Richard von Coudenhove-Kalergi Wanneer je je ogen niet compleet in je zak hebt, dan zie je dat er permanente aanvallen worden uitgevoerd op het blanke ras.

Een Engelse professor in Cambridge gaat zelfs zo ver door te stellen dat "White Lives don't Matter".Wanneer je zegt dat er een witte genocide plaatsvindt, waarvan The Great Replacement een onderdeel is, dan wordt dit standaard door de mainstream media gebombardeerd tot een extreem rechtse complottheorie. En dan het liefst ook nog het woord antisemitsch erbij om iedereen onmiddellijk het zwijigen op te leggen.

Wat men noemt The Great Replacement is in feite het Kalergi plan, geschreven door graaf Richard von Coudenhove-Kalergi in 1925.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Wat wij ons niet voor kunnen stellen is dat er mensen zijn op aarde die anderen haten, intens zelfs. Als je je dit niet kunt voorstellen, dan is het ook bijna niet voor te stellen dat er een satanische sekte op aarde is die alle andere mensen haat. Haat vanuit het diepst van hun satanisch hart (als ze die al hebben) en degenen die ze het meest haten zijn de blanken en dan in het bijzonder de blanke christenen.

Deze satanische sekte verbergt zich onder de rokken van het Joodse volk en worden daarom vaak Joden genoemd, hetgeen niet juist is. Het is een klein satanisch deel van het Jodendom dat door mensen zoals David Icke the Satanic Death Cult wordt genoemd, de satanische sekte des doods. 

Dat is ook de fout die Dontell Jackson maakt, de zwarte auteur die veel onderzoek heeft gedaan naar de slavernij en waar wij eerder een artikel over schreven. Hierna een klein deel daarvan, omdat het duidelijk maak dat de sekte die hij dus Joden noemt, het blanke deel der mensheid haat:

In verreweg de meest gevallen had de blanke man weinig of niets te maken met de slavernij of andere misdaden die tegen ons volk zijn begaan. Net zoals de zwarten worden ook de blanken tot op de dag van vandaag misbruikt en geëxploiteerd door de Joden. Hun ras wordt zelfs nog meer gehaat door de Joden dan het zwarte ras. De zwarten worden door de Joden eenvoudigweg beschouwd als pionnen die gebruikt kunnen worden en waar geen verdere aandacht aan geschonken hoeft te worden. Het enige nut dat wij hebben voor de Joden is dat ze ons kunnen gebruiken om de blanken te vernietigen. De blanken die ze zien als hun werkelijke vijanden. Daarom moedigen zij ons ook aan om ons te vermengen met de blanken zodat er straks geen blanken meer over zijn.

Op alle mogelijke manieren is de sekte bezig om het "blanke ras" te vernietigen. Niet alleen vernietigen, maar onderweg vooral ook kleineren en vernederen, alsof het een ongewenste soort is. In hun ogen is dat ook zo en het vernederen en kleineren van het blanke ras gebeurt hoofdzakelijk via de linkse kant van het Joodse sektelid George Soros. 

En dus krijg je nu dingen zoals het volgende:Of zoals het volgende:

De Engelsman Jamie Hepple had meer dan genoeg van al dat bashen van blanken en dus ging hij over tot een ludieke actie. Hij huurde een vliegtuig en liet de volgende boodschap zien boven het stadion van Manchester City dat afgelopen maandag speelde tegen zijn club Burnley.

white lives matter

Uiteraard kwam er via sociale media een barrage aan verwijten los, maar uiteindelijk kwam de politie tot de conclusie dat Jamie geen wet had overtreden. Overal werd aangedrongen dat hij excuses moest maken, maar daar was Jamie zelf kort over:  “I’d like to take this time to apologise… TO ABSOLUTELY FUCKING NOBODY!”

Maar, dat is niet het einde van het verhaal. Want, omdat Jamie niet aan te pakken was, ging de meute zich bezighouden met zijn vriendin en werd zij vervolgens door haar werkgever onder druk gezet. Zij werd min of meer gedwongen om een intensieve "racial sensitivity training" te volgen. Dit, omdat het geen pas geeft dat een normaal Brits meisje een vriend heeft die blanke levens belangrijk vindt. Toen de vriendin dit echter weigerde was ze vanaf dat moment werkeloos, want de werkgever wilde niet met haar verder.

De andere manier waarop het witte ras zal verdwijnen is door de handleiding die de eerder genoemde Richard von Coudenhove-Kalergi schreef in zijn boek Praktisch Idealismus uit 1925. Dat boek vormt de basis voor de huidige Europese Unie en is ook niet zomaar tot stand gekomen.

Deze man was een fanatieke vrijmetselaar en zijn vader was hele goede maatjes met Theodor Herzl, de grondlegger van het Zionisme en volgens de Joodse onderzoeker Brother Nathaneal Kapner, ook betrokken bij het schrijven van de Protocollen van de Wijzen van Zion/Sion. 

Coudenhove-Kalergi

Hoe dat boek van Kalergi in 1925 tot stand kwam wordt duidelijk als je naar het volgende plaatje kijkt. Het boek waaraan wordt gerefeerd is Pan-Europa, door hem geschreven in 1922. Duidelijk is dat Kalergi wordt gekocht door de Joodse bankiers van de satanische sekte. 

Coudenhove-Kalergi

En zo werden niet alleen de grondslagen gelegd voor het Nazirijk Europa waar wij tegenwoordig mee te maken hebben, maar ook de vernietiging van het blanke Europese ras.

Een klein stukje Engelse tekst uit het boek Praktisch Idealisme uit 1925:

The fight between Capitalism and Communism over the inheritance of the beseeched blood aristocracy is a fratricidal war of the victorious brain aristocracy, a fight between individualistic and socialist, egoist and altruist, heathen and Christian spirit. The general staff of both parties is recruited from Europe's spiritual leader race [Führerrasse] the Jews.

Hier zie je dus ook weer dat zij beide kanten controleren, zowel links als rechts, en dat mensen die zich laten meesleuren in het links/rechts verhaal, de goeien de kwaaien en het legen van moerassen door een Joodse miljardair, te beklagen zijn, want zij lopen met open ogen in de val. En dan niet de val van de cabal, want die zit op dit moment nog steeds steviger in het zadel dan ooit. Von Coudenhoven stelt dat de Joden (het Führerrasse) degenen zullen zijn die zowel links als rechts zullen leiden.

Volgens Kalergi zijn er maar twee soorten mensen die er toe doen en ver superieur zijn aan alle anderen. Dat is de aristocratie, de oude bloedlijnen en het Jodendom. Al de rest is vee, goyim.

From the European quantity-people, who only belief in numbers, the mass, two quality races rise up: blood aristocracy and Jewry. Separate from each other both of them stick to their belief in their higher mission, of their better blood, in the different ranks of the people. 

Door het bewust mengen van die twee krijg je dan ook de situatie dat de volgende Britse koning Joods is en het grootste deel van de Engelse adel inmiddels ook (half) Joods is.

Ze lachen ons uit, ze vernederen ons, ze hebben ons in hun macht en dit is nog pas het begin. Gelukkig beginnen er ook steeds meer mensen onder het Joodse volk zelf ook in te zien wat voor satanische elementen er in hun midden bivakkeren.

ishmael levitts