Ook bij Winston Churchhill bedriegt de schijnDe voormalige Britse premier Winston Churchill stond bekend als een ijzervreter die van geen wijken wist. 

Dat is wat er staat in onze geschiedenisboeken, maar bijna niemand weet wie de werkelijke Winston Churchill was.Wat wij altijd op school hebben geleerd is dat de Britse premier Winston Churchill één van de grootste helden van de Tweede Wereldoorlog was. Hij was degene die, ondanks de enorme overmacht van de Duitsers, standhield en dankzij de befaamde Battle of Britain kon Hitler de door hem gewenste invasie niet uitvoeren.

Ook Winston Churchill moest het echter afgelopen week ontgelden in de beeldenstorm die ook over ons continent waart.

Churchill werd de voorbije dagen het mikpunt van activisten tegen racisme. Dat omwille van zijn witte suprematistische opvattingen en zijn permissie voor het gebruik van geweld door de Britse koloniale strijdkrachten in India. Afgelopen weekend werd bij een standbeeld in Londen onder het opschrift “Churchill” “was een racist” geklad.

Winston Churchhill racist

De actievoerders die het standbeeld hebben beklad hebben waarschijnlijk geen flauw benul wie Winston Churchill werkelijk was en wat zijn rol was gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Ondanks dat Winston Churchill diverse keren de gelegenheid had om een eind te maken aan de Tweede Wereldoorlog, althans in West Europa, heeft hij dat niet gedaan. Als gevolg daarvan heeft vooral de bevolking van Londen, heel zwaar te lijden gehad en waren zij niet op de hoogte van de vredesvoorstellen die door Hitler richting Churchill waren gedaan. Hij heeft feitelijk het tegenovergestelde gedaan door Hitler als het ware uit te dagen om Londen te bombarderen en ook andere burgerdoelen.

Tegen het eind van september 1940 waren 7.000 inwoners van Londen om het leven gekomen, waarvan 700 kinderen. Aan het slot van de oorlog was het aantal burgerdoden gestegen tot 60.000 en aan Duitse kant kwamen er maar liefst 650.000 burgers om het leven door de zogenaamde "strategische bombardementen".

Begin 1940 was Churchill er volgens Henry Makow op uit om te beginnen met bloedvergieten. Er was een goed half jaar voorbij gegaan sinds Groot Brittannië Duitsland de oorlog had verklaard. Er was een hele tijd niets gebeurd en men noemde het dan ook gekscherend "the phoney war", een soort nepoorlog.

Wat niet bekend was echter, zoals er heel veel niet bekend is over Hitler,  was dat Adolf Hitler gedurende die tijd meerdere keren een ruimhartig vredesaanbod had gedaan. Hitler had geen enkele trek in een oorlog met de Britten die hij beschouwde als zijn Arische broeders. Veel prominente Engelsen wilden dat aanbod aanvaarden, maar Churchill weigerde.

Als Groot Brittannië wél dat vredesaanbod zou hebben geaccepteerd dan zou er miisschien nooit een Joodse holocaust zijn geweest en zouden er zeker miljoenen mensen minder zijn gestorven. Later omschreef Churchill zelf het als de meest onnodige oorlog in de geschiedenis,

Maar, wat er in werkelijkheid gebeurde is dat hij handelde om de bankiers in de City van Londen van dienst te zijn. Deze bankiers hadden zijn verlies op de beurs gecompenseerd en hem gered van de ondergang omdat hij vanwege schulden zijn landhuis Chartwell dreigde te verliezen.

Bovenstaande is afkomstig uit het boek Churchill's War uit 1987, geschreven door David Irving. Deze geeft een echt verslag van de gebeurtenissen en niet het geijkte verhaal dat wij gedwongen op school leren. 

