onze nieuwe dystopische wereld wacht Velen vragen zich af waar al deze destabilisering van onze huidige maatschappij uiteindelijk toe zal leiden en hoe zij zich een toekomst moeten voorstellen.

Alhoewel nog niet honderd procent vast, kan je uit de gebeurtenissen zoals die nu plaatsvinden bepaalde conclusies trekken.Duidelijk is wel dat alles wat er nu gebeurt niet is met de instemming van de 99,9 procent van de wereldbevolking. Zij zien het gebeuren en vragen zich wanhopig af wat er men hun wereld gaande is.

Wanneer we bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten kijken, dan zien we een gescripte destabiliseringscampagne zoals die de afgelopen 70 jaar talloze malen is uitgevoerd door de CIA. Echter, dit gebeurde altijd in andere landen en nu is Amerika zelf aan de beurt.

Het vormt allemaal onderdeel van het plan van de duistere Illuminati die ons midden in een transformatie hebben gestort, een proces dat onze wereld en onze biologie voor altijd zal veranderen.

In de onderstaande video wordt door Spiro Skouras uitgelegd hoe dat zal plaatsvinden.

Hij stelt dat het coronavirus de wereld in is geholpen om een zogenaamde “controlled demolition” van de wereldeconomie te bewerkstelligen. Controlled demolition is een term die veel wordt gebruikt als op een volledig gecontroleerde manier een (groot) gebouw wordt opgeblazen. Met andere woorden, onze economie zal op een volledig gecontroleerde manier in elkaar storten.

Wat dit in de praktijk zal betekenen is dat de min of meer welvarende middenklasse zal verdwijnen. Hierdoor zal een enorme grijze massa ontstaan die bijna allemaal zonder geld of inkomen volkomen afhankelijk zullen zijn van de Big Brother staat.

Op dit moment speelt de elite een soort spel om te doen voor komen alsof ze druk bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor de ontstane problemen. Ze doen dit door te laten lijken alsof we wat er nu gebeurt, moeten zien als een prachtige gelegenheid om de wereld te resetten, maar dan wel op hun manier uiteraard.

Daarom is het zaak goed te luisteren wat er bij het World Economic Forum (WEF) allemaal wordt bekokstoofd, want wat ze daar allemaal zeggen zal bepalen hoe jouw toekomst eruit gaat zien.

De Great Reset zoals ze het proces noemen, houdt uiteraard in dat er een wereldbestuur zal komen dat zich volledig zal inzetten om de doelstellingen van het duivelse 2030Agenda te halen. Het is een model waarbij een centrale overheid alle aspecten van het leven zal beheersen en de planeet beschikbaar zal zijn voor een kleine elite zonder anderhalve meter en muilkorf. Dit, terwijl de rest van de bevolking zal worden ondergebracht in hun eigen districten met grote steden zonder praktisch nog enkele vrijheid.

Vorige week kon je de eerste van dat soort geluiden al horen bij een virtuele conferentie van het WEF. Deelnemers waren onder ander Antonio Guterres, secretaris generaal van de VN, Kristalina Georgieva, CEO van het IMF en prins Charles. Zij spraken over hun plannen om van de gelegenheid gebruik te willen maken die de coronacrisis ons biedt om de wereld groener te maken door een eind te maken aan de fossiele brandstoffen. Tevens om een carbon (CO2) taks in te voeren om te zorgen dat toekomstige investeringen zijn gericht op een klimaat neutrale planeet.

Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, zei dat wij de keuze hebben tussen het voortdurend versterken van de huidige trends van polarisatie, nationalisme, racisme en toenemende sociale onrust of het creëren van een “nieuw sociaal contract”.

Hij noemt de gedragsverandering die volgens hem nodig is om alles en iedereen weer in harmonie met de natuur te brengen, niet een reset, maar de Vierde Industriële Revolutie. Een proces waarbij wij gebruik zullen maken van geavanceerde technologieën, waardoor wij een beter leven zullen krijgen. Samengevat is er een totale reset nodig van alles.

Schwab noemt dan een aantal doelstellingen van deze komende reset en bij één daarvan zullen de koude rillingen je over je rug lopen.

Er zullen normen worden vastgesteld die gelden voor de hele wereld en er zullen wereld handhavers (taskforces) in het leven worden geroepen (BOA’s in het kwadraat) die erop zullen toezien dat alles wereldwijd volgens deze standaarden gebeurt en dat alles wat er plaatsvindt binnen de doelstellingen van de 2030Agenda valt.

Eén van de andere doelstellingen van de reset (Vierde Industriële Revolutie) is de volledige inzet van de beschikbare technologieën om de gezondheids- en sociale uitdagingen te lijf te gaan.

Wat dit in de praktijk betekent is een verregaande vorm van integratie tussen machine en mens. Een vermenging van hardware, software en biologie, oftewel, transhumanisme. Vaccinatie en 5G zullen bij dit alles een grote rol spelen, want die zullen zorgen voor een verbinding tussen mens en machine.

Een essentieel onderdeel van het plan voor totale wereldcontrole is dat ze toegang hebben tot onze gedachten en emoties en in staat zijn om die te manipuleren op een manier die hen uitkomt. Dit alles zal zoals gewoonlijk worden verkocht als heel belangrijk voor “het grotere goed”.

De meeste werkzaamheden op deze aarde zullen worden overgenomen door robots en het hele concept mens zal een totaal nieuwe betekenis gaan krijgen. Zij zullen bepalen wat een mens is, dat wil zeggen, een trans humanistische cyborg die volkomen geïntegreerd zal worden met het 5G controlenetwerk.

Het virus zal worden gebruikt om het huidige systeem tot aan de grond toe af te branden. Daarom wordt de hele maatschappij nu ingericht op permanente maatregelen om het “virus te bestrijden” en zal de nieuwe coronawet een permanent onderdeel vormen van onze nieuwe wereld.

Ons geld zal verdwijnen en worden vervangen door een digitale wereldmunt waar in de achtergrond al jarenlang aan is gewerkt. Dit alles zal worden gekoppeld aan de digitale ID technologie waar Bill Gates zich volop mee bezighoudt en waar uiteraard ook je gezondheidspaspoort zal worden gekoppeld wat tevens zal dienen als je vaccinatiebewijs.

De wereldregering staat op de stoep en het virus zal worden gebruikt om deze volledig te implementeren.

Wij, de mensen, hebben geen enkele zeggenschap over/in onze toekomst, want de technocraten zullen bepalen hoe die eruit zal gaan zien, waarbij één ding zeker is en dat is dat deze allesbehalve menselijk zal zijn. WAKE UP!