Als we niks doen, is dit onze huiveringwekkende toekomst

je wilt niet wonen in de New World Order Enkele maanden geleden schreven wij dat het nu echt de Endgame is, erop of eronder, en dat dit klopt wordt met de dag duidelijker.

Wat ook steeds meer duidelijk wordt is dat als het eronder wordt, wij die toekomst niet mee willen maken.Er is geen tijd meer om om de hete brij heen te draaien, her en der wat bloemetjes te leggen en denken dat daarmee alles wel goed zal komen. Dat komt het niet, want er is een grote kans dat diegene die jou op pad sturen met bloemetjes, dit bewust doen om je op die manier in slaap te houden.

De krachten die achter de klimaathoax zitten, zijn precies dezelfde als die achter de coronahoax zitten en zij zijn uit op totale wereldwereldoverheersing. Het is een sekte, een satanische, en ze zijn onvoorstelbaar machtig.

Voor hen die niet al te bekend zijn met de materie, hierbij een uitleg van enkele begrippen. Wat wij tegenwoordig Joden noemen zijn voor het overgrote deel geen Joden, maar Chazaren. Een klein elite deel van deze Chazaren vormen een geheime satanische sekte die bekendstaat onder verschillende namen zoals de Sabbateans, de Illuminati, de Rothschild mafia, de Chazaarse mafia (CM), sekte van het Alziend Oog en Sekte des Doods. Een afgeleide van de Sabbateans is de Chabad beweging. Zij hebben niets met het gewone Joodse/Chazaar volk te maken. Deze satanische mafia verbergt zich onder de paraplu van het Jodendom. Niet alleen hebben zij de controle over de gelduitgifte in bijna de hele wereld  en de mainstream media inclusief Hollywood, zij hebben ook het machtige werktuig van het Zionisme. Dit doet zich voor als een politiek ideologische beweging, maar is in feite een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Een kenmerk van deze satanische sekte is verder dat ze opereren als een virus door een organisatie te infiltreren en over te nemen. Door die tactiek controleren zij onder andere geheime genootschappen, semi-geheime genootschappen en de top van schijnbare openbare genootschappen en religies, zoals de Vrijmetselaars, de Rozenkruisers, de Scientology Kerk, de Mormonen, de Katholieke kerk, de Islamitische kerk, de Jehovah's Getuigen, de Joodse kerk, allerlei sekten en politieke stromingen, et cetera. De leden van deze organisaties worden aan de top van bedrijven gezet, in regeringen en belangrijke publieke organisaties als het Wereld Natuurfonds, Amnesty, het Rode Kruis/De Rode Halve Maan en Greenpeace (er zijn er meer). Daarnaast controleren zij tegenwoordig grotendeels het internet via Facebook, Google en Youtube.

Binnen dit alles, of (gedeeltelijk) naast dit alles, heb je nog wat men noemt de religieuze Zionisten die een leer aanhangen die Rabbijns Jodendom wordt genoemd en is gebaseerd niet op de bijbel, maar op de Talmoed.

Bovenstaande is belangrijk, want als de New World Order tot stand komt met straks Jeruzalem als hoofdstad van de wereld dan komen alle bovengenoemde elementen terug.

Wat dit dan allemaal in de praktijk gaat betekenen, kan je horen in onderstaande video. Een kort (12 minuten) durend interview met de Joodse schrijver en journalist Yossi Gurtvitz. Deze man weet waarover hij praat, want hij is opgeleid op een jesjiva (Een jesjiva of (Nederlands-Jiddisj) jesjieve is een Talmoedschool speciaal bestemd voor jongens en jongere mannen die niet gehuwd zijn).

Wat deze zogenaamde Zionistische religieuzen geloven is dat alleen Joden die dezelfde leer aanhangan als zij volledige menselijke wezens zijn. Ieder ander is van een lager niveau. Deze wezens noemt men "anderen". Zij moeten worden vermeden, geweigerd, aan de kant geschoven of in het ergste geval worden vernietigd.