De Tweede Oorlog was een ontzettend belangrijke stap naar de door de Illuminati geplande New World Order, een wereldwijde tirannie gerund door Rothschild bankiers en consorten vanuit de City van Londen of Jeruzalem. Een dergelijke oorlog is noodzakelijk om daarna op de rokende puinhopen de fundamenten te leggen voor de volgende stap naar de slavernij van de wereldbevolking. Direct na de oorlog werd in 1945 de Verenigde Naties opgericht, het werktuig dat nu een heel belangrijke rol speelt bij de New World Order en feitelijk al fungeert als een wereldregering. 

Net zoals keer op keer blijkt uit onze geschiedenis is ook Winston Churchill niet degene die wij denken die hij was. Ook Churchill behoort bij de zogenaamde Cryptojoden, dat wil zeggen mensen die zich voor doen als protestant, katholiek of moslim, maar thuis gewoon Joods zijn. 

Zijn moeder was Jennie Jerome, dochter van Leonard Jerome, die eigenlijk Jacobson heette. Hij was een speculant en zakenpartner van August Belmont, de voornaamste vertegenwoordiger van de Rothschilds in Amerika. 

Het huwelijk van Jennie Jerome met Randolph Churchill, de tweede zoon van de hertog van Marlborough, was een verstandshuwelijk zoals er heel veel zijn tussen de arme Britse adel en dochters van rijke Joodse zakenlieden c.q. bankiers. We hebben in een eerder artikel al uitgebreid beschreven hoe de complete Britse adel is geïnfiltreerd en dat zelfs de volgende Britse koning Joods zal zijn. 

Winston Churchill werd in 1930 lid van een exclusief clubje, Focus Group, voornamelijk bestaand uit bankiers en belangrijke zakenlieden. De voorzitter was de Zionist en tevens voorzitter van Shell, Sir Robert Waley-Cohen. Via dit groepje werd Churchill eigenlijk het boegbeeld van de tegenstanders van "appeasement", de mensen die hoe dan ook geen vrede met Duitsland wilden.

Volgens diverse bronnen stond Winston Churchill volledig onder controle van Lord Victor de Rothschild:

Victor Rothschild. It's not Zionists versus fascists. It's the feudal elite and their mafias versus the rest. "Lord Victor Rothschild ... made Churchill's decisions, including the bombing of the food trains into the concentration camps, and the continued strafing of the inmates." Rothschild is on record as saying: 'There will be no room in the new country for shnorrers' (poor Jews).

In 1936 liet de toenmalige premier Stanley Baldwin weten dat als er dan toch in Europa gevochten moest worden, hij dit liever overliet aan de bolsjewieken en de Nazi's, maar de Illuminati hadden andere plannen. Zij gebruiken benodigde pionnen/tools in hun lange termijn plannen. Landen zoals Groot Brittannië, Amerika en Israël, bewegingen zoals zionisme, socialisme of communisme en mensen zoals Amerikanen, Duitsers en Joden. Ze worden ingezet waar nodig en opgeofferd als daar volgens hen noodzaak toe is.

Wie en wat de Illuminati zijn hebben wij uitgebreid beschreven en hoewel ze zich verbergen onder of achter het Joodse volk, zijn ook Joden zelf slachtoffer, net zo goed als andere volken. Het is een satanische sekte waar we mee te maken hebben, niet met een heel volk. 

Ze worden dikwijls vergeleken met een virus dat overal weet binnen te dringen en uiteindelijk alles weet over te nemen.

Er zijn overeenkomsten tussen Winston Churchill en Donald Trump. Beiden zijn Cryptojoden, beiden zijn fanatieke Zionisten en beiden zijn door bankiers gered van de ondergang en beiden bedienen de Rothschild mafia op hun wenken.

Het resultaat van al het bovenstaande en de manier waarop satanisten mensen offeren, wordt goed weergegeven in de volgende video. Het maakt niet uit welke van de twee kanten de wreedheden begaat, want tenslotte zegt men niet zonder reden: All Wars are Bankers Wars.