is bovendien naar binnen gekeerd en niet naar buiten wat er dus op duidt dat het de bedoeling is mensen binnen te houden en niet indringers buiten te houden.

De gangbare theorie is dan ook dat FEMA al deze kampen in gereedheid heeft gebracht om in de nabije toekomst dwarsliggers en oproerkraaiers naartoe te brengen en dat deze kampen zullen fungeren als opvoed- en misschien nog erger, als vernietigingskampen.

Maar, deze kampen kunnen natuurlijk ook heel goed worden ingezet als centra waar mensen gedwongen “in quarantaine” gezet worden als er een medische noodtoestand wordt uitgeroepen.

Je ziet dan op dit moment al de berichten verschijnen dat men bij FEMA druk bezig is met de voorbereidingen van een komende pandemie.

Tot zover het eerdere artikel. Waar wij toen nog dachten dat het misschien een oefening zou betreffen, begint het er nu steeds meer op te lijken dat het toch "the real thing" is. 

De medische beperkingen zoals die overal door overheden aan bevolkingen zijn opgelegd komen feitelijk ook neer op een medische Martial Law, wat nog veel extremer je burgerrechten opschort (tot nul) dan bij "normale" martial law (noodtoestand). Maar, waar ze bij ons gekozen hebben voor zogenaamde noodverordeningen die zo snel mogelijk moeten worden omgezet naar wetten, hebben ze dat in Amerika niet gedaan.

Wat ze daar gedaan hebben is eigenlijk heel geniepig, want in plaats van de Federale overheid in Washington die regie en de controle voert, wordt dit gedaan door de gouverneurs van de afzonderlijke staten. Gouverneurs die misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden door in de staten zelf Martial Law uit te roepen, waardoor het formeel allemaal wat meer onder de radar blijft. Ze krijgen voor al deze verordeningen dikke subsidies vanuit Washington.

Feit is dat de gouverneurs hierdoor een vrijwel onbeperkt macht hebben en naar nu blijkt is dit niet allemaal bij toeval zo ontstaan. Want tegelijkertijd met het uitroepen van die Martial Law hebben ze ook een aantal essentiële wetten buiten werking gesteld, waaronder een bijzonder groot aantal die betrekking hebben op kinderen. Wetten die zorgen voor de bescherming van kinderen zodat die beschikken over een aantal basisdingen in het leven, maar die de ouders bepaalde rechten geven als de staat mocht besluiten hun kind weg te halen.

Daarnaast zijn er de afgelopen maand advertenties verschenen van afdelingen van de Amerikaanse Jeugdzorg die op zoek zijn naar personeel om te gaan werken in quarantaine kampen voor kinderen. Toen ongeruste Amerikanen dit zagen en vragen begonnen te stellen, werd de advertentie snel verwijderd en werd in een brief uitgelegd dat het allemaal berust op desinformatie.

Dit alles wordt in de volgende video uitgelegd door Ammon Bundy, een oude bekende op deze website, want wij volgen de strijd van deze familie tegen onrechtvaardige autoriteiten al jaren. Daarover verderop meer, maar nu eerst het goed gedocumenteerde en verontrustende nieuws van Ammon Bundy:Martial Law, kampen waar mensen in quarantaine kunnen worden gestopt en waar de controle in handen ligt van FEMA. Al in 2012 schreven wij het volgende:

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het aardig beangstigend om te weten dat er 800 gevangenissen/kampen zijn in Amerika die volledig operationeel zijn en klaar staan om gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand, maar… ze zijn allemaal leeg. En al deze instellingen staan onder controle van FEMA".

Wanneer je zo het verhaal van Ammon Bundy hoort en we hopen dat jullie het helpen verspreiden, dan wordt duidelijk dat die FEMA kampen straks zullen worden gebruikt om allerlei mensen, volwassenen en kinderen, "in quarantaine te plaatsen. Afgesloten van ieder contact met de buitenwereld, alle normale burgerrechten gelden niet meer, want ze zullen wel manieren vinden om die Martial Law eeuwig te laten duren.

verplichte vaccinatie door covid-19 en fema kampen

De Bundy familie weet waarover ze praten, want ze strijden al generaties lang tegen een onrechtvaardige overheid en ook op deze website zijn over die strijd talloze artikelen terug te vinden.