Er wordt volgens Gurtvitz soms wel eens gezegd dat het volgens het Rabbijns Jodendom niet verboden is om een niet Jood te vermoorden. Dat is niet waar, maar hoewel dit verboden is, hangt degene die toch een niet Jood vermoordt geen straf boven het hoofd. Als je een Jood vermoordt, dan word je wel bestraft. Als je het in je hoofd haalt om een slaaf van een Jood te vermoorden, dan kan je of een forse boete tegemoet zien of je wordt zelf ter dood gebracht. De reden dat je niet naar de gevangenis gaat is volgens Gurtvitz omdat in de tijd dat deze regels werden gemaakt er geen gevangenissen bestonden. Bij het orthodox Jodendom is de slavernij trouwens nooit afgeschaft.

Dus, de enige die je ongestraft kan vermoorden is een niet Jood. Je bent dan technisch schuldig, maar wordt niet bestraft omdat dit overgelaten wordt aan God. Dus, eigenlijk is het ook geen misdaad om een niet Jood te doden, want je wordt toch niet bestraft.

De huidige wetten en voorschriften zijn voor een deel nog gebaseerd op één van hun grootste filosofen en leermeesters, Maimonides die leefde in de 12e eeuw. Hij staat ook bekend als Rambam en dit is wat de Wikipedia over hem zegt:

Hij wordt beschouwd als de belangrijkste rabbijn uit het post-Talmoedisch jodendom. Zijn filosofische werk heeft tot op de dag van vandaag grote invloed, zowel op het joodse denken als daarbuiten.

Maimonides stelt dat het prima is als een volwassen man seks heeft met een 3-jarig meisje, want dit de leeftijd waarop het meisje wordt geacht in staat te zijn in te stemmen met seks. Maar, als een man een 3-jarig meisje verkracht, dan moet het meisje worden geëxecuteerd. Niet de man, want het is duidelijk dat het meisje heeft geprobeerd de man te verleiden.

Maar, de rabijnnen weten ook dat wanneer zij deze regels zullen proberen te implementeren er onmiddellijk een massale Jodenvervolging op gang komt (progrom). Aangezien ze liever niet met dit soort gevolgen te maken willen hebben, is er, voor nu, een andere oplossing bedacht. Ze kennen daarom een andere werkelijkheid die Darkei Shalom noemen. Een staat die inhoudt dat hoewel ze hun eigen wetten respecteren en willen volgen, ze dit nu even niet doen. Dit, omdat het voor een enorme puinhoop zou zorgen en er Joden omgebracht zouden worden. Dus, moeten ze voor nu discreet zijn en zich inhouden. 

Op de vraag hoelang deze Darkei Shalom situatie nog zal voortduren komt het antwoord: Zolang Israël nog relatief zwak is.

Met straks overal 5G, de wereld in min of meer permanente lockdowns met steeds nieuwe golven coronavirussen en verplichte vaccinaties voor iedereen, hebben we gegarandeerd de situatie dat er niet langer een noodzaak bestaat voor Darkei Shalom.

Wanneer zij erin slagen om hun New World Order met behulp van bovenstaande elementen werkelijkheid te doen worden, dan zullen wij en vooral ook onze kinderen, in een nachtmerrie terechtkomen die zijn weerga niet kent. 

Onlangs schreven wij een artikel over het feit dat de Martial Law in Amerika feitelijk al op een geniepige manier is ingevoerd. Dat bericht kwam naar buiten via Amon Bundy en in dat bericht gaf hij een speciale waarschuwing over onze kinderen tijdens de Martial Law:

Feit is dat de gouverneurs hierdoor een vrijwel onbeperkt macht hebben en naar nu blijkt is dit niet allemaal bij toeval zo ontstaan. Want tegelijkertijd met het uitroepen van die Martial Law hebben ze ook een aantal essentiële wetten buiten werking gesteld, waaronder een bijzonder groot aantal die betrekking hebben op kinderen. Wetten die zorgen voor de bescherming van kinderen zodat die beschikken over een aantal basisdingen in het leven, maar die de ouders bepaalde rechten geven als de staat mocht besluiten hun kind weg te halen.

Daarnaast zijn er de afgelopen maand advertenties verschenen van afdelingen van de Amerikaanse Jeugdzorg die op zoek zijn naar personeel om te gaan werken in quarantaine kampen voor kinderen. Toen ongeruste Amerikanen dit zagen en vragen begonnen te stellen, werd de advertentie snel verwijderd en werd in een brief uitgelegd dat het allemaal berust op desinformatie.

Wat gebeurt er met de kinderen op deze wereld als de dagen van Darkei Shalom voorbij zijn?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl