reductie wereldbevolkingWij hebben niet te maken met een tijdelijke gezondheidscrisis, waarna de wereld weer verder zal gaan zoals voorheen.

Wij hebben te maken met een totale reset van het systeem, waarbij voor heel veel "nutteloze mee-eters", zoals onze ouderen worden beschouwd bijvoorbeeld, niet langer plaats is op deze planeet.Op dit moment houden mensen zich heel erg bezig met alle vrijheidsbeperkende maatregelen en protestacties die opeens niet meer doorgaan.

Bij dat alles is het natuurlijk ook heel belangrijk om vooral niet het grotere beeld uit het oog te verliezen. Terwijl wij ons druk maken over anderhalve meter, gaan in de achtergrond de voorbereidingen om te komen tot een totale reset, gewoon verder. Een reset die enorme gevolgen zal hebben voor de wereld en waar wanneer die reset achter de rug is, er veel mensen die nu nog op aarde rondlopen, er niet meer zullen zijn.

Alles wat er nu gebeurt is een volgende stap naar totale wereldcontrole en daarbij hoort het "opschonen" van de planeet. Helaas vallen onder dat "opschonen" ook heel veel mensen.

Wij hebben onlangs een artikel geschreven over het WEF (World Economic Forum) en alle dingen die ze daar voorbereiden. Een plan dat ze de Great Reset noemen.

Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, zei dat wij de keuze hebben tussen het voortdurend versterken van de huidige trends van polarisatie, nationalisme, racisme en toenemende sociale onrust of het creëren van een “nieuw sociaal contract”.

Hij noemt de gedragsverandering die volgens hem nodig is om alles en iedereen weer in harmonie met de natuur te brengen, niet een reset, maar de Vierde Industriële Revolutie. Een proces waarbij wij gebruik zullen maken van geavanceerde technologieën, waardoor wij een beter leven zullen krijgen. Samengevat is er een totale reset nodig van alles.

Schwab noemt dan een aantal doelstellingen van deze komende reset en bij één daarvan zullen de koude rillingen je over je rug lopen.

Er zullen normen worden vastgesteld die gelden voor de hele wereld en er zullen wereld handhavers (taskforces) in het leven worden geroepen (BOA’s in het kwadraat) die erop zullen toezien dat alles wereldwijd volgens deze standaarden gebeurt en dat alles wat er plaatsvindt binnen de doelstellingen van de 2030Agenda valt.

Eén van de andere doelstellingen van de reset (Vierde Industriële Revolutie) is de volledige inzet van de beschikbare technologieën om de gezondheids- en sociale uitdagingen te lijf te gaan.

Wat dit in de praktijk betekent is een verregaande vorm van integratie tussen machine en mens. Een vermenging van hardware, software en biologie, oftewel, transhumanisme. Vaccinatie en 5G zullen bij dit alles een grote rol spelen, want die zullen zorgen voor een verbinding tussen mens en machine.

De bekende econoom Martin Armstrong zegt het volgende over het WEF.

Het is allemaal gepland en het wordt gepromoot door het beruchte Davos, het World Economic Forum. De mensen daar behoren allemaal tot de elite en zij zullen zich nooit onder ons begeven, want zij zien ons als "the great unwashed", de grote ongewassen massa. Zij hebben ervoor gezorgd dat er overal ter wereld onlusten uitbarsten en mensen massaal zelfmoord plegen door ze gevangen te zetten en hen alle mensenrechten af te pakken. 

Zij zijn van mening dat de wereld overbevolkt is en dat het "uitdunnen" van de kudde gerechtvaardigd is en er daarom geen sprake is van genocide.

Kijk naar de volgende video van het WEF en je begrijpt onmiddellijk wat het grote plan is.De boodschap is luid en duidelijk: de aarde is vies, de aarde is vol, de aarde is ziek, er moet nu wat gebeuren en wat een prachtige aangelegenheid doet zich nu voor met het virus.

Net voordat het virus in december vorig opdook in Wuhan, hadden we de 11.000 wetenschappers die in november met het volgende kwamen:

Maar, onze wereld heeft natuurlijk al lange tijd niets meer te maken met de waarheid, maar alles met propaganda en dus zeggen de 11.000 "bezorgde" wetenschappers het volgende:

"Omdat de wereldbevolking nog steeds met ongeveer 80 miljoen mensen per jaar toeneemt oftewel 200.000 per dag moet dit worden gestabiliseerd en idealiter worden gereduceerd binnen een raamwerk dat de sociale integriteit garandeert. Er zijn bewezen en effectieve methodes die de mensenrechten versterken, terwijl ze tegelijkertijd de vruchtbaarheid verminderen, waardoor ook de gevolgen voor de broeikasgassen uitstoot en het verlies van biodiversiteit minder heftig zullen zijn.

Deze methoden zullen inhouden dat er voor alle mensen gezinsplanning komt, dat er obstakels uit de weg zullen worden geruimd om hier toegang toe te krijgen en dat wij ook volledige gendergelijkheid zullen bereiken, waarbij basis- en voortgezet onderwijs de wereldwijde norm voor allen moet worden, in het bijzonder voor meisjes en jonge vrouwen.

Het zijn zoals gewoonlijk glad verpakte praatjes, maar nu voor het eerst wordt er door wetenschappers daadwerkelijk opgeroepen tot een reductie van de wereldbevolking. Het is de volgende stap, net zoals we eerder een wetenschapper zagen die oproept tot het eten van mensen om het klimaat te redden.

Wat we nu zien is dat de bevolkingsreductie meer openlijk wordt besproken, want in werkelijkheid zijn ze daar allang mee bezig op allerlei geniepige manieren zoals blijkt uit de doelstellingen van de Illuminati:

We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken maar hun het tegenovergestelde doen voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en pijnstillende middelen toevoegen aan voedsel en water, zelfs in de lucht. Ze zullen overdekt worden met vergiften overal waar zij zich wenden.

Eind april dit jaar schreven wij het volgende:

Dat dit zo is wordt onder andere ook bevestigd door een oude rot op het gebied van militaire inlichtingendiensten, kolonel Vladimir Kvachkov van de GRU (Russische militaire inlichtingendienst).

Hij spreekt over het coronafenomeen, de zogenaamde pandemie, en verzekert de interviewer dat er helemaal geen pandemie is. Dat datgene waar wij hier mee te maken hebben gezien moet worden als een mondiale strategische speciale operatie.

Dat het een operatie is van de machten achter de schermen, de Zionisten en de financiële machthebbers (= satanische sekte), in een poging om de mensheid volledig onder controle te krijgen. Zij willen onze vrijheden weghalen en hun politieke controle vergroten.

Ook Kvachkov is er heilig van overtuigd dat één van de doelen van de coronacrisis depopulatie is. Hetgeen overigens precies in lijn ligt met dat wat sektelid en Antichrist Bill Gates voor ogen heeft.
Daarom is het van het grootste belang om de grote lijnen te blijven zien. Daarom zijn zo goed als alle grote leiders lid van de machtige vrijmetselaarsloges. Uiteraard geldt dit ook voor onze premier Mark Rutte.

De bevolking smeekt om kleine gunsten zodat ze weer iets van een normaal leven terug kunnen krijgen, bij juist de lieden die in de achtergrond werken aan het "opruimen" van diezelfde mensen.