Voor hen die meer wil weten over deze strijdlustige vrijheidslievende familie, hierna een bijzonder inspirerende mini documentaire. Een aanrader om te bekijken, al is het alleen om meer te begrijpen over hoe overheden wereldwijd alles van burgers afnemen; vrijheid, geld, bezittingen, gezondheid. En ook om te zien en begrijpen op welke manier je jezelf en je medemens hiertegen kunt beschermen. Wij zijn zeer ontroerd en geraakt door deze video. (Artikel gaat onder de video verder.)Amerika wordt bewust vernietigd, zoveel is duidelijk. Een voorproefje van wat er gaat komen hebben we eerder in de week al kunnen zien door de dreiging van Trump om het leger in te zetten tegen de eigen bevolking. Nu is het er nog niet van gekomen, maar dat het gaat komen blijkt ook uit het volgende stukje uit een eerder artikel van augustus vorig jaar, voordat het virus er was. Het Pentagon weet al jaren wat er gaat komen en heeft er al druk op geoefend.  

Nu gaan we terug naar vandaag waar The Intercept de hand heeft weten te leggen op een trainingsvideo van het Pentagon via een Amerikaans WOB verzoek.

Het is een vijf minuten durende video, maar wel één die duidelijk laat zien hoe overheden denken en plannen en hoe dit naadloos aansluit op het bovenstaande.

Het is een video die er vanuit gaat dat rond 2030 de echt grote problemen zullen beginnen, waarbij de megasteden volgens het Pentagon de kern van het probleem zullen vormen.

Dat het leger tegen die tijd nog hoofdzakelijk oorlog zal voeren op een manier die men noemt “urban warfare”; oorlogen in de steden, gericht tegen de burgers van die steden. Daarover wilde David Crowley een documentaire film maken en voordat deze af was hebben hij en zijn gezin dat met de dood moeten bekopen, althans dat is het verhaal.

Ze voorspellen in die video dat die megasteden broeihaarden zullen worden van ongecontroleerde criminaliteit en waar, gebruik makend van allerlei moderne technieken, een soort criminele schaduwstaten zullen ontstaan binnen de nationale staat.

Uit de onderstaande video blijkt duidelijk dat de overheden moeilijkheden, onrust en opstanden verwachten in grote steden en dat ze nu voorbereidingen treffen om het leger gereed te maken voor de “strijd tegen criminelen” binnen die grote steden.

Saillant detail in de video van het Pentagon, die overigens wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden, is dat ze bij die oorlogsvoering in de megasteden de uitdrukking gebruiken "drain the swamp". Dezelfde uitdrukking die door Trump veelvuldig werd gebruikt tijdens zijn vorige verkiezingscampagne en die misschien wel een heel andere betekenis had/heeft dan men destijds dacht.

Waar we naartoe gaan is iets waar we al heel lang over schrijven en dat is uiteindelijk Martial Law. Een soort permanente noodtoestand waarbij alle ongewillige elementen zullen worden opgespoord en afgevoerd naar speciale (vernietigings) FEMA kampen.

"Met het bovenstaande in het achterhoofd is het aardig beangstigend om te weten dat er 800 gevangenissen/kampen zijn in Amerika die volledig operationeel zijn en klaar staan om gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand, maar… ze zijn allemaal leeg. En al deze instellingen staan onder controle van FEMA".

Wanneer je onderstaande video bekijkt zal toch hopelijk ook het kwartje vallen bij de laatste twijfelaars die nog steeds in de waan verkeren dat een overheid er is voor hun welzijn en niet een instrument is om de elite te beschermen en hun agenda te dienen.

Kijk naar de gebeurtenissen de laatste 20 jaar. Het systematisch verlies van alle vrijheden van burgers, de zo goed als permanente observatie van burgers bij alles wat ze doen, het toenemend extremisme, de toenemende onrust, de niet aflatende schietpartijen, de militaire oefeningen. En dan in Amerika nog het militariseren van de politie, het distribueren van militair materieel naar lokale politiekorpsen, de enorme groei van overheidsdatabases met alle mogelijke (misbruik van) informatie over burgers.

Het is het systematisch voorbereiden op de komende Martial Law, gevolgd door een maatschappij die één op één kan worden vergeleken met de Hunger Games.

En wie denkt dat dit soort dingen alleen in Amerika zullen gebeuren, komt bedrogen, want ook in ons land wordt in de achtergrond al druk aan dit soort scenario's gewerkt.

Welkom in de toekomst.

“Megacities: Urban Future, the Emerging Complexity,” a video created by the Army and used at the Pentagon’s Joint Special Operations University.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl