33, vrijmetselaarsVolgens een aantal onderzoekers gebruiken de hogere rangen in de vrijmetselarij het nummer 33 om te laten weten dat er sprake is van een psy-op, een psychologische operatie.

Dat is dan ook precies wat corona of covid-19 is, een psy-op om ons de New World Order binnen te leiden.Net zoals het boek 1984 van George Orwell geen sciencefiction was, maar een handleiding, zo zijn de Protocollen van de Wijzen van Sion/Zion de blauwdruk voor de komende maatschappij waar wij nu in sneltreinvaart op afstormen.

Omdat list, bedrog, liegen en geweld de norm zijn, wordt uiteraard het bestaan van de Protocollen ontkend, weggezet als een vervalsing of een antisemitisch complot. In een eerder artikel toonden we al aan dat de Protocollen wel degelijk echt zijn.

In de Protocollen staat het volgende:

Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij regel voor de regeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere nieuwe macht te verliezen.

Als het een vervalsing zou zijn, of niet zou bestaan, vraag je dan af hoe het kan dat alles wat er in de Protocollen staat beschreven haarfijn klopt met de werkelijke situatie in de wereld. Wil je meer weten over het ontstaan en de auteurs, klik op het volgende plaatje en je komt terecht bij de Joodse onderzoeker Brother Nathanael Kapner. 

Protocollen van de Wijzen van Sion

Een klein deel uit een eerder artikel:

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1 mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak. Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de massa Goyim (menselijk vee). De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent, "houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000 volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Volgens de Joodse onderzoeker Clifford Shack infiltreerden ze na de dood van Zevi, onder leiding van zijn opvolger Jacob Frank (de sekte wordt soms ook Sabbateans/Frankists genoemd), alle vrijmetselaarsloges in Engeland en hebben ze via de vrijmetselarij in 1776 de Illuminati opgericht. De vrijmetselarij zou de geheime kracht worden achter belangrijke gebeurtenissen zoals de Amerikaanse, Franse en Russische revolutie, het opzetten van de Verenigde Naties, beide Wereldoorlogen inclusief de holocaust en de moorden op de Kennedy’s, omdat deze vastbesloten waren de praktijken van dit geheime satanische netwerk op Amerikaanse bodem te dwarsbomen.


En via de vrijmetselarij komen we terecht bij het getal 33.

Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina, Amerika.

Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse Burgeroorlog werden afgevuurd.

Zoals we zo zullen zien vonden er veel keerpunten in de recente geschiedenis plaats langs de 33ste breedtegraad.

Een andere organisatie die door sommigen wordt beschouwd als een geheim genootschap met Luciferiaanse banden met de Illuminati is de Verenigde Naties. Ook daar vind je het getal 33 terug. Kijk maar eens naar de vlag en je zult een wereld zien verdeeld in 33 secties, omcirkeld door olijftakken. Toeval? Of heeft dit een diepere betekenis?

En via het getal 33 komen we terecht bij de grootste psy-op uit de menselijke geschiedenis, covid-19, oftewel het coronavirus.

Luister ongeveer vier minuten naar de volgende video, vanaf 4 minuut 40 en dan voor ongeveer vier minuten. Dan zal je zien waarom het getal 33 zo krankzinnig veel voorkomt in de corona crisis. Het is hun aankondiging van wat ze van plan zijn en dat het een psy-op is.Overal ter wereld ontdekken mensen dat het getal 33 keer op keer terugkomt.

getal 33, corona

Ook in de volgende video die al van een paar maanden geleden is, zie je overal het getal 33 opduiken.En met al het bovenstaande in je achterhoofd vind je het waarschijnlijk ook niet meer zo vreemd, dat alle door hen gecontroleerde mainstream media nu allemaal al schijnen te weten dat er een tweede coronagolf zal komen.