slaven applaudisseren, slavernij Twee bekende auteurs hebben niet alleen exact beschreven hoe onze maatschappij er straks uit zal zien, ze hebben ook geprobeerd ons te waarschuwen.

“Als je een beeld wilt van de toekomst stel je dan een laars voor die op een menselijk gezicht trapt, en dit voor altijd”.Wie niet compleet gehersenspoeld is, ziet op dit moment een wereld waarin de bevolking schreeuwt om haar eigen slavernij.

Iemand die dit had voorzien en ook voorspelde was George Orwell, de auteur van het bekende boek 1984.

Orwell beschrijft een staat waarin de overheid elk aspect van het menselijk leven bewaakt en controleert. Het hoofdpersonage, de timide Winston Smith, poogt hiertegen te rebelleren, maar ondervindt dat de macht van de regering verder reikt dan hij zich had kunnen voorstellen. In de strijd tegen de Partij en Big Brother gaat de enkeling kansloos ten onder.

Net voor zijn dood in 1950 waarschuwde Orwell voor wat er in het echt ging komen en zei onder andere dat er in die nieuwe wereld geen ruimte meer zou zijn voor emoties, behalve angst, woede, triomf en zelfvernedering.

Er zal geen loyaliteit zijn behalve loyaliteit tegenover de partij. “Als je een beeld wilt van de toekomst stel je dan een laars voor die op een menselijk gezicht trapt, en dit voor altijd”. "Stop met het buigen voor macht".

Het volgende is ook een uitspraak van Orwell en een heel belangrijke. Als vrijheid ook maar enige betekenis heeft, dan is dat het recht om mensen díe dingen te vertellen die ze niet willen horen.

George Orwell, vrijheid is het recht om dingen te zeggen die mensen niet willen horen

Al die dingen die Orwell voorspelde zien we voor onze ogen gebeuren. Als wij onvrijwillig worden opgesloten, dan applaudisseren wij luid en zingen het Wilhelmus vanaf ons balkon. Als voor onze ogen onze cultuur wordt vernietigd, dan zwijgen wij. Als wij tot op het bot worden vernederd, dan vinden wij dat normaal.

Zojuist zijn de nieuwe antiracismedemonstraties van start gegaan in Den Haag en Groningen. En die laatste slaat nú al een compleet modderfiguur! De organisatie begon met: “Zwarte mensen moeten vooraan zitten. Witte mensen achteraan.”

De boodschap van Orwell is luid en duidelijk: “Laat het niet gebeuren. Het hangt van jou af”.

We zien de maatschappij die Orwell omschreef zich overal ontvouwen en misschien nergens meer dan in Amerika. In “the land of the free” wordt op sommige plekken de politie afgeschaft, anderen roepen om Martial Law en geweld om de opstanden neer te slaan.

Ondertussen wordt er gestolen en geplunderd en wordt er door weer anderen opgeroepen om een einde te maken aan de vrijheid van meningsuiting omdat het niet in hun straatje past.

De tegenstellingen zijn nog nooit zo groot geweest en mensen ontsteken in totale woede als ze iets zien of lezen dat tegen hun eigen opvattingen in gaat. Gehersenspoelde opvattingen, dat wel natuurlijk. Dan zien we een Amerikaanse overheid die staat te trappelen van ongeduld om de oorlog aan te gaan met het eigen volk om op die manier controle te blijven houden. Tegelijkertijd staan ze ook te trappelen om de nog resterende vrijheden bij burgers weg te halen om op die manier het tijdperk van de New World Order in te kunnen luiden.

Al het bovenstaande klinkt niet alleen absurd, het ís het ook en toch gebeurt het voor onze ogen.

Een andere bekende auteur is Aldous Huxley en ook hij heeft geprobeerd de mensheid te waarschuwen voor de dingen die nu gaan komen.

Iets wat hij zei, maar ook Orwell, is dat alle elementaire mensenrechten zullen worden afgeschaft en dat wij of links- of rechtsom met slavernij te maken zullen krijgen. Onze eigen onderwerping aan slavernij wel te verstaan.

Huxley is vooral bekend geworden door zijn boek Brave New World, waarover wij zeven jaar geleden het volgende schreven:

Waarin de Staat de ultieme Godheid is. Of dit nu de Europese Unie heet, Amerika of New World Order doet niet zoveel ter zake. Wat wel van belang is is om te beseffen dat dit reeds lang geleden zo is gepland zoals ondermeer bleek uit een artikel wat wij enkele dagen geleden publiceerden.

Hier nog een heel klein stukje uit het boek “Brave New World”:

"Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een totalitaire Wereldstaat, met als motto Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid".

"In de nieuwe wereld heerst een vrije seksuele moraal en mensen worden aangemoedigd wisselende contacten te hebben. Ook jonge kinderen wordt aangeleerd deel te nemen aan seksspelletjes. Een gezinsleven bestaat dan ook niet. Woorden als 'gezin', 'vader' en 'moeder' worden zelfs gezien als taboe en er wordt dan ook beschaamd op gereageerd".

Het boek “Brave New World” was dan ook geen science fiction roman. Het was een profetie, gebaseerd op insider kennis van de Illuminati plannen van de auteur Aldous Huxley. Dat is misschien ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de leermeester van Aldous Huxley niemand minder was dan de grootste satanist die waarschijnlijk ooit op deze aarde heeft bestaan, Alistair Crowley.

De staat als God met satanisten/psychopaten aan het roer. Dát is de werkelijke reden dat er hoe dan ook een einde moet worden gemaakt aan het traditionele gezin; vader, moeder en kind(eren).

Een bekende uitspraak van Huxley is: Je zult de waarheid leren kennen en die waarheid zal je woedend maken.

De meeste mensen kunnen niet functioneren zonder een “meester” of heerser. Iemand die hen commandeert en hen vertelt wat te doen en hoe het te doen. Dit komt ook omdat ze van jongs af aan worden gehersenspoeld met dit concept.

De oplossing is dat we goed gaan beseffen wat er met ons gebeurt. Het geven van macht aan andere mensen om over andere mensen te kunnen beslissen, heeft nog nooit goed uitgepakt voor degenen die gecontroleerd worden. Ook democratie heeft de mensen niet gebracht wat het in theorie had moeten doen, want nauwelijks zijn de vertegenwoordigers van het volk gekozen, of ze worden ingepalmd via zaken zoals Bilderberg Conferenties en werken vanaf dat moment voor de slavenmeesters in plaats van voor het volk dat hen heeft gekozen. Er is niet voor niets een bekend gezegde: De vraag hoe groot een overheid moet zijn, is hetzelfde als vragen hoeveel slavernij het volk zal tolereren.

Terecht zie je nu overal binnen de alternatieve media de roep om een eind te maken aan de krankzinnige coronamaatregelen (slavernijmaatregelen) en oproepen om dit alles gezamenlijk aan te pakken.

En nu we het over samen hebben, is er toch iets dat ons van het hart moet. Door de jaren heen hebben wij natuurlijk een enorme database met informatie opgebouwd en het is natuurlijk prima als anderen daar ook gebruik van maken, graag zelfs. Deze database is opgebouwd door onderzoek en duizenden uren (onbetaald) werk. Wat we nu zien is dat onze informatie niet alleen op diverse plekken wordt gebruikt zonder enig overleg of vermelding waar het vandaan komt, maar dat bepaalde partijen daar ook nog eens fiks geld mee verdienen.

Eerst waren we daar een beetje gepikeerd over, zo van: "Wij doen het werk, verdienen er niets mee en anderen kopiëren het zonder toestemming en daar rinkelt de kassa door de reclame-inkomsten die ermee worden gegenereerd".
Nu zijn we dat niet meer, want wij hebben er tenslotte zelf voor gekozen om niet commercieel te werken, maar dat betekent wel dat wij voor onkosten en andere dingen volledig afhankelijk zijn van donaties.

Het zijn dan ook jullie de lezers die voor de new look website hebben gezorgd (wij zijn iedere dag weer zo blij hiermee!) en als er mensen genegen zijn ons verder te willen ondersteunen via een donatie, dan heel graag. Niets hoeft, maar alle beetjes helpen en je donatie wordt ingezet voor jouw dagelijkse nieuws (we gaan er niet van naar de anderhalve meter kroeg)

Help hoe dan ook mee met het verspreiden van de waarheid en mocht je als tegenargument krijgen dat wij in zo’n mooi prachtig vrij democratisch land leven, dan kan je nog altijd de volgende spreuk van Johann Wolfgang von Goethe gebruiken. Vrij vertaald staat er zo iets als: De grootste slaven zijn zij die, onterecht, denken dat ze vrij zijn.

zij denken vrij te zijn, zijn de grootste slaven Goethe